Hjem
Tilbage
Den Naturlige Overnaturlige Kristen - Johannes Åbenbaring

Uge 10, 2016
Rick Joyner

I denne uge fortsætter vi vores undersøgelse med:

Åbenbaringen 1:10.
10. Jeg var i Ånden [særlig kommunikation med Helligånden og bemyndiget til at modtage og registrere åbenbaring fra Jesus Kristus]
på Herrens dag’, og jeg hørte bag mig en vældig høj røst som lyden af en trompet,

Åb. 4:2 10:3,8. HELLIGE ÅND Åb. 2:7,11,17,29.

Udtrykket "i Ånden" er ofte brugt til at beskrive, at være i en overnaturlig oplevelse [erfaring] gennem Helligånden. I disse erfaringer [oplevelser], bliver det åndelige rige mere virkelig end den naturlige verden. Dette skete for Elisas' tjener i 2 Kong. 6, da profeten bad om, at hans "øjne måtte blive åbnet, så han kunne se" [se 2 Kong. 6:17].Derefter så hans tjener de himmelske engles kræfter, som var med dem.

Disse erfaringer [oplevelser] bør være almindelige for alle kristne. Når vi bliver født på ny af Ånden, er vi en "ny skabelse" - eller bogstaveligt, en ny race. Som en af de gamle skrev: "Vi er ikke kaldet til at være naturlige væsener, som har lejlighedsvis overnaturlige erfaringer [oplevelser], men vi er kaldet til at være åndelige væsener, som har lejlighedsvis naturlige oplevelser [erfaringer]." Naturen af den nye skabning er at være mere hjemme i det åndelige rige, end i det naturlige. Det er normal ny pagts kristendom.

Åbenbaringsbogen kom til Johannes i sådan en oplevelse. Have sådan en form for erfaring gør det lettere at forstå, og det er tilgængeligt for alle kristne. [Ap.g. 2:17-18] siger, at når vi kommer tættere på slutningen af denne tidsalder, vil disse erfaringer stige. Ved slutningen af denne tidsalder, har vi brug for denne form for direkte, specifik vejledning og ledelse som kommer med disse drømme, visioner og profetier. Vi får at vide disse vil komme til unge og gamle, mænd og kvinder, hvilket naturligvis omfatter hver eneste af Guds folk.

Hvordan får vi disse erfaringer? Bed Herren om dem. En falsk lære siger, at hvis du stræber efter åndelige oplevelser, vil djævelen bedrage dig med falske erfaringer. Herren modsagde sådan et begreb, da Han lovede, at hvis vi beder Ham om en fisk, vil Han ikke give os en slange se [Matt. 7:10]. Nogle mennesker har mere tro på djævelen kan bedrage dem, end at de tror at Herren at lede dem til hele sandheden. Disse lever allerede i et bedrag, de [lider afsavn] berøves for meget af deres arv i Kristus ved deres frygt.

Nogle er bange for at bede om disse erfaringer, fordi de tror at de vil være skræmmende, og de kan være det. Johannes var rædselsslagen over nogle af de ting, som han så i Åbenbaringsbogen. Men der er både god frygt og dårlig frygt. Herrens frygt [Gudsfrygt] er god frygt. Frygten oplevet i det åndelige rige kan være intens, men vidunderlige på samme tid. Endnu vigtigere er, at det kan hjælpe os til at leve mere i virkeligheden af Ham vi tjener.

Vi skal leve af tro, ikke frygt, og bestemt ikke frygten for at være bange. Frygten for, der vil komme over dem som er uforberedt for tiden vil blive meget værre. Hvis vi ikke er i stand til at modtage profetisk åbenbaring, vil vi være i en stadig grad på et mere farligt sted. Vandringen med Herren i Ånden vil gøre disse tider til nogle af de mest vidunderlige og spændende, som nogen der har vandret her på jorden er blevet velsignet til at opleve.

til uge 11
OP