Hjem
Tilbage

Byen Gud Bygger - Johannes Åbenbaring

Uge 45, 2016
Rick Joyner

Som vi har set på, blev den største helvedes port åbnet ind itil kirken da autoritets positionen i kirken blev baseret på godkendelse af mennesker i stedet for Gud. Dette begyndte i begyndelsen af det fjerde århundrede, da kejser Konstantin gjorde kristendommen til den officielle religion i Romerriget. Embedsmænd fra imperiet skulle være kristen. Dette forårsagede at alle mulige ambitiøse og onde mennesker at komme ind i kirken for at få fordel med regeringen, ikke på grund af en sand omvendelse.

Korruptionen af troen uddybes da ritualer begyndte at fortrænge virkeligheden af de sandheder, de var givet får at fejre. I stedet for at have fællesskab med Herren og Han's folk, kunne de bare tage altergang, nadver og tilsyneladende opfylde deres åndelige forpligtelser. Med dette, blev livet i den sande tro fortrængt af kun ritualerne alene.

Derefter blev Skriften fjernet fra kirkens liv. Skriften blev kun læses på latin, som almindelige mennesker ikke kunne forstå. Kirken gled endnu længere ind i den dybe mørke middelalder, af den grund ofte kaldet den mørke middelalder. I mere end tusind år vansmægtedet kirken på et sted hvor overtro og menneskelige alliance åbnede døren så antikrists ånd kunne dominere. Dette forårsagede at kirken praktisrede ting, som var modsat Kristi og apostlene lære.

Glidebanen ind i mørket var gradvist gennem århundreder. Reformationen som begyndte med oplysningen af Skriften skete også gradvist. Efter mere end fem hundrede års reformation, sande og bibelske ny pagts kirkeliv er stadig en vision og et håb mere end en realitet. I den grad at store sjæle har forfulgt dette håb, har der været liv og kraft i forløsning, forsoning, og restaurering som er generhvervet af kirken.

Visionen for byen, som Gud, ikke mennesker byggede, tvang Abraham til at forlade alt for at følge denne drøm, til ukendte steder. Denne vision fik ham til at være villige til at bo i et telt, selvom han kunne have haft råd til det største palads. Jorden og dets skatte blev overskygget af hans himmelske syn til den grad, for:

"her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende."
Hebr 13:14.

Hebr. 11:10,16. Sal. 39:13. Ef. 2:19. Fil. 3:20.

I modsætning hertil store skøge i Johannes Åbenbaring var kirken trolovet til Herren, men som gav sig til "denne verdens gud." Hun bøjede sig, faldt for, de fristelser, som Satan tilbød Jesus og siden hver rejsende - fristelsen til at bøje ned og tilbede ham, eller gøre tingene på sin måde, og han vil tilbyde verden. Den falske kirke tog mod tilbuddet.

Men den sande kirke tog vejen til Kristus, korsets vej, lagde deres liv ned i stedet for at gå på kompromis med deres hengivenhed til at vedblive med at være rene åndelige jomfruer, som ville vente på brudgommen. Så Djævelen og hans brud, dem han havde forført ligesom han havde med Adams første brud, blev rasende over den sande brud, de sande hellige.

Vi læser i Åbenbaringen 12, at dragen skabte en flod af oversvømmelse til at fortære den sande kirke. Denne flod var inkvisitionen, den skønnes at have dræbt 57 millioner erklæret som "kættere", fordi de ikke ville bøje knæ for pavedømmet. Men disse var ikke kættere, men snarere sande hellige. Vi bliver fortalt i:

Åb 12: 14-16.
14. Der blev da givet kvinden den store ørns to vinger, for at hun skulle flyve ud i ørkenen til sit sted, hvor der sørges for hende én tid og to tider og en halv tid’, borte fra slangen.

Åb. 11:2. 2 Mos. 19:4. Es. 40:31. Dan. 7:25, 12:7.

15. Og slangen spyede vand som en flod ud af sin mund efter kvinden for at skylle hende bort med strømmen.

16. Men jorden kom kvinden til hjælp; og jorden åbnede sin mund og opslugte floden, som dragen havde udspyet af sin mund.
Jorden "åbnede sig", da den "nye verden" blev opdaget, blev den ørken som den forfulgte kirke flygtede til for at blive sørget for af Gud. Den "store ørn" i denne passage er Amerika, da symbolet på Amerika er en ørn.

Det var grunden til en stor procentdel af de første kolonister til Amerika var dem som flygter fra den religiøs forfølgelse i Europa. De søgte religiøs frihed i den nye verden. Dette er grunden til at religionsfrihed er kernen med USAs formål, og hvorfor alle vores andre friheder er knyttet til den.

Amerika var en ørken, men siden dens opdagelse, er troen er den "næring og pleje" i hende, som ikke har fundet sted andre steder. Større udviklinger som har berørt Kristi legeme på verdensplan er blevet født og næret i Amerika. At være et fristed for dem som lider religiøs forfølgelse er en af hovedårsagerne til vi eksisterer. Det er derfor angrebet på religionsfrihed fortsat er en primær måde dragen stadig søger at ødelægge Amerika.

Men dragen vil ikke sejre.

til uge 46
OP