Hjem
Tilbage

Livets Vej - Johannes Åbenbaring

Uge 44, 2016
Rick Joyner

Johannes 'Åbenbaring er historien om kirken og verden gennem kirkens tidsalder, skrevet på forhånd. Vi kan nu forstå det med større klarhed, nu hvor vi står i slutningen og ser tilbage på hvad der finder sted. Vi ser hvad som åbnede "helvedes porte" ind til kirken, og vi ser nu hvad der vil lukke dem. Vi kan se hvordan det der blev profeteret skete så vel som hvad der endnu mangler at opfyldes.

Det grundlæggende krav for at forstå Johannes Åbenbaring er at forstå at det er først og fremmest en åbenbaring af Kristus. Det næste krav er at det blev givet til Jesus så Han kunne vidergive det Han's "Trælle", så kun dem som har taget det liv op som sande Trælle kan i sandhed forstå det. Denne åbenbaring giver Trælle klarhed gennem nogle af de mørkeste tider i slutningen af endetiden. Som Skriftens profetier erklærer, disse vil opleve et tiltagende lys og herlighed, medens verden går gennem sine største trængsler. Vi er også forsikret om at nationerne vil komme til deres lys:
Es 60: 1-3.
Guds lys i Zion fører hedninge dertil,
1 Gør dig rede, stå op [fra åndelig depression til et nyt liv] og bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er oprundet over dig.

Es. 9:2, 52:2. Ef. 5:14.

2 For se, mørke skjuler i virkeligheden jorden og dyb mørke vil dække folkene, men Herren vil rejse sig over dig, over dig skal Han's herlighed og glans vil blive set på dig.
Es. 4:5. Joh. 1:5,9,14. Kol. 1:13.

3 Nationer vil komme til dit lys, og konger til din stråleglans.
Es. 1:3, 42:6, 49:6, 62:1. Luk. 2:32. Åb. 21:24.

"Livets vej" er blot dette - livets vej i overflod. Når vi er på denne vej er vi mere og mere i live, fordi vi kommer tættere på Livets Prins. Kærlighed er den grundlæggende mad vi spiser og nyder på denne vej. Når vi vandre i der, vokser vi hele tiden i vores kærlighed til Gud og til hinanden. Efterhånden som vi vokser i dette, begynder vi at se begivenheder og andre mennesker gennem øjnene fra forløsning, forsoning og genoprettelse. Dette opsummerer formålet med Kristus i denne tidsalder.

Det betyder ikke, at vi ikke ser andre folks synd. Vi vil heller ikke overse deres bedrag eller deres falske lære og praksis, hvis de har dem. Alligevel prøver vi at hjælpe dem, ikke fordømme dem. Jesus kom ikke første gang for at dømme verden, den var allerede dømt. Han kom for at frelse den. Han kommer ikke tilbage for at dømme, men for at "genoprette alt."

Vi bør se tilbage på selv de mest djævelske ondskabsfuldheder af kirken, men søge hendes forløsning, lære af disse fejl og stoppe med at gentage cyklussen. Vi ser på de nuværende problemer ikke at fordømme, men at vurdere, hvordan man kan føre det mod forløsning, forsoning og genoprettelse i Kristus.

Den romerske kejser Konstantin åbnede den største af helvedes port for de værste ondskabsfuldheder, da han gjorde kirken til en statsreligion i Rom. Fra dette punkt, opnåede mennesker autoritet og myndighed i kirken gennem mennesker snarere end gennem Kristus—den "eneste mellemmand mellem Gud og mennesket", og det eneste sande Hoved af kirken.

Da folket forsøgte at gøre Jesus konge, flygtede Han til bjergene. Hvis mennesker gør os til konger, så regerer mennesket. Jesus kunne ikke gøres til konge for folket, fordi Han var "født Konge." Derfor, hvor får vi vores autoritet—fra Gud eller mennesker—er den mest grundlæggende faktor, om vi vil blive på livets vej.

Kirkens tendens til at søge autoritet og myndighed eller godkendelse fra mennesker er roden af den største korruption af kristendommen i historien. Måske er det derfor apostlen Paulus skrev i:
Gal. 1:10.
For hvis det er mennesker, jeg endnu ville tækkes, behage, og ønsker godkendelse af mennesker, da var jeg ikke Kristi træl [tjener].
1 Tess. 2:4. Jak. 4:4. 1 Sam. 24:7.

Vi kan ikke tjene to herrer. I den grad, at vi søge godkendelse hos mennesker, vi vil give afkald på være en Guds træl, og kun trælle kan forstå Åbenbaring.

til uge 45
OP