Hjem
Tilbage
Guds Sandwichs Kritik -Johannes Åbenbaring

Uge 19, 2016
Rick Joyner

I Herrens budskab til efesiske kirke, ser vi et mønster som følger Han's budskab til hver en kirke, eller kirkens tidsalder. Han begynder med en anbefaling efterfulgt af en irettesættelse. Så giver Han dem et løfte og et håb for belønning, som de vil modtage for at omvende og overvinde deres fejl. Dette kaldes "en kritik sandwich." Hvis det er, hvordan Herren taler til hver af kirkerne her, er det så ikke sandsynligt, at det er den måde, Han vil tale på til sit folk i dag?

Herren roste efesiske kirke for at de prøvede dem, som kaldte sig selv for "apostle", men ikke var det. Ordet "apostel" betyder "sende én" som antyder at én er sendt af Gud. Alle sande tjenester er sendt af Gud, men en apostel har en særlig autoritet, som vi ikke vil komme ind på her. Men fra dette budskab, kan vi vurdere nogle grundlæggende kendetegn, som vi skal forvente at se fra én som virkelig er sendt af Gud som Han's budbringer.

Hvis Jesus brugte en "kritik sandwich" for hver kirke, som Han har omtalt, skal vi så ikke forvente det samme fra dem, Han sender? Nogle, der betragter sig selv som Han's budbringere har intet at sige andet end gode ting. Dette kan være passende, hvis kirken opførte sig perfekt, men hvad kirke ikke brug for er en eller anden irettesættelse? Meget af det, der kaldes profeti i dag ville formentlig være bedre defineret som "smiger." Skriften har ikke en eneste god ting at sige om smiger eller dem, der bruger det.

Ligeledes er der dem, hvis budskab til kirken kun synes korrigerende, med lidt håb eller inkluderet vision. Det er heller ikke den måde Herren talte til sin menighed på. Vi har brug for ledere, der kan sætte dem på prøve som siger de er sendt af Gud, som afgør om de er falske og beskytter Guds folk for dem.

Herren roser også efesiske kirke for at foragte nikolaitternes lære, som Han også hader. Nogle lærde mener at denne lære kan have haft sin oprindelse med Nikoluas, en af de syv diakoner. Men den dokumentation for at dette var hans undervisning er i bedste fald overfladisk og mangelfuld.

Denne lære fortsætter den dag i dag i forskellige former. Dens undervisning giver mulighed for - og endda fremmer - seksuelt promiskuitet blandt troende, dybest set hævder, at siden vi er fuldkommengjort i ånd, er det ligegyldigt hvad kødet gør. Dette er naturligvis en "dæmonisk lære" [se 1 Tim 4:1]. Som Skriften advarer gentagne gange, vil de som lever i lydighed mod kødet [eller i den kødelige natur] dø, og dem, der praktiserer sådanne ting "skal ikke arve Guds rige" se Gal 5:21.

Ordet "nikolaitter" kunne tolkes til at betyde " lægfolks dominans" eller "lægfolks undertrykkelse." På grund af dette, mener nogle lærde og historikere, at dette var den lære, som stjal kirkens dets bibelske præstedømmes sandhed for alle troende. I stedet for etablerede læren en særlig klasse af præster som mellemand. Dette er i konflikt, strid med den nytestamentlige lære som:

1 Timothy 2:5.
5. For der er kun én Gud, og kun én formidler [mellemmand] imellem Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus.
Joh. 17:3. Rom. 3:30, 10:12. Gal. 3:19f. Hebr. 9:15,24.
KRISTI NAVN 1 Tim. 6:15. FORSONING (1 Tim. 2:5-6), Hebr. 9:22.

Begge falske undervisninger af denne lære er ødelæggende for den nye pagts kirkeliv og bør derfor afvises. I den nye pagt har enhver troende direkte adgang til Kristus - vi behøver ikke at gå gennem nogen anden mellemand. Vi kan med sikkerhed vide, at enhver som hævder at være sådanne mellemand ikke er blevet sendt af Ham.

Det betyder ikke, at vi ikke behøver at være under lederskab. Præsteskabet var forskellig fra den civile konges myndighed i Skriften. For at få adgang til Gud, behøver vi ikke at gå gennem en anden person. Vi er dog underlagt Han's delegeret myndighed i kirken, den civile regering, og andre steder det kan gælde, såsom vores arbejdspladser.

Kende sandheden i Guds ord og disciplin kan hjælpe med at holde os rene, fra den stigende moralske korruption i verden, vi er templer hvor Helligåndens skal være. Alligevel den ultimative beskyttelse fra verden er at vi vokser i kærlighed til Gud og leve med vision og formål. Når vi ser os selv som børn af Kongernes konge, vil vi opføre os med værdighed og respekt, som en sådan position kræver.

til uge 20
OP