Hjem
Tilbage
Ud i Hele verden - Johannes Åbenbaring

Weeky 30, 2016
Rick Joyner

I denne uge vil vi se på Herrens formaning til kirken i Pergamos og Han's løfte til dem, som overvinder deres prøvelser.

Åb 2: 16-17
16. »Derfor omvend dig [angre, forandre dit indre selv - din gamle måde at tænke på, din syndige opførsel - og søg Guds vilje]! Eller Jeg kommer hurtig til dig, og Jeg vil kæmpe imod dem med min munds sværd.
Åb. 1:16, 19:15,21. Es. 11:4, 49:2. Ef. 6:17. 2 Tess. 2:8. Hebr. 4:12. OMVENDELSE Åb. 2:21-22.

17. Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menighederne! Den, der sejrer [over verden gennem troen på, at Jesus er Guds Søn], ham vil Jeg give [det privilegium at spise] af den skjulte manna, og Jeg vil give ham en hvid sten, og på den sten er der skrevet et nyt navn, som ingen kender uden den, der får det.«
Åb. 3:12. 2 Mos. 16:4,32-34. Es. 62:2, 65:15. Joh. 6:32f, 50-51. KENDE Åb. 2:24.


Kirken før denne her [Pergamos] - den ene under den mest intense forfølgelse - blev ikke kaldet til at omvende sig. Det synes som forfølgelsen holdt dem rene, men Pergamos blev advaret om, at hvis de ikke omvendte sig, ville Herren selv kæmpe mod dem! Han ville gøre det med "Han's munds sværd " Han's Ord - og Han gjorde med en vældig overbevisende stemme og sand udfordrende ledelse til dem om at vende kirken mod tilpasningen med det romerske imperium. Til denne dag, har dette været en næsten konstant udfordring, og ofte en fælde, der har kuet og undertrykt Guds folk.

På grund af denne næsten konstante udfordring for kirken, hvordan skal vi være den profetiske stemme til nationer og regeringer - lys og salt, som vi er kaldet til at være - uden fejlagtigt at forene os med dem på en sådanne måde, der kompromitterer vores kald som Kristi brud? Mange er bukket under for at gifte sig med disse regeringer på en måde, røber vores kald som en kysk jomfru for Herren.

Næsten hver profet i Skriften skulle tale med konger eller regeringer. Mange, som Esajas, havde tætte personlige relationer med dem. Nogle, som Daniel og Joseph talte ikke kun til konger, men arbejdede for dem på højeste niveau, blev administratorer over regeringen. Som vi ser hos Josef og Daniel, en nøgle karakter hos denne type profeter, var deres hengivenhed til at leve rent for Herren, selvom de kunne risikere deres liv og lide stor forfølgelse ved at forblive ren og trofast. Få er i stand til at håndtere denne form for nærhed til magt uden at blive korrumperet.

Jeg har besøgt kirker i snesevis af lande, og de fleste af dem bo langt borte fra politik. For de fleste af disse, tror jeg, at det er det rigtige for dem, fordi de ikke er i demokratier med en rettighed og ansvar for at være en del af regeringen. I demokratier, eller republikker, hvor der er regeringersom eksisterer for folket og er ansvarlig overfor dem, er det anderledes. Vores kald til at være salt og lys bør få os til at engagere os i de vigtige spørgsmål for vores lande, ikke nødvendigvis som kirke, men som kristne.

Befalingen om at "gå ud i alverden" var ikke bare geografisk. Vi er kaldet til at være salt og lys og have indflydelse på alle områder, herunder regeringer. Imidlertidig er regeringer de vanskeligste. Selvom vi har brug for særlig nåde for hvert et kald, tror jeg, at vi har brug for en ekstra speciel nåde at blive kaldet til at regere, på grund af farerne.

Af alle de lande, jeg har været i, tror jeg at de kristne i USA er de mest engageret i deres regering. Dette er sandsynligt fordi, Amerika var et tilflugtssted for forfulgte kristne fra Europa, og de kristne havde en enorm indflydelse for fødslen af nationen. De fortsatte med at have en stor indflydelse i landet, meget mere end næsten alle andre lande, siden dominansen fra de romerske og ortodokse kirker i middelalderen.

I denne periode af Pergamos kirken (ca. e.Kr. 323-538), kirken i almindelighed gjorde ikke for godt vedtørende at komme fra forfølgelse til et sted af indflydelse i regeringen. Hun forblev ikke kysk, men giftede sig med den jordiske regering. Da blev hun et våben mod de kristne, som havde besluttet at forblive rene jomfruer for deres Herre. Dette er også i en grad sket i USA. Kristne er blevet splittet mellem de liberale og konservative partier og har været på lige vilkår som de mennesker. Når en gruppe er ved magten, har der ofte været en forfølgelse af de kristne brødre, som ikke er i samme gruppe. Denne forfølgelse kommer ikke som tortur og død, men kommer i mange andre former.

Studere hvordan det skete i kirkeperiode som er repræsenteret ved kirken i Pergamos kan hjælpe dem som er kaldet til at være i regering eller har indflydelse med dem, så de kan holde sig væk fra fælderne. En af de største fælder for kirken var, da der blev en åbning for omvendelsen af den romerske kejser. Jeg debatterer ikke om hans omvendelse var ægte eller ej, men effekten af hans omvendelse for kirken, og derefter hele den vestlige verden, var meget skadeligt. Kirken kan have påvirket ham på nogle måder som hjalp med at bringe en bedre adfærd, men Emperiets veje påvirkede kirken meget mere og bragte større ondskab med sig.

Måske er vi nødt til at spørge os selv, om hvorfor vi ønsker, at vores civile regeringsledere skal være hengivende kristne. Mandatet for en civil regering fra Gud er anderledes end mandatet for Han's menighed. Vi sammenblander, forveksler ofte de to. Forståelse for hvad der udfoldede sig i den periode der er repræsenteret ved Pergamos kan hjælpe os med at få dette løst, og det er derfor, vi vil fortsætte med denne kirke en lidt mere.

til uge 31
OP