Hjem
Tilbage
Søge Han's ansigt - Johannes Åbenbaring

Uge 14, 2016
Rick Joyner

I Åbenbaringen 1:16, beskriver Johannes Herren således:

16b.
Han's ansigt [afspejler Han's majestæt og herlighed: hebr: Shekinah] var at se på, som solen skinner i fuld kraft ved middagstid.

Åb. 1:20, 2;1,12, 3:1, 19:15. Es. 49:2. Matt. 17:2. Ef. 6:17. Hebr. 4:12.

Solens energi opretholder det naturlige liv og gør det muligt at leve. Guds ansigt [åsyn] opretholder også al det naturlige og åndelige liv og gør det muligt at eksistere. Som apostlen Paulus sagde til filosoffer i Athen, se:

Ap.g 17:28.
28. For i Ham lever og røres og er vi, sådan som nogle af jeres digtere* har sagt: ›Thi vi er også af Han's slægt.‹
*De stoiske digtere Aratos og Kleantes i 3 årh.

1 Mos. 1:27. Job 10:12, 12:10. Es. 40:18f.

Vi kan genkende personer på to grundlæggende måder - enten ved deres ansigt eller på deres stemme. Medmindre nogen har en unik faktor for deres hånd, såsom der mangler en finger, hvor mange mennesker kunne du genkende ved blot at se deres hånd? Sandsynligvis kunne vi ikke engang genkende nogle af de nærmeste personer hos os på denne måde. Men hvor mange kun kender Gud på grund af Han's hånd, hvad Han giver dem?

1 Krøn. 16:11 og Sal. 105:4 befaler os:
v11. Søg Herren og Han's styrke, søg altid Han's ansigt!
BØN 2 Krøn. 7:14.

4. Søg i dyb længsel efter Herren og Han's magt, søg bestandig i dyb længsel Han's Åsyn;
Sal. 27:8.

Herrens hånd repræsenterer Han's magt og forsørgelse. Disse er vidunderlige og skal søges, men vi er kaldet til at søge Han's ansigt som det aller vigtigste. Hvis vi bare kender Ham ved Han's hånd, så vil vi tro, at enhver hånd, der giver til os, er Ham. Vi skal søge Han's ansigt. Det skinner som solen, fordi alt liv udspringer [strømme ud derfra] fra det.

Hvordan kan vi søge Han's ansigt? Vi søger at kende Ham og Han's veje, ikke bare Han's handlinger.

Som Sal. 103:7. fortæller os:
Han kundgjorde Han's veje til Moses, . Han's handlinger til Israels sønner.

Det er dejligt at se Herren handlinger og huske dem er vigtigt - Israel blev befalet at fortælle om Han's gerninger til den kommende generation hvert år. Men der er en forskel i at se Han's handlinger og se Ham.

Moses søgte Herrens ansigt. Selv med alle de store gerninger han var vidne til, bad han stadig om at kende Herren og se Han's herlighed. Moses mødtes med Herren ansigt til ansigt som en mand mødes med sin ven se 2 Mos. 33:11. Jeg tror, det er grunden til at Moses havde så meget liv i sig. Selv da han var et hundrede og tyve år aftog hans styrke ikke, hans øjne heller ikke svage. Moses havde været med Herren så meget, at han muligvis ikke kunne være død af naturlig nedbrydning - Herren måtte slå ham ihjel. Vi får at vide, at Han's Ånd vil:

Se Rom. 8:11b.
levendegøre jeres dødelige legeme ved Han's Ånd, som bor i jer.

Joh. 5:21. Ap.g. 2:24. 1 Kor. 6:14. 2 Kor. 4:14.

Tiden sammen med Ånden forynger os, men velsignelsen af at kende Ham er større end fysisk foryngelse. Som Jesus sagde, det evige liv er at kende Gud:

Se Joh 17:3.
dette er det evige liv, at de må kende Dig, den eneste sande [højeste og suveræne] Gud.

1 Jon. 5:20. EVIG Rom. 16:26. GUD'S VÆSEN Hebr. 1:12. KENDE Joh. 17:23
{Eneste sande Gud, jfr. Es. 44:6. Joh. 5:44. 1 Tim. 1:17..

Herren er Vejen, Sandheden og Livet. Mere end en formel [erstatning] for frelse, Vejen er en Person. Mere end bare at forstå læren korrekt. Sandheden er en Person, vi må kende. Hvis denne Person ikke er vores liv, så kender vi virkelig ikke vejen eller sandheden. Vi må ikke være tilfreds med bare at kende noget om Ham - vi må kende Ham ansigt til ansigt. Dette er det mest vigtigste formål i vores liv. Kvaliteten og den varige art af alt andet vil være bestemt af vores personlige, ansigt-til-ansigt forhold [fællesskab] med Herren.

til uge 15
OP