Hjem
Tilbage
Autoritet i Kristus-Johannes Åbenbaring

Uge 7, 2016
Rick Joyner

Vi fortsætter vores studie med:

Åb. 1:6.
Til Ham som elskede os, og vaskede os fra vores synder i Han's eget blod,
6 og har gjort os til konger og præster for Han's Gud og Han's Fader — Ham være æren og magten i evighedernes evigheder! Amen.
Åb. 5:10, 20:6. 2 Mos. 19:6. Es. 61:6. Rom. 11:36, 12,1. 1 Pet. 2:5,9, 4:11. Judas v:25. GUD'S RIGE Åb. 1:9.

Igennem hele denne åbenbaring bliver Jesus omtalt som "Lammet", hvilket betyder, at dette vil være Han's primære titel for evigt. Han er Kongernes konge og over alle styrer og autoriteter og magter, men det er forståeligt, at Han's højeste titel vil være og er "Guds Lam." Han's offer for vor forløsning er den største åbenbaring af Gud, der nogensinde vil være. Dette vil være skabelsens vidunder i al evighed.

I forbindelse med Guds kærlighed, som frelste os, gjorde Han os til "konger og præster." Dette taler om at Han's folk er kaldt både til borgerlige såvel som åndelig autoritet. I Jesus, kongelig autoritet, Davids trone, smelte sammen med præstedømmet, ligesom Jesus er Kongernes konge og Ypperstepræst. Dem på Han's legeme på jorden er ligeledes kaldet til både åndelig og administrative/forvaltnings myndighed.

I Kristus er der ingen adskillelse af kirke og stat, men der er en forskel mellem den borgerlig myndighed i denne tidsalder og Riget. I nogle oversættelser læses der at Jesus sagde, at Han's rige "ikke var af denne verden," men Han sagde bogstaveligt, at det ikke var af denne "tidsalder" - Han's civile myndighed er ikke som den myndighed, der udøves i denne tidsalder. Kristi autoritet er højere end al styre, magt og herredømme i denne tidsalder og i den kommende. Hvis vi er kaldet til at have autoritet i denne tidsalder, bør vi forstå, hvordan det adskiller sig fra, hvad der skal komme og anvende Herrens højere autoritet, som vi er i stand til.

Dette emne fortjener en større og dybere efterforskning, end vi har plads til her, men vi er kaldet til at påvirke alle områder som salt og lys. Det gør vi ved at udøve myndighed i Jesu navn, men vi forventer ikke Han's fulde autoritet, Han's rige komme, førend Kongen kommer. Indtil da forbereder vi vejen for Ham ved "at bygge en højvej," ifølge Esajas 40. Denne højvej er Guds højere vej

Kirkens historie har mange eksempler på hvordan kirken har misbrugt deres åndelige og civile myndighed, men dette blev forudsagt i Åbenbaringsbogen. Ved at se hvordan dette blev forudsagt og opfyldt, kan vi forstå, hvordan "syndens menneske" træder ind i Guds tempel og erklære sig selv for Gud og tilraner sig Kristus retmæssige plads. Ved dette kan vi forstå hvordan antikrist ikke alene er imod Kristus, men søger at være Han's stedfortræder - den ultimative falske [efterligning, forfalskning, bedrager]. Vi kan se dette rodfæstet [indgroet] i forkert brug af autoritet.

På denne måde er, "syndens menneske," den ultimative åbenbaring af " menneskets synd," og er essensen af at ondskaben er moden i det faldne menneske. Dette er en åbenbaring af, hvad vi alle ville være uden Kristus, hvilket gør dette til en af de største åbenbaringer om Guds uudgrundelige nåde. Det afslører også hvor desperat vi har brug for den nåden som kun findes i Kristus.

Ethvert menneskelig problem er et resultat af, at mennesket tror det kan styre verden uden Gud. Svaret er at indrømme og erkende at vi har brug for Gud og vende os til Ham. Syndens menneske vil i sidste ende arbejde for gode som en ultimativ manifestation af det onde i alt, som vil vise os hvor desperat vi har brug for Kristus og Han's rige skal komme og Han's vilje ske på jorden, som den sker i himlen.

Selvfølgelig ønsker vi at anvende denne åbenbaring på vore egne liv og kirke nu. Ved at gøre dette, hjælpe vi hver med at forberede vejen for den kommende Konge.

til uge 8
OP