Hjem
Tilbage

Gendanne Sandheden - Johannes Åbenbaring

Uge 49, 2016
Rick Joyner

Kirken i Sardes (1400-1844) blev erklæret, at være død, selvom de var kendt for, at de var i live, og de blev formanet til at vågne op og styrke det der var tilbage. Det var en periode med relativ stagnation i genoprettelsen af kirken, efter det der var gået tabt gennem den mørke middelalder. Alligevel reagerede kirken på sit våg op kald fra Herren. Den næste kirkeperiode var en af de mest bemærkelsesværdige, som behandles i:

Åbenbaringen 3: 7-12:
7. Og skriv til menighedens engel i Filadelfia: »Dette siger den Hellige, den Sande, Han, som har ‘Davids nøgle’ og
‘lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker, så ingen kan åbne op’:

Åb. 1:18, 6:10. Job. 12:14. Es. 22:22. 1 Joh. 5:20. GUD'S HELLIGHED Åb. 4:8.

8. Jeg kender dine gerninger. Se, Jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen er i stand til at lukke;
for vel er din kraft kun lille, men du har holdt fast ved mit Ord og ikke fornægtet mit navn.

Joh. 17:6. Ap. g. 14:27. 2 Kor. 2:12. Kol. 4:3.

9. Se, Jeg vil give dig nogle af Satans synagoge, af dem, som kalder sig selv jøder, men de lyver og er det ikke.
Men, Jeg skal få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder,
og de skal forstå, at Jeg har fattet kærlighed til dig.

Åb. 2:9. Es. 60:14, 45:14. Rom. 2:28. GUD'S KÆRLIGHED Åb. 3:19.

10. Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed,
vil Jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund,
som skal komme over hele jorden for at prøve dem, der bor på jorden.

Åb. 13:10. Luk. 21:19. STORE TRÆNGSEL kap. 6-19. PRØVELSE PRØVE.

11. Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har,
for at ingen skal tage din sejrskrans [ved at lede dig til at give afkald troen].

Åb. 2:10,25, 22:7,12. 1 Kor. 9:25. Fil. 4:5. GENKOMST Åb. 16:14.

12. Den, som sejrer [over verden gennem tro, at Jesus er Guds søn], ham vil Jeg gøre til en søjle i min Guds og Faders tempel,
og han skal aldrig mere komme bort derfra; og Jeg vil skrive på ham min Guds og Faders navn og
navnet på min Guds og Faders stad, det ny Jerusalem,
som kommer ned fra himmelen fra min Gud og Fader, og også mit eget nye navn.

Åb. 2:17, 14:1, 21:2, 22:4 Gal. 2:9, 4:26. Hebr. 12:22. TEMPEL Åb. 7:15. HIMMEL Åb. 4:1.

Perioden fra 1844 til omkring midten af 1990'erne ser vi nogle af de største fremskridt i genindvindingen af sandheden og livet i kirkehistorien. Store vækkelser kom som bølger, som skyllede udover store dele af jorden og rørte ved stort set hele Kristi legeme. To af de mest spektakulære for verdensomspændende gennemslagskraft var den walisiske vækkelse og vækkelsen på Azusa Street, som senere formede Pinsebevægelsen. Disse to fandt sted i begyndelsen af det 20ende årh. og faldt sammen med fødslen af den jødiske zionistiske bevægelse der generobrede deres forjættede land. 1948, året Israel blev erklæret for en nation, oplevede man også en ekstraordinære helbredelses vækkelse, den senere Regn vækkelse, og evangelistiske vækkelse, anført af Billy Graham. I 1967, begyndte den karismatiske fornyelse, hvorunder dåb i Helligånden blev udgydt på stort set alle forsamlinger. Dette faldt også sammen med da jøderne generobrede Jerusalem i Seksdageskrigen.

Den karismatiske fornyelse fødte flere kirker, flere store indflydelsesrige tjenester, og førte til flere frelste end nogen tidligere bevægelser af Gud i historien. Det var også den grobund for en hidtil uset, uden fortilfælde enhed i Kristi legeme. Meget af dette blev muliggjort ved fremkomsten af tv tjenester anført af Oral Roberts, Pat Robertson, Jim Bakker, Paul og Jan Crouch, og andre. Disse gav en platform til de mange trosretninger, så dem fra forskellige trosretninger kunne høre, hvad andre bevægelser gjorde og sagde. Således begyndte en hidtil uset udveksling i hele Kristi legeme, som stadig fortsætter.

Jim og Tammy Faye Bakker var især hengiven til at være vært fortjenester fra enhver trosretning i deres enormt populære daglige PTL program. Det blev den tredje største attraktion i Amerika, op til seks millioner kristne fra muligvis enhver nation og trosretning besøgte et år Heritage USA. På Heritage USA, mødte kristne fra forskellige baggrunde andre kristne fra forskellige baggrunde og i Kristi legeme kom der en forståelse og respekt for de forskellige lemmer. Dette var virkelig en tidsalder af "broderkærlighed," betydningen af navnet "Filadelfia".

Dette udløste også en verdensomspændende vækkelse og indhøstningen af nye troende, og det blev vurderet til, at flere mennesker kom til Herren i en periode på 16 år (1988-2006) end der var kommet til Ham i den tidligere kirkes tidsalder (fra pinsendagen indtil den tid). Selvfølgelig var det en smule på grund af at der er så mange mennesker der lever på jorden, og som har levet fra kirkens første århundrede og indtil nu. Ikke desto mindre var det den største indhøstning af nye troende i Kristi legeme, men langt den bedste i historien.

Gennem højdepunkterne for denne indhøstning, blev det anslået, at omkring 375.000 mennesker blev født på ny hver dag i hele verden. De fleste fandt sted i Østeuropa, Asien, Syd- og Mellemamerika og Afrika, hvad mange betragtes som begyndelsen af "høsten, som er i slutningen af tidsalderen."

I 1987 modtog jeg en panoramisk vision over en to og en halv dages periode, hvor jeg blev vist høsten, der ville udgøre enden på denne tidsalder (denne vision er optegnet i min bog, Høsten ). I dette syn, blev jeg vist to bølger af indhøstningen som ville feje hen over jorden. Den første ville være den største indhøstnings i historien, så stor, at mange ville anse det for at være den sidste høst, men det er det ikke. Den første var indsamling af arbejderne til den næste, der ville være meget større.

I dette syn, blev jeg vist, at der ville være en tid med relativ ro efter den første bølge, så at kirken kunne blive klar til den næste bølge. Vi har været i denne periode med relativ ro i næsten tyve år, og vi ser tegn på den næste bølge begyndelse. Da denne vision sluttede, var høsten stadig igang og voksende, så jeg så ikke enden på denne tidsalder.

til uge 50
OP