Hjem
Tilbage
Den Store Lærer - Johannes Åbenbaring

Uge 16, 2016
Rick Joyner

Vi kommer nu til:

Joh. Åb. 1: 17-20:
17. Og da jeg så Ham, faldt jeg ned for Han's fødder som død; og Han lagde sin højre hånd på mig og sagde: »Frygt ikke [altså vær ikke bange]! Jeg er den første og den sidste [den absolutte Guddom, Guds Søn].

Dan. 8:17-18, 10:9f. Matt. 17:6f.
18. Jeg er den, som lever [i og uden for al tid og rum]; Jeg var død, men se, Jeg lever i evighedernes evigheder, og Jeg har nøglerne til [absolut kontrol og sejr over] Døden og helvedet, [Hades, de dødes område].
Åb. 1:8, 2:8, 3:7, 20:1. Job 12:14. Sl. 68:21. Es. 41:4, 44:6. Matt. 14:27. Rom. 6:9. KRISTI NAVN Åb. 3:14. DØD Åb. 6:8. LEVENDE GUD Åb. 2:8.

Nøgle til tolkningen
[1:11 og 19 med 4:1].

Skriv ned, hvad du har set
[Åb. 1:19-20].

19. Skriv de ting ned, som du har set [i visionen], og de ting som er, og de tingsom skal ske herefter.  Åb. 1:11, 4:1.
Symbolerne tolket

20. Med hensyn til hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og de syv guldlysestager: De syv stjerner er de syv menigheders engle [guddommelige budbringere], og de syv lysestager som du også så, er de syv menigheder [kirker].«
Åb. 1:12,16, 2;1. Mal. 2:2. TJENESTER MENIGHEDEN KALDES Åb. 19:7.

Efter Johannes er grebet af frygt og faldt om som en død mand, siger Herren at han ikke skal frygte. Denne frygt, er begyndelsen til visdom og kundskab, er uundgåelig og korrekt i Han's nærhed. Imidlertid når vi først kender den, ønsker Han, vi skal være i freden i Han's nærvær, så vi kan opfatte resten af åbenbaring af Ham.

Grunden Herren udtrykker overfor Johannes at han ikke skal frygte, er, at Han er den Første og den Sidste. Han døde, men lever nu evigt. Alt handler om Jesus. Han er vores liv, og Han har nøglerne til helvede og dødsriget. Hvis vi er i Ham, behøver vi aldrig mere at frygter det mest frygtelige - døden. At befri sit folk fra frygten for døden er hoved formålet for hele åbenbaring. Dette vil også være vores resultat, når vi forstår det.

Johannes bliver derefter befalt at skrive de ting ned som han har set og vil se - de ting som endnu ikke er sket. Denne åbenbaring af Jesus indbefatter en oversigt over fremtiden. Alligevel, første århundrede kirkens fremtid, og en stor del af de 21 århundrede kirke historie, kan ikke forstås, hvis vi ikke ser Jesus i det. Ordet "historie" kommer fra "Hans-torie." Igen, alt handler om Ham. Afgørende for forståelsen er at se Ham i alt.

Dernæst forklarer Herren overfor Johannes at de syv lysestager Han står med, midt i, er de syv menigheder. De syv stjerner i Han's hånd er budbringere til de syv menigheder. Jesus vil blive fundet i midt i Han's kirker, og hvis vi skal se Ham, må vi se der.

Som vi har set på, var der mange andre kirker i denne region end disse syv, mange af dem mere bemærkelsesværdige end nogle af disse. Disse blev iøjnefaldende udvalgt til denne åbenbaring på grund af betydningen af deres navne, og deres karakter afspejler, hvad der var at åbenbare sig fra dengang til i slutningen af denne tidsalder. Desuden repræsenterer antallet syv fuldendelse, og som er et kig på hele kirkens tidsalder. Ved at se tilbage på denne tidsalder nu, ser vi nøjagtigheden af åbenbaringen.

Vi tager tid til omhyggeligt at lægge et godt fundament i starten af dette studium. Det er vigtigt for os at fuldt ud at forstå åbenbaringen som kommer. Vores mål er mere end forståelse, såsom at udføre vores del i slutningen af denne tidsalder som en del af den sejrrige afslutning af denne åbenbaring. Vi må se Herrens herlighed og forvandles ind til Han's billede. Vi ville være bedre stillet til at forblive i Ham i stedet forstå tiden perfekt.

Af den grund bed Herren om at være din lærer. Bed Ham om at lægge i dine hænder eller henlede din opmærksomhed på andre ressourcer, der vil gøre dette studie til en personlig oplevelse/erfaring mellem dig og Ham, ligesom det var for Johannes. Dette betyder ikke, du vil se med dine fysiske øjne, hvad Han så, men du kan se dem med dit "hjertes øjne" [se Ef 1:18]. Det er ikke så meget om at forstå Herrens ord åbenbaret i denne åbenbaring, som det handler om at se og kende Ordet selv.

For år tilbage læste jeg Johannes Åbenbaring i min lille hytte i skoven. Jeg bad specifikt at forstå kapitel tolv til fjorten. Umiddelbart efter jeg bad, var der en banken på min dør. Det var Jim Bakker. Han havde boet i en anden hytte på bjerget. Med begge sine arme fulde af bøger sagde han, "Jeg er nød til at vise dig, hvad jeg lige har lært om kapitlerne tolv til fjorten i Johannes Åbenbaring!" Selvom denne åbenbaring kom gennem Jim, vidste jeg, at Herren sendte ham for at besvare nogle af mine spørgsmål, så jeg tog det som fra Herren, ikke kun fra Jim. Jeg ønsker, at det samme for dig. Du kan få forståelse gennem dette studie, men jeg håber du får det fra Ham, ligesom Johannes gjorde.

Jeg har haft mange oplevelser, hvor jeg bad for forståelsen omkring en sag, og selvom svarene sjældent kom øjeblikkeligt ligesom i oplevelsen ovenfor, vidste jeg min Lærer sendte det, når det kom. Nogle har givet mig bøger eller budskaber med svaret i dem. Jeg tog det ikke som kommer det fra forfatteren så meget som fra troens "Banebryder og Fulender" [se Hebr 12:2], for min tro. Blive undervist personligt af Ham er mere vidunderlige end forståelse. Bed Ham om at bekræfte og underbygge de ting, som vi studerer, så du ved, du ikke bare få dette fra mig, men fra Ham. Det vil gøre alt dette langt mere vidunderlig og kraftfuld. I hele dette studie, lær ikke bare mere om Ham, men voks tættere på og forblive i Ham.

til uge 17
OP