Hjem
Tilbage
Genstudere eskatologi*** - Johannes Åbenbaring

Uge 36, 2016
Rick Joyner

***læren om de sidste tider.

Vi fortsætter med at studere perioden repræsenteret af den profetiske kirke i Thyatira 538-1798 e.Kr - den mørkeste periode i kirkens historie. Det er afgørende at forstå denne periode, fordi rødderne af det "store frafald" er fælles for frafaldne enkeltpersoner eller kirker og bevægelser som forlader vejen.

Apostlene i de første århundrede års kirken lærte, at Herren ikke ville vende tilbage førend frafaldet kom og syndens menneske satte sig i Guds tempel, som er kirken. Dette er, hvordan apostlen Paulus udtrykte det til Tessalonikerne:

2 Tess 2:3-10.
3. Lad ingen på nogen måde bedrage, vildlede dig, Først må jo frafaldet komme [dvs. den store oprør, opgivelsen af tro af bekendende kristne],
og lovløshedens menneske*, fortabelsens søn, åbenbares, [Antikrist, den, der er bestemt til at blive ødelagt], *Antikrist
Jer. 29:8. Matt. 24:11,23 f. Ef. 5:6. 1 Tim. 4:1. 1 Joh. 2:18. Åb. 13:1ff. ANTIKRIST (2 Tess. 2:3-12), 1 Joh. 2:18-22.

4. ham som modsætter og ophøjer sig selv [så stolt og så uforskammet] over hver såkaldt gud eller genstand for tilbedelse,
så han [faktisk kommer ind og] tager sit sæde i Guds tempel, og offentligt proklamerer at han selv er Gud.
Es. 14:13 f. Ezek. 28:2. Dan. 11:36. Åb. 13:1-6. TEMPEL 1 Pet. 2:5.

5. Mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer, allerede dengang jeg var hos jer?
Ap.g. 17:1. 1 Tess. 3:4. GENKOMST 2 Tess. 2:8.

Det som holder igen 2:6-7.

6. Også nu ved I, hvad der holder igen [fra at blive afsløret], så han først kan åbenbares, når hans tid er inde.
1 Joh. 4:3.

7. For lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed
[oprør mod guddommelig myndighed og den kommende regeringstid lovløshed men det er behersket],
kun må den, som nu holder igen, først fjernes.
1 Joh. 2:18, 4:3. ONDE GERNINGER 2 Tim. 4:1.

Når den lovløse åbenbares 2:8-12.

8. Og da skal den lovløse* åbenbares, ham skal Herren Jesus dræbe
med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme,
*Antikrist
Job 4:9. Es. 11:4. 2 Tim. 4:1. Åb. 19:15,20. GENKOMST 2 Tess. 3:5. KRISTI GENKOMST 1 Tim. 6:14.
9. og han [Antikrist, den lovløse] skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn
og undere [alle former for falske mirakler]
Matt. 24:24. Joh. 8:41,44. 2 Kor. 4:4. Ef. 2:2. Åb. 13:13. DJÆVLEN 1 Tim. 1:20. TEGN Hebr .2:4. FORTABELSE (2 Tess. 2:9-12), Hebr. 2:2ff.

10. og med al ubegrænset uretfærdigheds forførelse over for dem, der fortabes,
fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden [af evangeliet], så de kunne blive frelst
[de var åndelige blinde , og afviste den sandhed, der ville have reddet dem].
2 Kor. 4:3f. 2 Tim. 4:4. SANDHED (2 Tess. 2:10-12), 2:13.

Som vi har set på, er der to grundlæggende lære om opfyldelsen af denne profeti. En lærer, at alt dette endnu ikke er opfyldt. Den anden lærer, at det er blevet opfyldt. Men der er sandheder i begge disse standpunkter. Der var en primær opfyldelse i middelalderen, men der har også været mange andre i mindre skala. Igen, af alle disse er åbenbaringer af principper, som kan ske om og om igen.

Den futuristiske opfattelse er nu den mest populære og udbredte tolkning af denne tekst blandt de Evangeliske, Pinsebevægelsen, og Karismatiske bevægelser. For halvanden århundrede siden, troede næsten alle protestantiske kristne dette var blevet opfyldt historisk. Hvorfor denne drastiske ændring i endetidenslæren? Det er mest på grund af vores uvidenhed om historien. Næsten alle der studerer kirkens historie i dybden begynder at se fordelen ved det historiske synspunkt, men mange forstår så god som, at det stadig kan have en futuristisk opfyldelse. Derfor er det principperne som vi har brug for at forstå.

Lovløshedens hemmelighed var allerede på færde, da apostlen skrev til Tessalonikerne. Hvilke elementer af det så han på hans egen tid? Hvordan opererer de i vor tid? Ikke at se dette, kombineret med tendensen til at mange næsten ignorere historien, har fået mange til at falde igen og igen i de samme fælder og ødelæggende afledningsmanøvre, inklusive den udbredte forkyndelseslære, der fører til det oprindelige frafald. Vi har brug for en ny undersøgelse af de mest populære eskatologiske [læren om endetiden] synspunkter i lyset af historien.

Apostlen skrev i 2 Tess. 2:3. "Lad ingen på nogen måde bedrage, vildlede dig, for Herren kommer ikke, medmindre frafaldet kommer først." Et spørgsmål vi må stille er, hvordan er disse holdninger til den futuristiske synspunkt kan hævde, at Kristus kunne vende tilbage til enhver tid? Dette er blot en af mange konflikter for en helt igennem futuristisk eskatologi [læren om endetiden]. Når vi begynder at se hvordan begge synspunkter har nogle fortrin, er disse konflikter fjernet. Så dette er hvad vi vil gøre, som vi fortsætter dette studie.

til uge 37
OP