Hjem
Tilbage
Syv Kirker-Johannes 'Åbenbaring

Uge 6, 2016
Rick Joyner

I denne uge vil vi dække:

Åb 1:4-5:
4. Johannes sender hilsen til de syv menigheder som er i provinsen Asien: Nåde [gives] til dig og fred [indre ro og åndelige velbefindende] fra Ham, som er [evigt eksisterende ], og som var [kontinuerligt eksisterende i fortiden], og som kommer, og fra de syv Ånder, som er foran Han's trone,

Åb. 1:8, 3:1, 4:5, 5:6, 11:17, 16:5. 2 Mos. 3:14. Es. 11:2. Hebr. 13:8. MENIGHED Åb. 1:11. TREENIGHEDEN (Åb. 1:4-5), 5:6-7. HELLIGE ÅND Åb. 1:10.

5. og fra Jesus Kristus, den trofaste og som er det troværdige vidne, og den førstefødte, [enbårne] af de døde [den første der blev bragt tilbage til livet] og den, der hersker over jordens konger. Til Ham, som [altid] elsker os og som [engang for alle] har renset [løst os og friet] os fra vores synder ved Han's eget blod [Han's offerdød]
Åb. 3:14, 5,9, 17:14, 19:16. Sl. 89:28,38. Es. 55:4. Joh. 8:14. 1 Kor. 15:20. Kol. 1:18. Gal. 2:20. 1 Pet. 1:18 f. Hebr. 9:12. 1 Joh. 1:7. GUD'S KÆRLIGHED Åb. 3:9. KRISTI NAVN Åb. 1:8. SYND FORSONING


Asien havde flere kirker end disse syv. Nogle var større og tilsyneladende mere vigtige, såsom Galatien og Kolossæ, til hvem Paulus skrev breve, Troas, hvor Paulus tilbragte en sæson, og andre. Hvad gjorde disse syv kirker så vigtigte at de var de eneste som Herren behandlede i Åbenbaringsbogen? Hvorfor blev hele afsløringen tilegnet disse kirker?

Noget af det der var sagt i denne profeti skete faktisk i den tid disse kirker eksisterede. Det begyndte at ske straks efter, men så har det også strakt sig næsten over et par tusinde år og det udfolder sig stadig. Åbenbart var dette budskab for andre end disse syv beskrevene kirker. Syv er et profetisk tal som afslutning eller helhed. Det er baseret på at skabelsen blev afsluttet på syv dage. De tidlige kirkefædre, disciple af de første apostle, syntes at være enige om, at disse syv kirker repræsenterede hele kirken op gennem hele kirkens historie til i dag.

Som vi vil se er rækkefølgen som disse kirker blev omtalt og præsenteret på, en bemærkelsesværdig nøjagtig oversigt over udfoldelsen af kirkens historie, som kan opdeles i syv perioder. Både styrker og problemer i de enkelte kirke er en parallel af kirken i hver af disse perioder. Det er opmuntrende, hvordan denne profeti præcis var i forhold til hele kirken og kirken historie. Mere end det, det hjælper os forstå, hvordan vi skal møde vor egen tid. Denne åbenbaring kan anvendes på andre niveauer.

F. eks, en nyplantet kirke vil sandsynligvis gå igennem alle faserne som er omtalt her i de syv menigheder, eftersom den modnes. Væksten i nogle styrker kan også afsløre visse svagheder. Det er lig med de personlige faser man er tilbøjelig til at gå igennem, so vi modnes. Efter vi har været igennem dem til at blive modne, kan en af de farligste og bedrageriske fælder af alle vi kan forvente os - det snigende bedrag, at blive lunken og selvtilfredse, som Laodikea kirken blev. Så dette mønster kan anvendes af os som enkeltpersoner, kirker, eller bevægelser, som det har været anvendt for kirken op igennem kirken historie.

Når Johannesn taler om denne åbenbaring til de syv menigheder, begynder han med at velsigne dem med nåde og fred - to søjler, som ethver liv og kirke er bygget på. Det er ikke kun fra John, men også fra Herren, som "var" og "er" og "som skal komme." Dette er et afgørende punkt om Herren. Mange kender Ham bare som Ham som var i Skriften. Andre kender Ham som den Han vil være, når Han vender tilbage, men Han's evige navn er "Jeg Er", ikke "Jeg var" eller "Jeg vil være." Det er godt at kende Ham fra Skrifterne og historien. Det er godt at se, hvem Han vil være, når Han vender tilbage, men for virkelig at kender Ham, må vi kende Ham i nutiden. Fra Alpha til Omega, begyndelsen til slutningen, Han er alt! Han er det trofast vidne, den, der overvandt døden. Han er over alle andre konge i autoritet.

De syv Guds ånder nævnt her, er ikke syv forskellige ånder, som udgør Gud - de er en åbenbaring af Gud i sin helhed. Pointen gjort her er, at Jesus er den fuldkommende åbenbaring af Gud. Hele guddommens fylde bor i Ham. Det betyder ikke, at Faderen ikke er en klart anderledes person, men Han og Han's Søn er i en sådan enhed, så vi kan se hele Faderens natur i Jesus. Jesus er den ultimative åbenbaring af Gud. Denne åbenbaring givet til Johannesn handler om Jesus. Alle ting vil blive opsummeret i Ham. Derfor bør vores ultimative mål være at vokse op i alle ting i Ham. Ham tilhører æren og magten i evighedernes evigheder!

Når vi ser på de syv kirkers åbenbaring, må vi søge at se Ham i dem. Så har vi brug for at anvende denne viden til at se Ham i vores kirke i vor egen tid. Han er midt i sin menighed.

til uge 7
OP