Hjem
Til Ugens Ord
Kristi Træl [tjener] - Johannes 'Åbenbaring

Uge 3, 2016
Rick Joyner

I sidste uge dækkede vi den første nøgle til at forståelse af Johannes 'Åbenbaring som findes i dens første sætning: en åbenbaring af Jesus Kristus. Dette er også den mest grundlæggende nøglen til al forståelse. Alt handler om Jesus og alle ting vil blive opsummeret i Ham. Derfor den kloge søger hver dag for at kende Ham bedre og være at findes i Ham.

Den næste nøgle findes også i den første sætning i Åbenbaringensbogen - "åbenbaringen":

"Som Gud gav Ham for at vise sine tjenere ...."

Ligesom få kristne er disciple ifølge den bibelske definition, er der færre, der i overensstemmelse med den bibelske definition af en træl. Som den første sætning i Åbenbaringensbogen erklærer, dette er en åbenbaring for Trælle. Uden den mentalitet, som kommer af at være en sand Kristi tjener og lever for at gøre Han's vilje, kan ikke meget af denne åbenbaring forstås.

Som Herren sagde i:

Joh 7:17,
17. Hvis nogen vil gøre Han's vilje. skal han erfare, om læren er fra Gud, eller Jeg taler af mit eget.
Sal. 25:9,14. KENDE Joh. 8:19.


Grundprincippet for at forstå læren eller Skriftens åbenbaringer er vores villighed til at gøre Han's vilje. Den grad vi lever livet som en Træl er det niveau, som vi kan forstå Han's lære eller profeti.

To markante lærere i kirkens historie, Abélard og Aquinas, argumenterede om hvorvidt man måtte tro, før de kunne forstå, eller hvorvidt de havde brug for at forstå for at tro. Udfra hvad Herren sagde i [Joh 7:17], før vi kan forstå, vi må tro og være villige til at adlyde Ham.

En træl er en der er en andens ejendom. De har ikke noget, der er deres eget - selv deres tid tilhører deres herre. De vågner op hver dag søge at kende og gøre deres herrevilje, før alt andet. Lever vi for at gøre Herrens vilje, og gør "alle ting af hensyn til Han's evangelium"?l Tager vi vores kors op hver dag, dør fra vore egne ønsker og søger at gøre, hvad Han giver os at udføre? Dette betyder ikke, at de der ikke lever som sande disciple eller trælle ikke har evigt liv. Dem som tror på Han's forsoning ved Han's kors er frelst/forløst. Men når vi bliver født ind i denne verden, begynde vi bare at blive det, vi vil blive til, og sådan er det , det samme med dem som bliver født påny - de er lige begyndt at blive det som de er kaldt til at være. At være på det åndelige niveau har ødelæggende konsekvenser. Jo mere overfladisk eller umoden vi er i vores trosvandring, jo sværere er det at forstå Herrens veje eller at overleve i åbenbarings tider , som vi vil se senere i dette studium. Herren sagde: "Og ve dem, der er gravid, og til dem, der ammer spædbørn i disse dage! " [se Matt 24:19] i disse tider. Jeg tolker dette som værende dårligt for dem, der holder deres folk i umodenhed, såvel som dem, der har været holdt i umodenhed. Modenhed i Kristus begynder med beslutte at søge Han's vilje først og gøre den. Det er fundamental at kende Herren, at tro på Ham, og følge Ham er at vide, at Han er Herre. Hvis vi ser Ham, som Han er, vil vi tro på Ham mere end vores egen forstand, meninger, eller ønsker. For at forbinde næste fremstilling, så lad os læse igen de to første vers i:

Johannes 'Åbenbaring:
1. [Dette er] Jesu Kristi
åbenbaring, [Han's afsløring af de guddommelige hemmeligheder og mysterier], som Gud gav det til Ham for at vise og kundgøre til Han's tjenere visse ting, som snart skal og hurtigt komme til at ske i dets helhed. Og Han sendte bud gennem sin engel [budbringer] og gav det til kende i billeder for Han's tjener Johannes,
Åb. 1:19, 22:6.7,16. Dan. 2:28f. ÅBENBARING TEGN Åb. 12:1. ENGLE Åb. 3:5. ENDETIDEN Kap. 4 -19.

3 Foldig ægthed
[Åb. 22:16].

2 som vidnede og gav dokumentation for Guds ord og til vidnesbyrd om Jesus Kristus, selv for alt det, han så [i hans visioner .] 2. som bærer vidnet om og står inde for alt, hvad han selv har set [i hans visioner], om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. 1 Joh. 1:1-3.


Her ser vi igen, at dette er en åbenbaring af Jesus som skal meddeles til hans trælle. Han bar vidnesbyrd om, at dette var en åbenbaring af Jesus i "alle de ting, han så." Så vi må se efter Jesus i alt i denne vision. Når vi gør dette, vil det overføre til os at vi vil se Ham i alle ting i vores liv. Lad os beslutte at være Han's trælle, værdsætte/skatte/sætte pris på; gøre Han's vilje før vore egne og fryde og have en stor glæde i den fantastiske æresfyldte privilegium at gøre det.

til uge 4
OP