Hjem Ugens Ord 2017. Word of the Week
Ugens Ord 2018. Word of the Week
Ugens Ord 2019. Word of the WeekUGENS ORD 2016

  

Uge   Week
1 Vores bedste år nu - Johannes Åbenbaring 1 Our Best Year Yet - The Book of Revelation
2 Alle Ting i Ham - Johannes Åbenbaring 2 All Things in Him - The Book of Revelation
3 Kristi Træl [tjener] - Johannes Åbenbaring 3 Bondservants of Christ - The Book of Revelation
4 Den Største Opmuntring - Johannes Åbenbaring 4 The Greatest Encouragement - The Book of Revelation
5 Rejs dig og Bliv - Johannes Åbenbaring 5 Rise Up and Become - The Book of Revelation
6 Syv Kirker - Johannes Åbenbaring 6 The Seven Churches - The Book of Revelation
7 Autoritet i Kristus - Johannes Åbenbaring 7 Authority in Christ - The Book of Revelation
8 Den Kommende Konge-Johannes Åbenbaring 8 The Coming King - The Book of Revelation
9 Forspild [bortødsle] Ikke Dine Prøvelser - Johannes 'Åbenbaring 9 Don't Waste Your Trials - The Book of Revelation
10 Den Naturlige Overnaturlige Kristen - Johannes Åbenbaring 10 The Naturally Supernatural Christian - The Book of Revelation
11 Herrens Dag - Johannes Åbenbaring 11 The Day of the Lord - The Book of Revelation
12 Budbringere af Han's Kraft/Magt - Johannes Åbenbaring 12 Messengers of His Power—The Book of Revelation
13 Skarpere end et tveægget sværd - Johannes Åbenbaring 13 Sharper Than A Two-Edged Sword - The Book of Revelation
14 Søge Han's ansigt - Johannes Åbenbaring 14 Seeking His Face - The Book of Revelation
15 Visdommens og Kundskabens Fundament - Johannes Åbenbaring 15 The Foundation of Wisdom and Knowledge—The Book of Revelation
16 Den Store Lærer - Johannes Åbenbaring 16 The Great Teacher - The Book of Revelation
17 Kærlighed Er Det Vigtigste - Johannes Åbenbaring 17 Love is the Main Thing—The Book of Revelation
18 Følelser, Disciplin, eller Begge? - Johannes Åbenbaring 18 Feelings, Discipline, or Both? - The Book of Revelation
19 Guds Sandwich Kritik -Johannes Åbenbaring 19 God's Critique Sandwich - The Book of Revelation
20 Til Den Sejrende - Johannes Åbenbaring 20 To The Overcomers - The Book of Revelation
21 Kristi Forløsende Natur - Johannes Åbenbaring 21 Christ's Redemptive Nature - The Book of Revelation
22 Opleve, Erfare Paradise i Dag-Johannes 'Åbenbaring 22 Experiencing Paradise Today - The Book of Revelation
23 Syv Faser For Kirkens Tidsalder - Johannes Åbenbaring 23 Seven Phases of the Church Age - The Book of Revelation
24 Profeter, Lærere og Åbenbaring - Johannes Åbenbaring 24 Prophets, Teachers, and Revelation - The Book of Revelation
25 Guds budskab til to kirker - Johannes Åbenbaring 25 God's Message to Two Churches - The Book of Revelation
26 Kirken I Pergamos - Johannes Åbenbaring 26 The Church at Pergamos - The Book of Revelation
27 Generations Tænkning - Johannes Åbenbaring 27 Thinking Generationally - The Book of Revelation
28 Han's Trofaste Vidne - Johannes Åbenbaring 28 His Faithful Witness - The Book of Revelation
29 Ophøjelsens Extreme Prøvelse - Johannes Åbenbaring 29 The Trial of Extreme Elevation - The Book of Revelation
30 Ud i Hele verden - Johannes Åbenbaring 30 Into All the World - The Book of Revelation
31 I verden, Ikke af Verden - Johannes Åbenbaring 31 In the World, Not of the World - The Book of Revelation
32 Løftet Om Den Hvide Sten - Johannes Åbenbaring 32 The White Stone Promise - The Book of Revelation
33 Nøgler Til Kende Guds Veje - Johannes Åbenbaring 33 Keys to Knowing God's Ways - The Book of Revelation
34 Kirken I Tyatira - Johannes Åbenbaring 34 The Church at Thyatira - The Book of Revelation
35 Os, Ikke Dem - Johannes Åbenbaring 35 Us, Not Them - The Book of Revelation
36 Genstudere eskatologi - Johannes Åbenbaring 36 Re-examining Eschatology - The Book of Revelation
37 Kende Vores Historie - Johannes Åbenbaring 37 Knowing Our History - The Book of Revelation
38 Skriften Alene - Johannes Åbenbaring 38 The Scriptures Alone - The Book of Revelation
39 Den Retfærdige Skal Leve Af Tro - Johannes Åbenbaring 39 The Just Shall Live By Faith - The Book of Revelation
40 Ritual versus Virkelighed - Johannes Åbenbaring 40 Ritual vs. Reality - The Book of Revelation
41 Reformationen fortsætter - Johannes Åbenbaring 41 Reformation Continues - The Book of Revelation
42 Guds Ufattelige Nåde - Johannes Åbenbaring 42 God's Unfathomable Grace - The Book of Revelation
43 Hvor Jeg Står - Johannes Åbenbaring 43 Where I Stand - The Book of Revelation
44 Livets Vej - Johannes Åbenbaring 44 The Path of Life - The Book of Revelation
45 Byen Gud Bygger - Johannes Åbenbaring 45 The City God Built - The Book of Revelation
46 En Beretning Om To Kejsere - Johannes Åbenbaring 46 The Tale of Two Emperors - The Book of Revelation
47 Løftet Om Morgenstjernen - Johannes Åbenbaring 47 The Promise of the Morning Star - The Book of Revelation
48 Styrke Det Der Er Tilbage - Johannes Åbenbaring 48 Strengthening What Remains - The Book of Revelation
49 Gendanne Sandheden - Johannes Åbenbaring 49 Recovering the Truth - The Book of Revelation
50 Bliv En Livslang Søger - Johannes Åbenbaring 50 Become a Lifelong Seeker - The Book of Revelation
51 Kirken i Laodikea - Johannes Åbenbaring 51 The Church of Laodicea - The Book of Revelation
52 Vær Brændende - Johannes Åbenbaring 52 Keep the Fire Burning - The Book of Revelation