Hjem
Tilbage
Skriften Alene - Johannes Åbenbaring

Uge 38, 2016
Rick Joyner

Vi har studeret det store frafald fra troen - rutsjeturen der fandt sted i middelalderen og begyndte, da kirken ægtede Romerriget. Efter omkring et tusind år nåede kirken dens ultimative fordærvelse omkring 1400. I denne periode opstod der mange store sjæle der udfordrede mørket på deres tid, og skarer blev tortureret og dræbt på grund af dette.

Så begyndte kirken at sælge "pavelig dispensation", ved hvilken én kunne købe Guds nåde eller barmhjertighed. Læren sagde, at hvis man betalte nok, ville de ikke behøve at lide skærsilden. De kunne endda betale for at få en elsket afdød frigivet fra den. De kunne endda også betale for at få sine synder eftergivet, selv dem, de endnu ikke havde begået, men planlagde. Denne praksis provokerede en tysk munk fra den mindre kendte landsby Wittenberg til at tage kampen op mod dette store mørke. Da han gjorde det, trængte han den tilbage. Hans navn var Martin Luther. Luther antændte hvad der nu er kendt som Reformationen, for den måde som den reformerede kirken.

Martin Luther naglet sin protest af kirkens udsvævelser på døren til den lokale katedral i hvad der kaldes "De 95 afhandlinger." På grund af hans dristighed og afvisning af at gå på kompromis mod sin overbevisning, ændrede denne ukendte munk fra en ukendt landsby, formentlig verden mere end nogen erobrer. I en kort tid, blev Europa antændt med vækkelse og reformation ild, og den fortsætter med at brænde i en eller anden form, den dag i dag.

Hvad satte Martin Luther i stand til at gøre hvad andre ikke havde, selvom de har det samme grundlæggende budskab? En faktor, som uden tvivl er et stort argument, var, at trykpressen var opfundet, da Luther tog hans standpunkt. Dette gjorde masseproduktion af bøger mulige, skære prisen på en bog ned til en lille brøkdel af, hvad den havde været, og i stort omfang øge antallet af dem der havde en bibel til rådighed. Den første bog fra pressen var Gutenbergs bibel, en tysk oversættelse af Skriften. Til denne dag forbliver Bibelen den besdt solgte bog i verden, og det fortsætter med at bringe reformen til dem som søger Guds sandhed.

Da Bibelen blev bekendtgjort og læst, blev kontrasten mellem dens lære og praksis i kirken synlig. I begyndelsen ønskede reformatorerne ikke at forlade den institutionelle kirke, men bare reformere den. Da kirken stod imod reformationen og udvidede inkvisitionen, forårsagede det måske en endnu værre forfølgelse. Dette skabte hurtigt en kløft, der var alt for stor, og bruddet for de protestantiske kirker og de nationer, hvor de var fremtrædende, var uundgåelig.

Tyskland, landet hvor reformationen først slog rod, blev en højborg for sandheden og et paradis for dem, som flygtede fra den dødbringende inkvisition. Da fremstod John Calvin og Ulrich Zwingli i Schweiz og John Knox i Skotland. Alle var strålende teologer og profetiske prædikanter. De blæstede reformationens ild og uddybede dets rødder i Skriften.

Reformationens "kampråb" var sola scriptura, som betyder "alene Skrifterne" som grundlag for læren. Dette var et direkte angreb på den katolske kirkes lære, - at pavens ord bar større autoritet end Skriften. Reformations bevægelsen afviste enhver lære som ikke var klart fastsat, anerkendt i Skriften. Den store kamp mellem autoritet og menneskers meninger, og det som Bibelen startede, det fortsætter den dag i dag.

Hvor er vores standpunkt i dette? Mange har en lære, at det Guds skrevne ord er det som gælder over alle andre meninger, men de kender ikke Han's ord godt nok til at imødegå disse udtalelser, som stadig gennemsyrer kirken. Charles Spurgeon sagde engang, at han kunne finde ti mænd, der ville dø for Bibelen for hver en, der ville læse den. Det gør os ikke meget godt at tro, at Guds ord er det der gælder, hvis vi ikke kender Guds ord i overensstemmelse med at leve i ordets sandhed.

til uge 39
OP