Hjem
Tilbage
Profeter, Lærere og Åbenbaring - Johannes Åbenbaring

Uge 24, 2016
Rick Joyner

For at forstå bibelske profeti, har vi snarere brug for en digters mentalitet end en matematikers, eller af en profet mere end en lærer. Mange teologer og teologiske skoler er mere matematikere end digtere. De har svært ved at forstå, eller endda give mere troværdighed til et hjertets sprog end sindet. Selvom det er nødvendigt ved oprettelse af eb lære, betyder det ikke, når det anvendes på profeti. Dette synes at være en væsentlig grund til hvorfor mange som forsøgte at forstå, undervise og skrive om Åbenbaringsbogen undertiden kommer så langt fra dens egentlige betydning.

Alligevel har vi brug for både profeter og lærere. Når profeterne og lærere lærte at tilbede Herren sammen i Antiokia, resulterede det i fødslen af en ny type apostel missionær. Profeterne har brug lærere til at holde dem fortøjet til den sunde bibelske lære. Lærere er nød til at forstå profeternes åndelige område og Ånden sprog, som når det forstås, taler til både sindet og hjertet.

Apostlen har brug for både en profet og læres hjertet, for at forstå hvornår man skal bruge hvad enten det er enkeltvis eller sammen. Dem som ikke ligner de ægte profeter eller lærer, kan synes uforståelig. Alligevel dem med ydmyghed til at lære af dem der er anderledes end dem selv, kan opleve åbne områder for forståelse, som er langt ud over deres tidligere begrænsninger. Lærere kan blive mere profetiske, og profeter kan få stor gavn ved forståelse af mere systematisk tilgang.

Vi har også brug for de ægte profeter og lærere til at være modne nok til at være åben over for, hvad dem der er i modsætning til dem selv ser. Det kræver ydmyghed fra lærerne til at acceptere indsigt fra profetisk orienterede mennesker. Det tager også ydmyghed fra profetiske begavet folk til at acceptere indsigt fra lærerne. Det er muligvis hovedårsagen til at Herren gav kirken et ledelse team af forskellige, men supplerende, udfyldende tjenester.

En som elsker sandheden vil ikke acceptere vilde spekulationer uden et klart bibelsk grundlag. Indrømmet, mange værdsætter deres vittige metoder over Helligåndens plads for at lede os til sandheden, men nogle metoder er i overensstemmelse med Skriften, og vi er tåbelige til ikke at vise opmærksomhed. Principper for tolkning af Skriften, herunder bibelske profeti, kan hjælpe, men de kan ikke erstatte vores afhængighed af Helligånden til at lede os til sandheden.

Hvorfor indskyder jeg dette i studiet nu? Vi har dækket nok at se disse spørgsmål og til at have et fundament for at forstå dem. Både profeter og lærere vil blive udfordret til tider. Vi vil alle stå til ansigt med indsigt, vi aldrig har hørt om før, men i de sidste to århundrede er mange af disse indsigter der sjælden blevet undervist i. Mange perspektiver som kan være nye for os var næsten universelt accepteret af den fremrykkende Adventist bevægelses før 1844.

Af de tre (og nogle siger fem) skoler for eskatologi (studium for Skriftens endetids profetier) jeg er tilhænger af dem alle 3-5, men kan blive smidt ud af dem alle 3-5, når denne undervisning er afsluttet. Jeg har studeret hver tankegang og tror at der er en vis værdi i hver enkelt og også nogle problemer i dem alle. Jeg præsenterer her, hvad jeg tror er velbegrundet både principperne for bibelsk tolkning og historisk bevis og er af den tro, at Sandhedens Ånd ledte mig til denne konklusion. Fremadrettet vil det hjælpe os til at huske på, at vi sandsynligvis vil blive en gammel lædersække hvis vi ikke til tider bliver udfordret af nye eller forskellige perspektiver.

Skriften bekræfter ofte symbolikken der bruges i Åbenbaringsbogen, men ikke alle. Johannes blev vist ting som skulle ske, hvoraf han ikke havde noget forsyn fra hans egen tid. Nogle tror han brugte symbolik for at sløre budskabet for romerne, vel vidende at den åndelige ville opdage og kunne skelne, hvad han talte om. Dette kunne have været tilfældet med noget af det. De tidlige kirkefædre delte en bred og forbløffende ensartet forståelse af betydningen for noget af denne symbolik. Eller måske var de alle i harmoni med Helligånden, nok til at have fået dette åbenbaret for dem. Dog, "åbenbaring" betyder "at afsløre" og Herren havde tydeligvis den hensigt, at dette skal forstås, ikke skjules.

Af alle disse grunde skulle vi forvente, til tider at blive udfordret. Den vise og dem, der stadig er lærevillige vil ikke kun acceptere dette, men blive begejstret af det. Frem for alt lad os være i harmoni med vores Læres stemme og kende hvad der kommer fra Ham.

til uge 25
OP