Hjem
Tilbage
Rejs dig og Bliv - Johannes 'Åbenbaring

Uge 5, 2016
Rick Joyner

Hidtil har vi fremhævet de fire grundlæggende principper for at forstå Johannes Åbenbaring:

1. Det er en åbenbaring af Jesus Kristus. Vi bør søge en åbenbaring af og om Ham i alle dele af denne vision.
2. Det givet til Herrens trælle at forstå. At være en træl er en nøgle til at forstå den.
3. Vi får at vide disse ting vil "om kort tid komme til at ske." Det begyndte at ske kort efter Johannes havde åbenbaringen, så forstå historie er en nøgle til at forstå denne profeti.
4. Der er et lovet en velsignelse til alle, der "læse" og "gøre" hvad der står i Åbenbaringensbogen.

Ingen profeti gives blot for at informere os om, hvad der skal komme. De kræver handling fra vores side, opfordrer os til at rejse sig, at gøre, og for at blive. Det er grunden til at dem som bliver givet forståelse er villige til at gøre Han's vilje. Så som vi fortsætter med dette studie, vil vi inkludere aktions/handlings trin.

Johannes fik at vide, at de ting, han så ville komme til at passere om kort tid, og at tiden var nær. Det var næsten to tusind år siden. Med tidens gang er det blevet vigtigt at forstå, hvad der skete, og hvad der endnu mangler at komme/ske. Da den korrumperende indflydelse af antikrist vokser, Guds folk rejses op for at imødegå dette, derfor er det bydende (el. tvingende) nødvendig, at den "Åbenbaring af Jesus Kristus« se:

Johannes 'Åbenbaring:
1. [Dette er] Jesu Kristi åbenbaring, [Han's afsløring af de guddommelige hemmeligheder og mysterier], som Gud gav det til Ham for at vise og kundgøre til Han's tjenere visse ting, som snart skal og hurtigt komme til at ske i dets helhed. Og Han sendte bud gennem sin engel [budbringer] og gav det til kende i billeder for Han's tjener Johannes,

Åb. 1:19, 22:6.7,16. Dan. 2:28f. ÅBENBARING TEGN Åb. 12:1. ENGLE Åb. 3:5. ENDETIDEN Kap. 4 -19.

Og som vi ser andre steder og her i:

[Es. 60]
1 Gør dig rede [fra åndelig depression til et nyt liv],
bliv lys [være strålende med herlighed og glans af Herrens], for dit lys er kommet,
Herrens herlighed er oprundet over dig.

Es. 9:2, 52:2. Ef. 5:14

2 For se, mørke skjuler jorden og et dybt mørke og dunkelhed vil dække folkene,
men over dig skal Herren oprinde, over dig skal Han's herlighed ses.

Es. 4:5. Joh. 1:5,9,14. Kol. 1:13.

3 Til dit lys skal Nationer vil komme, og konger til din stråleglans.
Es. 2:3, 42:6, 49:6, 62:1. Luk. 2:32. Åb. 21:24.

Vil det være i de mørkeste tider, at den største herlighed af Herren vil blive åbenbaret. Vi har den bibelske vidnesbyrd som bekræfter dette, at det var under de mørkeste tider af Israels historie, at Herren har oprejste de største profeter.

Vi får et fantastisk afgørende åndeligt princip i:

2 Kor. 3:18
18. Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed’ i et spejl’,
forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed,
eftersom det kommer fra Åndens Herre.

Rom. 8:29, 12:2. 1 Kor. 13:12. 2 Kor. 4:4. Gal. 2:20, 4:19. 1 Joh. 3:2.
.

Vi vil blive forvandlet af det, vi ser. Vi har mange eksempler fra dem som har brugt deres tid på at studere det onde som selv blev onde, iklædte sig mere af Antikrists natur end Kristi'. Disse kan hævde at være kristne, fordi de holder sig til den grundlæggende kristne lære, men de følger ikke Kristus eller manifesterer Han's Ånd. Derfor vil vi bruge mere tid på at søge "Åbenbaringen af Jesu Kristi" end vi vil på antikrist.

Dette betyder ikke ophæve behovet for at forstå Antikrist ånd kommer til modenhed i vor tid. Vi formanes til ikke at være uvidende om djævelens ordninger se:

2 Kor. 2:11.
11. for at vi ikke skal overlistes af Satan; for hvad han har i sinde, det ved vi.

Luk. 22:31. Ef. 4:27. 1 Pet. 5:8. DJÆVLEN Jak. 4:7.

Men forstå dette: Hvad djævelen gør, er ikke nær så vigtigt som at forstå, hvad Herren gør. Vi vil ikke blive udfriet fra de onde tider ved at løbe fra den, men ved at løbe til Kristus og forblive i Ham.

En af de mest fyndige og kortfattede og klare budskaber om, hvordan vi kan kende vores formål i Kristus og passe ind på vores plads på Han's legeme, er Han's budskab til de syv kirker i Åbenbaringensbogen. Når vi bevæger os videre, var dette budskab mere end et budskab til syv menigheder i en lille del af verden. Dette var et budskab til alle kirker for alle tider. Det er et budskab til os.

Som vi ser antikrists karakter udfolde sig i vor tid, må vi beslutte os til at vokse op i Kristus og manifestere Ham i alt hvad vi gør. Fordi vi er blevet lovet, at når synden bliver større, vil nåden være endnu større se:

Rom 5:20
20. Men loven kom til, for at faldet kunne blive større; men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig,

NÅDE (Rom. 5:20-21), 6:1-2.

På grund af mørket, kan vi forvente mere nåde når vi vandre i Herrens Ånd . Vi er også blevet lovet, at vi aldrig vil blive fristet ud over hvad vi kan bære se:

1 Kor. 10:13.
13. Det er kun almindelige, menneskelige fristelser, der hidtil har mødt jer,
og Gud er trofast, Han vil ikke tillade, at I fristes over evne,
men sammen med fristelsen skabe vej ud af den,
så I kan stå den igennem.

1 Kor. 1:9. Matt. 6:13. 1 Tess. 5:24. 2 Pet. 2:9. FRISTELSE 2 Kor. 11:3.

Vi behøver ikke at være bange, men vi skulle forvente at se mere af Herrens herlighed i Han's folk.

Hvad kunne være bedre end at være bærere af Han's herlighed?
Mere end prøvelser og ondskab som bliver mere åbenbar i disse tider, vi skulle se efter Herrens herlighed. Som Herren sagde, da han afsluttede sin prædiken omkring endetiden, når vi ser disse ting, vi skulle se op og glæde og fryde os.

til uge 6
OP