Hjem
Tilbage
Skarpere end et tveægget sværd-Johannes 'Åbenbaring

Uge 13, 2016
Rick Joyner

Sidste uge studerede vi Åb. 1:12-16, Johannes gav en beskrivelsen af de mest spektakulære visioner af Herren som et menneske var blevet givet at se. Jesus stod midt iblandt de syv lysestager som v:20 siger, er de syv menigheder. Her vil vi fokusere på den næste del i:

v:16.
ud af Han's mund udgik et skarpt tveægget sværd [til dom], og Han's ansigt
[afspejler Han's majestæt og herlighed, hebr: Shekinah] var at se på, som solen skinner i fuld kraft ved middagstid.

Sværdet der kommer ud af Herrens mund er Han's Ord.

Som Hebr 4:12 fortæller os:
12. For Guds ord er levende og virkende og skarpere [aktiv og fuld af magt, gør det operativ, energigivende, og effektiv]
end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd [personens helhed],
marv og ben [de dybeste dele af vores natur] og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Es. 49:2. Jer. 23:29. Ef. 6:17. 1 Pet. 1:23. Åb. 1:16, 2:12,16, 19:15. MENNESKEÅND Hebr. 12:23. SJÆL Hebr. 6:19.

Ingen magt på jorden er som Guds Ord. Da Han talte, kom skabelse frem. Når Han taler til os, træder Han's nye skabning frem i os.

Han's Ord ikke blot afslører, men det adskiller, splitter og dømmer. Han's Ord går dybere ind i vores hjerter, end vi selv kan. At blive udfriet fra synds rod og den faldne naturs død, som vi blev født med, er dette en nødvendighed. Han's Ord udfører operativ handling dybt inde i vores tanker og meninger. Har du lært at elske Han's Ord på denne måde? Det gør ondt, og smerten gør ondt, men på en god måde. Sådan er karakteren af det sande Guds Ord, som kommer frem fra Kristus midt i Han's kirke.

Hvor findes Han's Ord som dette dag? Hvor er forkyndelsen, der skærer dybt, afslører vores dybeste synd og derefter fører os til den eneste løsning - korset. Er det sjældent? Det er sjældent, og grunden dertil er, hvorfor mange hævder at følge Kristus og bliver den pletfrie brud son Han fortjener, er mere gift med verdens ånd end med Ham.

Som vi vil se på senere, eksisterer en eftergjort, forfalsket, påtaget, uægte kirke - en skøge, som gifter sig med verdens ånd og forfølger den sande kirke. Imidlertid tillader Gud dette, og bruger det til at frembringe den rene brud som Han søger. Den falske kirke føder kødets lyster, og være en del af den sande kirke kan være smertefuldt. Alligevel sande disciple udholde smerten ved Han's Ord, så de kan få del i Han's Natur.

Selvom det kan være smertefuld til tider, er Han's Ord kilden til den største kærlighed, fred, glæde og frihed, som vi kan kende og opleve i dette liv. Igen, det gør ondt, og smerten gør ondt, men på en god måde. Han's Ord bringer os til den største ydmyghed ved at se vores korruption dybde. Alligevel Han's Ord helbreder os og genskaber Han's Natur i os.

Hvornår har du sidst hørt et budskab om synd? Eller en, der udlagde den, redegjorde for dybden af dit hjerte fordærvelse? Det kan have været sidste gang du besøgte en sand kirke, en hvor Herren er i deres midte. Herrens Ord er ikke kun om at afsløre synd, men det handler det også om. Når der ikke er noget af dette, vil vi ikke finde
"den hellighed; og uden den skal ingen se Herren" (se Hebr. 12:14).


Som 2 Tim. 4:1-4 advarer os:
1. Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn og for Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde,
og med tanke på Han's tilsynekomst og Han's rige:

Matt. 16:27, 25:35 f. Joh. 5:27. Ap.g. 10:42. 1 Tess. 2:8. 1 Tim. 6:13. 1 Pet. 4:5.
GENKOMST 2 Tim.. 4:8. GUD'S RIGE 2 Tim. 4:18. ENDETIDEN (2 Tim. 4:1-4), 4:17-18.

2. Prædik Ordet [som en officiel budbringer]; ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt,
advarer [dem, der synder] overbevis, tugt, forman og opmuntre [dem, der vokser mod åndelig modenhed]
med al langmodighed og [trofast] undervisning.

1 Tim. 4:13.

3. For der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære [der udfordrer dem med Guds sandhed],
men leve efter deres egne lyster, skaffe sig lærere i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren,

2 Tim. 1:13. A.g. 20:29-30. 1 Tim. 1:10, 4:1,6, 6:3. Tit. 1:9,13. 2:1.

4. og de vil vende ørene bort fra sandheden og vende sig til fablerne og menneskeskabte påhit og
indbildning [og vil kun acceptere det uacceptable].

2 Tess. 2:10-11. 1 Tim. 1:4. Tit. 1:14. SANDHED Tit. 1:1.

En stor del af kirken i dag vil kun høre budskaber, der får dem til at føle sig vel tilpas, og som resulterer i nogle bizarre og ubibelske læresætninger. Nogle lærer og underviser endda i at dom ikke er en del af den nye pagt. En stor del af Det Nye Testamente må gøres ugyldig for at indbefatte en sådan tåbelighed, men dette er blevet gjort. Du kan finde en masse underholdning, spænding og konstant opmuntring i disse kirker, men du vil ikke finde Herren.

Mange dele af Det Nye Testamente vil du ikke høre i dag i mange kirker. Her er bare en, der bør få vores opmærksomhed:

Gal 5: 16-21
Åndens modsætning til kødet, [5:16-26].
16. Men jeg siger, I skal vandre i [Hellig] Ånden [søge Ham og være lydhør over for Han's vejledning],
så vil I ingenlunde fuldbyrde kødets syndige naturs begæringer [som reagerer impulsivt uden hensyn til Gud og Han's forskrifter].

Rom. 6:12. 8:1,5. HELLIGE ÅND (Gal. 5:16-18.) 5:22.

17. For kødet syndige natur begærer imod Ånden og Ånden imod kødets syndige natur;
for disse [to, den syndige natur og Ånden] er i direkte opposition til hinanden [kontinuerlig i konflikt],
så du [som troende] ikke [altid] gør, hvad [af gode ting] du ønsker at gøre.

Rom. 7:15,23, 8:5.

18. Men hvis du er styret og ledt af Ånden, er du ikke omfattet af eller under loven.
Rom. 8:2,14. 6:14.

19. Og kødets gerninger er åbenbare, såsom:
utugt [seksuel umoral], urenhed, løsagtighed [total uansvarlighed, manglende selvkontrol],

Rom. 1:29ff, 13:13. 1 Kor. 3:3, 6:9 f. Ef. 5:3,5. KØDET Gal. 5:24. ONDE GERNINGER Ef. 5:11. FORTABELSE (Gal. 5:19-21). Ef. 5:5-6.

20. afgudsdyrkelse, trolddom, fjendtlighed, stridigheder, jalousi, hidsighed [anfald af vrede],
egennytte, splittelser, partiskhed, fraktioner [der fremmer kætterier],

2 Kor. 12:20. Åb. 21:8.

21. misundelse, drukkenskab, kaotiske adfærd og andre ting som disse.
Jeg advarer dig på forhånd, ligesom jeg har gjort tidligere,
at dem, der praktiserer sådanne ting ikke skal arve Guds rige.

Luk. 21:34. Rom. 13:13. 1Kor. 6:10. Ef. 5:5. GUD'S RIGE Ef. 5:5.

Hvis vi søger kun lyksalighed og selvtilfredsstillelse nu, er vi i fare for at have smerter i al evighed. Hvis vi vil omfavne den nødvendige korrigerende irettesættelses smerte i dag, vil vi have den største glæde i al evighed.

til uge 14
OP