Hjem
Tilbage
Syv Faser For Kirkens Tidsalder - Johannes Åbenbaring

Uge 23, 2016
Rick Joyner

Det mål jeg har for min undervisning er at tage det som jeg erhvervet gennem mange timer, nogle gange år, af studier og kondensere det for dem som ikke har tid for en sådan en granskning. Alligevel, jeg ved og værdsætter, at mange gerne ønsker at gå dybere med deres egen forskning, derfor vil jeg gerne kort dele nogle store kilder til at studere Åbenbaringsbogen.

De "tidlige kirkefædre" er en titel givet til lederne af den kristne kirke, før Koncilet i Nikæa, som fandt sted i begyndelsen af det 4de århundrede. Mange af de tidlige kirkefædres skrifter er stadig tilgængelige. Da flere af dem var de direkte disciple efter Herrens tolv disciple, vi ved, at de havde nogle af de bedste lærere. Irenæus [Irenæus (ca. 130-ca. 200) var biskop af Lugdunum i Gallien (det nuværende Lyon i Frankrig) og en af de tidlige kirkefædre og den vigtigste teolog i det andet århundrede.] han var en direkte discipel af Peter, og Irenæus var lærer for Viktorinus som var biskop i Pettau. Viktorinus skrifter om Åbenbaringsbogen er nogle af de tidligste til rådighed i dag. Han hævdede, at de syv kirker i Åbenbaringsbogen "menes at omfatte alle kirker i verden (tidsalder): det er den katolsk kirken (almen) i alle tidsaldre." Det er i det lys, at vi også vil studere dem her.

Viktorinus skrev, at apostlen Paulus var den første til at undervise, at det drejede sig om syv kirker der spændte over denne tidsalder. Han sagde, at det er derfor, at Paulus skrev sine breve til syv kirker, selv om de ikke var de samme som Herren omtalte i Åbenbaringsbogen. Tichaenius lærte det samme i det fjerde århundrede, og også Arethas af Kappadokien, Primasius af Hadrumetum, Vitringa, og senere Mede, Mere, Girdlestone, og en stor mængde andre tidlige lærere.

Den store fysiker Newton fastholdte også denne opfattelse af de syv kirker i Åbenbaringsbogen. som et profetisk billede af hele kirkens tidsalder. Selv som en bemærkelsesværdig videnskabsmand og matematiker, var hans største lidenskab at forstå de bibelske profetier, især Johannes Åbenbaring. Newton var også en tilhænger af "Bibel kode", som mange rabbinere menes at være i Skriften.

Troen på, at de syv kirker behandlet i Åbenbaringsbogen repræsenterer hele kirkens tidsalder er baseret på syv som antallet for "fuldendelse" eller "hel" i Skriften. Det fremgår at det budskab Herren bragte var mere end disse syv bogstavelige kirker, hvoraf mange ikke stadig eksistere efter Johannes modtog åbenbaringen. De blev brugt som kode for profetien givet til den universelle kirke.

Som det er typisk med bibelsk profeti, repræsenterede hver kirke en periode som ville blive åbenbaret i historien. Men disse perioder var ikke i overensstemmelse eller ensartet. Nogle var blot et par århundreder i længden og nogle meget længere. En nøgle til at se disse successive tidsaldre er at se, hvad der skete i en bestemt periode, der bragte universel ændring til kirken. Også, som med andre gange i bibelsk profeti, disse perioder overlappede undertiden. Der er ikke altid et tydelig punkt, hvor ændringen finder sted.

Et andet punkt nogle bibelforskere mener er, at Jerusalem, Antiokia, Konstantinopel, og Rom, de vigtigste kirker, som gav kristendommen afgrænsinger, er ikke nævnt i Åbenbaringsbogen. Kirkernes omtale blev valgt på grund af deres profetiske betydning. Som nævnt selvom de syv omtalte kirker eksisteret da John modtog åbenbaringen, var de fleste små og tilsyneladende ubetydelige. Men de gjorde hver et bemærkelsesværdigt bidrag til den universelle kirke på grund af hvordan de blev brugt. Dette skulle give os den forståelse, at Herren elsker at bruge den lille, tilsyneladende ubetydelige person, bevægelse, eller kirke til at gøre store ting. Så vi skal behandle alle som værende betydningsfuld, uanset om de anvendes på denne måde eller ej.

Jeg har tilbragt over fyrre år med at sammenknytte mange forskellige kirker og bevægelser, og er kommet til at tro, at mange, hvis ikke de fleste, nye kirker passere gennem faserne repræsenteret ved de syv kirker i Åbenbaringsbogen. Jeg har også set personer gå gennem de samme faser, når de modnes i Herren. Som det ofte er tilfældet med Skriften, kan dette mønster anvendes på ethvert niveau.

Som vi fortsætter dette studie, overvej så, hvordan disse ord og overgangene mellem kirkerne gælder for dig, din kirke, eller andre du kender. Disse buskaber til kirkerne er beregnet til at være praktisk og til at hjælpe os på vores rejse til at være og gøre det, som Herren har kaldet os til.

til uge 24
OP