Profetiske Ords Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Helligåndens side  KontaktGrenene


Natten mellem d.17-18 november 2004 var der vind op til orkan her i VestJylland nærmere betegnet Esbjerg.
Ja, det var et pænt blæsevejr.
På vej til arbejdet omkring kl. 7.30, d. 18/11-04, det skal bemærkes at jeg går til arbejdet som ligger lige i nærheden hvor vi bor.

Jeg gik godt til da jeg havde en stiv modvind, det var stadig lidt mørkt, men det begyndte efterhånden at lysne så man kunne se hvor man gik.
Det slog det mig at det lå og flød med grene fra de omkring stående træer og dem var der en del af, ja, jeg gik næsten konstant og trådte i dem.
Ja, tænkte jeg det var noget af en blæst der havde været i nattens løb og lod mine øjne se op ad vejen jeg gik, da den tanke slog ned i mig
Der vil komme en storm over landet som vil fjerne de tørre, frugtløse og rådne grene fra træet.
I kender godt det om morgenen at man ikke altid er lige klar, tit og ofte går vi jo i egne tanker, og det var ikke fordi at jeg var søvnig, men jeg gav ikke tanken mere opmærksomhed end det at jeg gav tanken ret på grund af alle de grene der lå og var knækket af, og lå i et frygtelig virvar.

Det lød atter i mine tanker,
Jeg vil sende en storm over min kirke, der vil fjerne de tørre, frugtløse og rådne grene fra træet.

Da blev jeg klar over at Herren talte til mig.
Efter at jeg kom hjem fra arbejdet søgte jeg Herren og begyndte at lytte efter hvad Han havde at sige.
Her bringer jeg det jeg fik af Herren

"Tiden er nu hvor Jeg vil begynde at fjerne de grene der ikke har båret frugt på grund af de er blevet vissen og tør,
Tiden er nu hvor omvendelse er af største nødvendighed,
dem som i dag er rede til at blive hugget af, ved med sig selv at de ikke længere vandre med Mig, at de kun hykler med deres tunge når de siger at Jeg er deres Herre.
Andre er sig ikke selv bevidste hvor bedraget de er, det er ingen undskyldning, de har Mit ord.
Den, der ikke lever i dette nære fællesskab med Mig, ender som en af de grene, der bliver hukket af, og som visner og kastes i ilden.
Jeg vil at enhver må komme til erkendelse at Jeg ønsker at Frelse, men Jeg er den Retfærdige Konge, mit folk er de retfærdige, dommen over Mit hus er nu ved at gå ind i næste fase hvor den ugudelige ikke skal blive stående og syndere ej i retfærdiges menighed.
Jeg vil råde jer til at købe hos Mig, guldet, der er lutret i ilden, så du kan blive rig, og have hvide klæder at iføre dig.
Alle dem, Jeg har kær, revser og tugter Jeg: vær derfor nidkær og omvend dig!
Der er mange som udad til synes at være hellige med i deres hjerter er de kalkede grave, fuld af bitter galde mod Herren's salvede, mange taler med munden uden hjertet, men det vil blive åbenlys hvem der er hvem, Min herlighed vil være over Mit folk, og denne herlighed vil afsløre de falske.


Også du min søn omvend dig, og når du har omvendt dig, så styrk dine brødre:
Kom så og følg mig, Mit kald Jeg har givet dig og dine brødre fortryder Jeg ikke!

Flere skriftsteder kom frem i mine tanker, den første tanke var måske nok den mest naturlige, nemlig vintræet, dernæst om vingårdsmanden der ønskede at fjerne træet fra haven, Paulus' tale om de grene der var podede ind på træet.

Så nu sidder jeg her for at samle mig om budskabet og den måde jeg vil begynde at give budskabet videre på er at skrive skriftstedet hvor Jesus siger at Han er det sande vintræ og lad os så se hvor Helligånden leder os hen ad.

Johannes evangeliet  15:1-17.
Fra Biblen på Hverdags Dansk:

Jesus som vintræet:
1 »Jeg er det sande vintræ, og min Far er vingårdsmanden.
2 Han hugger de grene af, der ikke bærer frugt, og beskærer og renser dem, der bærer frugt, for at høsten kan blive større.
3 Det ord, jeg har talt til jer, har allerede renset jer.
4 Bliv i mig, så lever jeg i jer! En gren kan ikke bære frugt, hvis ikke den henter sin kraft fra træet; I kan heller ikke bære frugt, hvis ikke I henter jeres kraft fra mig.
5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der lever i mig, og jeg i ham, vil bære rigelig frugt. Skilt fra mig vil I aldrig kunne gøre noget.
6 Den, der ikke lever i dette nære fællesskab med mig, ender som en af de grene, der bliver knækket af, og som visner og kastes i ilden.
7 Men hvis I lever jeres liv i mig, og mine ord lever i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.
8 Mine sande disciple bærer rigelig frugt, og derigennem bliver min Far æret.
9 Jeg har elsket jer, ligesom Faderen har elsket mig. Lev i min kærlighed.
10 Når I adlyder mig, lever I i min kærlighed, ligesom jeg lever i min Fars kærlighed ved at adlyde ham.
11 Jeg siger dette, for at min glæde kan være i jer, og for at jeres glæde skal blive fuldkommen.
12 Og jeg giver jer dette bud: Elsk hinanden, ligesom jeg elsker jer.
13 Ingen viser større kærlighed end den, der sætter livet til for sine venner.
14 I er mine venner, hvis I adlyder mig.
15 Jeg kalder jer ikke mere for tjenere. En herre betror sig nemlig ikke til sine tjenere. Men I er mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg har hørt af min Far.
16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig; jeg har udvalgt jer. Jeg har udset jer til at gå ud til mennesker og bære varig frugt. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil min Far give jer.
17 Det er mit bud til jer, at I skal elske hinanden.

Luk.13:1-5-9
Om at omvende sig eller dø
1 På den tid kom der nogle og fortalte, at Pilatus havde slået nogle jøder fra Galilæa ihjel, mens de ofrede i templet, så deres blod var blevet blandet med blodet fra offerdyr.
2 Jesus sagde til dem: »Mon det er et bevis på, at disse mennesker var større syndere end andre, fordi det gik dem sådan?
3 Nej! Jeg siger jer: Det vil gå jer alle på samme måde, hvis I ikke vender jer fra jeres synd og holder jer til Gud.
4 Eller hvad med de 18, der blev slået ihjel, da tårnet i Siloam styrtede sammen? Tror I, at de var værre syndere end alle andre mennesker i Jerusalem?
5 Nej, men jeg siger jer: Jeres skæbne bliver lige så tragisk som deres, hvis I ikke omvender jer.«

Historien om det ufrugtbare figentræ
6 Jesus brugte også denne billedtale: »En mand havde et figentræ i sin have. Med mellemrum kom han og kiggede efter, om der var frugt; men hver gang blev han skuffet.
7 Til sidst gav han sin gartner besked på at fælde figentræet. ‘Nu har jeg ventet i tre år og aldrig fundet frugt på det,’ sagde han. ‘Hvorfor skal vi have det stående længere? Det tager bare kraften af jorden.’
8 Gartneren svarede: ‘Lad det stå endnu et år, så skal jeg grave omkring det og give det godt med gødning.
9 Bærer træet så frugt næste år, kan det blive stående. Hvis ikke, skal jeg nok hugge det om.’«

Rom. 11:13-24.
Hedningernes frelse

13 Til jer hedninger vil jeg sige: Eftersom jeg nu er apostel for hedninger, så sætter jeg min tjeneste meget højt,
14 idet jeg håber at kunne vække mit eget folks misundelse og derved frelse nogle af dem.
15 Hvis jødernes forkastelse af frelsen har ført til, at den øvrige verden er blevet forsonet med Gud, hvordan vil det så ikke blive, når jøderne bliver taget tilbage? Det bliver simpelt hen liv af døde!
16 Hvis den første håndfuld korn er hellig, er hele brødet det også. Er træets rod hellig, er grenene det også.
17 Men nu er nogle af grenene på det fine, kultiverede oliventræ (jøderne) blevet brækket af; og I hedninger, der var skud på et vildt oliventræ, er blevet indpodet imellem de andre grene og har nu del i oliventræets rod og rige næring. Men tro endelig ikke, at du derfor er bedre end de ægte grene!
18 Hvis du tror det, så husk, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig!
19 Nu vil du måske sige: »Jamen, der var da nogle grene, der måtte fjernes for at skaffe plads til mig.«
20 Rigtigt! Men husk, at disse grene blev brækket af, fordi de ikke troede på Gud. Og du er der kun, fordi du tror. I stedet for at gøre dig stolt skulle dette snarere gøre dig ængstelig.
21 For hvis Gud ikke skånede jøderne, der er de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig.
22 Se derfor Guds godhed og strenghed: Han er streng mod dem, som falder fra, men god mod dig, hvis du bliver i hans godhed — ellers bliver også du hugget af!
23 Og hvis jøderne ikke holder fast ved deres vantro, så har Gud magt til igen at indpode dem i deres oprindelige stamtræ.
24 Når alt kommer til alt, så blev du hugget af et vildt oliventræ og stik imod naturens orden indpodet i et ædelt træ. Hvor meget snarere skulle så ikke de naturlige grene, jøderne, blive indpodet i det træ, hvor de af naturen hører hjemme.

I dag og om få dage november 2011, sidder jeg og læser denne profeti.
OP