Hjem
Til Ugens Ord
Den Største Opmuntring - Johannes Åbenbaring

Uge 4, 2016
Rick Joyner

Når vi begynder at forstå Åbenbaringsbogen, bliver det en af de mest opmuntrende bøger i Bibelen. Tænk over dette løfte i tredje vers:

Salig er den, der læser, og dem, der hører profetiens ord og
holder fast ved det, der er skrevet deri: for tiden er ved hånden.

Der er en velsignelse bare at læse Åbenbaringsbogen og en anden for at holde de ting der er skrevet i den. Det gør det bestemt vores tid værd at gøre denne studie. Enhver velsignelse fra Gud er større end jordiske skatte - det er bedre end at finde hovedguld åren i vores baghave!

Når vi forstår hvad der er skrevet i Johannes Åbenbaring, vil vi forstå disse velsignelser. Dette kan være din mindst foretrukne bog i Bibelen, men jeg forudser, at når vi gør dette studie, vil det blive din favorit. Opmuntring i Åbenbaringsbogen kan blive den største opmuntring der nogensinde er givet til mennesket. Dens budskab er den bedste nyhed som verden nogensinde vil høre, fordi den indeholder det centrale budskab om Rigets evangelium.

Som vi har set, er denne bog en åbenbaring af Jesus Kristus. Han er ikke kun Faderens kærlighed, men menneskehedens sande længsel. Når Han bliver løftet op, vil Han drage alle mennesker til sig. Åbenbaringsbogen løfter Ham op og beskriver Han's plads i evigheden. Efterhånden som vi modnes i Kristus, er det at se Ham og Han's herlighed langt mere begejstrende, opstemmende end at se vores evige belønning. Vores belønning er ubeskrivelig vidunderlig, men den største belønning af alt, er at se Ham og Faderen.

Vi kunne aldrig være så stolt af nogen broder, som vi er af Jesus. Der er ingen der er så god over for os, som Ham. Der er ikke nogen jordisk far, som vi kunne være så stolt af, eller som kunne være så vidunderlig, som vor himmelske Fader. Vi kan kende og være tæt på dem nu. Vi bliver lovet, at hvis vi vil drage nær til Herren, vil Han holde sig nær til os. På ethvert givet tidspunkt, er vi så tæt på Ham, som vi ønsker at være.

[se Jak. 4:8].
8. Hold jer nær til Gud, så skal Han holde sig nær til jer! Tvæt hænderne, I syndere! og rens hjerterne, I tvesindede!
Sal. 73:27. Es. 1:16. Zak. 1:3. Mal. 3:7.

Når vi studerer Åbenbaringsbogen, vil vi drage nærmere. Blot at gøre denne studie i bestræbelsen på at kende »åbenbaringen om Jesus Kristus« vil resultere i en stor velsignelse. Hvis vi "gøre de ting, der er skrevet i det," vi vil få den største velsignelse af alle.

Søge en dybere åbenbaring af Jesus er hovedsagen, men der er også en sekvens af begivenheder, forudsagt i denne profeti, som vi ønsker at forstå. Også dette er angivet i:

Johannes Åbenbaring:
1. [Dette er] Jesu Kristi åbenbaring, [Han's afsløring af de guddommelige hemmeligheder og mysterier], som Gud gav det til Ham for at vise og kundgøre til Han's tjenere visse ting, som snart skal og hurtigt komme til at ske i dets helhed. Og Han sendte bud gennem sin engel [budbringer] og gav det til kende i billeder for Han's tjener Johannes,
Åb. 1:19, 22:6.7,16. Dan. 2:28f. ÅBENBARING TEGN Åb. 12:1. ENGLE Åb. 3:5. ENDETIDEN Kap. 4 -19.

Da Han sagde, at disse var »ting, som snart skal ske.« Han mente det. Begivenhederne forudsagt i denne profeti begyndte at ske næsten umiddelbart efter Johannes modtog åbenbaringen. De har fortsat med at udfolde sig i næsten to tusinde år. Ikke alt er opfyldt, men det meste af det er.

Selv om nogle af profetierne endnu ikke er opfyldt, dem som ser dette som alt handler omkring endetiden er uvidende om historien. Den nøjagtighed, med hvilken disse ting er opfyldt er ikke kun opmuntrende og oplysende, men det giver os en indikation af hvad det næste vi skal forvente. Her er lidt opmuntring - de meste af det bedste er endnu ikke opfyldt!

Dette er ikke for at antyde, at der ikke vil være nogen prøvelser. De mest vanskelige tider af alle er lige begyndt at udfolde sig, men de vil ikke vare længe. De er så korte, at de knap nok ville blive registrere som andet end et blip på en radarskærm. Efter dette korte blip, vil den mest vidunderlige og spændende tid, verden nogensinde har kendt være over os.

I det første vers, skrev Johannes, at de begivenheder, skrevet i denne bog ville »om kort tid finde sted.« Ved slutningen af det tredje vers, stadfæste han, at »tiden er nær.« Hvad fremtiden var for John er nu historie for os. Som ny troende, blev jeg vist, at mange af profetierne i Skriften, især Daniel og Åbenbaringsbogen, ikke kan forstås uden at kende historie. Det er hovedårsagen til at jeg har brugt over fyrre år på at studere den.

Hvis du tænker, at du ikke har tid til at studere den slags historie, behøver du heller ikke det. Vi har alle forskellige roller at spille. En af mine er dybtgående studier og komprimere dem ned for dem, der ikke har tid til at gøre det selv, men har brug for den viden. Det handler om at forstå både Gud og menneske. Uden det, vil vi ikke gøre det godt nok overfor det som kommer. Hvad der er ved at ske på Jorden, vil være en af de største åbenbaringer af både Gud og menneske nogensinde. Dette er fuldbyrdelsen af den store rejse.

til uge 5
OP