Hjem
Tilbage
Herrens Dag - Johannes Åbenbaring

Uge 11, 2016
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi vores studie af:

Åbenbaringsbogen 1:10a.
10. "Jeg var i Ånden på Herrens dag på Herrens dag, [en særlig kommunikation med Helligånden og bemyndiget til at modtage og registrere åbenbaring fra Jesus Kristus]..."

Åb. 4:2 10:3,8. HELLIGE ÅND Åb. 2:7,11,17,29.

At forstå hvad det betød for Johannes at være "i Ånden på Herrens dag" er begyndelsen på åbenbaringen af et vigtigt tema profeti i Skiften - "Herrens dag."

Apostlen Peter tilkendegiver betydningen af dette, da han skrev i:

2 Peter 3 :8.
8. Men dette ene må I ikke glemme, I elskede, at én dag er for Herren som tusinde år, og tusinde år som én dag.

Sal. 90:4. GENKOMST (2 Pet. 3:8-12), 1 Joh. 2:28.

I bibelsk profeti, repræsenterer "en dag" ofte en periode på tusind år.

Som vi kan beregne ved at sammenlægge stamtavler i Skriften, har det været omkring 6000 år siden den første Adam, eller seks profetiske dage. Den syvende profetisk dag er sabbat. Da Jesus sagde, at han var "Herre over sabbatten," talte Han om, hvordan Han ville regere over som populært kaldes "årtusindeskiftet." Dette ettusinde års periode, er den syvende profetisk dag også kaldet "Herrens dag", hvilket er, hvad Johannes profetisk lægge i denne åbenbaring.

Dette begreb om "Herrens dag" som den syvende profetisk dag bekræftes af de tidligere kirkefædre i deres skrifter, som jeg dækker i flere detaljer i min nye bog, Daggryets Hær [Hæren bryder frem]. Vi kan ikke komme ind i så mange detaljer her, men de første århundrede apostle og tidlige kirkefædre kendte til dette åndelige begreb. Da de sagde, at de allerede var "i de sidste dage," henviste de til de sidste profetiske dage i den profetiske uge. Skrifterne fra de tidlige kirkefædre gøre dette klart, når de referere dem som ettusinde års dage.

For vores studie her, har vi brug for at foorstå, at de begivenheder der er profeteret i Johannes Åbenbaring, begyndte at ske lige efter. Et hovedtema af denne åbenbaring er Herrens dag, og hvordan disse begivenheder ledte til det. En stor del af vores studie er at forstå, hvad der skete, hvad der vil ske, og hvad vores del er i denne åbenbaret Guds plan.

Fortsæt med læse hvor der står skrevet i:
Åb. 1:10b.
"..... og jeg hørte bag mig en høj røst som lyden af en trompet.

Åb. 4:2 10:3,8. HELLIGE ÅND Åb. 2:7,11,17,29.
Trompeter er ofte symbol på budskaber, der går udover jorden. Trompeter blæst i Israel var et budskab til folk for sådanne ting som, begyndelsen for en helligdag, en fest, eller mobilisering til krig. Senere i Åbenbaringsbogen, vil vi se, hvordan de syv basuner profeterede syv store budskaber, der ville gå ud i den tid, der fører op til Herrens dag.

Da John vendte sig "for at se stemmen" se Åb 1:12, der talte, så han Herren. Hvad Herren sagde var:

Åb 1:11.
11. og røsten sagde: »Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Sidste. Hvad du ser [i dit syn] nedskriv det præcist i en bog og send den til de syv menigheder , som er i Asien, Efesus og til Smyrna og til Pergamon og Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea.«

Åb. 2-3. 2:1,8,12,18, 3:1,7,14. Es. 30:8. Kol: 2:1. MENIGHED Åb. 1:20.

Således begyndte Herrens budskab til Han's menighed igennem den åbenbaret tid som leder op til Han's kommende rige. Som nævnt, kan vi se en parallel hvordan kirkens historie ville udfolde sig i Han's budskab til disse syv menigheder. Vi vil studere dette, fordi det er en åbenbaring af hvor kirken har været, og hvor kirken er nu, og hvor den kommer til at fuldføre sin rejse for at forberede vejen for Herren og Han's kommende rige.

til uge 12
OP