Hjem
Tilbage
Nøgler Til Kende Guds Veje - Johannes Åbenbaring

Uge 33, 2016
Rick Joyner

I denne uge vil vi fuldende vores studie af Pergamos som boede der hvor Satans trone stod og syntes at åbne kirken til de største af helvedes porte. Vi studerer dette for at anvende undervisningen på vores eget liv og tiden nu. Hvordan har kirken reagerede for nylig, da de gik fra forfølgelse til at blive respekteret? Hvordan ville vi personligt reagere, ved at være en kristen hvis der var begrænsninger på arbejde, men pludselig bliver ejeren for virksomheden omvendt og straks bliver vi forfremmet? Vi er nødt til at se disse lektioner på alle niveauer.

Kort efter omvendelsen af kejser Konstantin, anerkendte regeringen i Rom visse fraktioner inden for kirken som den legitime kirke og de andre som sekter, som de hævdede havde korrupte eller falske lærdomme. Den begunstigede kirke, anerkendt af kejser, begyndte at forfølge sine rivaler, hævdede at de var årsag splittelse. Dette ledte til en over 1200 år periode af forfærdelige forfølgelse af den institutionelle kirke mod andre kristne som nægtede at bøje knæ for det.

I denne periode, forværredes kirkens mørket ved at forbyde læsning af Skriften. Myndigheder begrundede dette med, ved at sige, at for at forstå Skrifterne, man måtte være højt uddannet, og at nogen uden denne uddannelse ville fordreje dem, hvilket fører til splittelse og kætterier. I sidste ende, var der dødsstraf for alle som oplæste Skriften uden tilladelse. Hvad sagde Jesus om dem der kunne forstå Han's ord?

Matt 11:25
25. På den tid tog Jesus til orde og sagde:
»Jeg priser dig, Fader, Himmelens og jordens Herre!
fordi du har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige.
[k]
Matt. v:25-27 jfr. Luk. 10:21. Joh. 9:39. Ap.g. 3:12. 1 Kor. 1:19ff. ÅBENBARING (Matt. 11:25-27), 16:17. HIMMEL Matt. 16:1.
.

Nye troende i Kristus vil forstå Han's Ord bedre end de kloge i denne verden, fordi uskyld og ydmyghed er grundlæggende nøgler til at forstå Herrens veje. Så når den institutionelle kirke indførte den lære, at kun de højtuddannede kunne oplæse Skrifterne, resulterede det i den værste form for doktrinær, læremæssig perversion. Når du studerer udviklingen af kirkens doktrin, lære, ser det ud til at ingen rigtig gad læse Skriften i den periode. Hvis Skriften blev oplæst for folket, blev det krav at der oplæstes på latin, som almindelige mennesker ikke forstod. Så alle prædikener blev oplæst på latin. På denne måde blev myndigheden over de kristnes liv blev samlet om de kirkelige myndigheder, som fortalte folk, hvordan man skulle leve.

Fordi så godt som hver kirke doktrin inden længe var i modsætning til, hvad der blev undervist i Skriften, blev det pavens autoritets lære, som fortrængte Skriftens autoritet. Det blev hævdet, at kirkeledere havde udviklet sig og modnet ud over de første apostle forståelse. Læren blev baseret på, hvad der var politisk hensigtsmæssigt for kejserriget og ved dette ægtede kirkens myndigheder kejserriget.

Denne forførelse og korruption af kirken var forudset i åbenbaringen givet til Johannes, som vi vil se på mere detaljeret senere. Apostlene forudså også dette og skrev om det, søledes også de tidlige kirkefædre, som var direkte disciple af Herrens tolv apostle. De forudså "ødelæggelsens vederstyggelighed" skrevet om af Daniel og kaldt "syndens menneske" af Paulus, som sagde denne ville tage sit sæde i Herrens tempel, som er kirken: min tilføjelse husk på at kirken er dig. De forudså alle en tid med stor korruption i kirken, der ville blive sæde for nogle af de værste onde mennesker. Dette "syndens menneske" ville være personificeringen af "menneskets synd."

Når vi ser på historien om den institutionelle kirke i middelalderen, er det svært at forestille sig noget mere antikristlig i sin natur og undervisning. Dens doktriner og praksis blev næsten præcis modsat Kristi lære. I løbet af denne tid blev det kirkens doktrin, lære, at frelsen var fælles og opnås ved at være medlem af kirken. Så bandlysning blev betragtet som en domfældelse til evig straf. Frygt blev brugt til at kontrollere folk, og tro på Gud blev fortrængt af en tro på kirkelige myndigheder og præster.

Så slemt som det var, havde den institutionelle kirke nogle positive resultater, som verdendrager fordele af i dag. Senere bevægelser blandt kristne, der identificerede denne ubibelske og antikristlige karakter, natur meget af det som den institutionelle kirke støttede og udførte, endte som regel med at gøre de samme ting. Hvorfor?

Åbenbaringen af hvordan en sådan antikrist ånd kunne tage sit sæde i kirken er del af "Jesus Kristi åbenbaring." Det afslører, åbenbarer grundlaget for det faldne menneskets natur, som vi alle har i os, og den vil dominere os med, hvis vi ikke forbliver i Kristus - Han's nåde og kraften fra Han's kors. Han giver sin nåde til de ydmyge ogstår den stolte imod. Det er en meget arrogant ting at fordømme andre og betragter os selv som bedre, når vi næsten helt sikkert ville gøre de samme ting som de gør, bortset fra Guds nåde.

Guds nåde som gør os i stand til at iklædes Han's natur og begynder med at erkende hvad vi er, uden Ham, og hvor meget vi har brug for Han's nåde. Hvad der er sket gennem historien, og forudsagt i Åbenbaringsbogen, er et budskab om, hvad vi er uden Ham, og hvor meget vi har brug for Ham. Det er derfor så meget om antikrist er inkluderet i "Jesus Kristi åbenbaring."

Vi skal holde os dette i tankerne, når vi ser på det dybe mørke hos dem som faldt ind i, og som hævdede at være Kristi efterfølgere. Vi er nødt til at bruge denne viden til at ydmyge os, indse, hvor meget vi har brug for Ham, og ikke være stolte, tro at vi er bedre end de var. Hvis vi har mere nåde - er det nåde og ikke en årsag til pral i os selv eller fordømme andre, men at være taknemmelige og ydmyge over for Herren.

til uge 34
OP