HJEM
TIIBAGE TIL PROFETISKE SIDE


Åbenbaring og Profeti af Gideon's Hær.
Endetid's Hær. 
Af James Rule.        v/ P.Petersen
.

Herren's Ånd siger, at Gideon og hans hær er en endetids hær som Jeg gør rede, så den kommer til at gå frem i Kristi fylde, i Hellig Åndens fylde, prædike det fulde og sande evangelium om Riget, og udfri MIT folk. Hvad du læser om i Dommerbogen kap.6,7. er den type endetids kaldte gruppe hvem Jeg Herren kalder og gør rede.
I Dommerbogen kap.6.vil du læse i Mit Ord at Israel Mit folk syndede, "de gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne:"(Dom.6:1). Sådan, siger Herren, har Mit folk som kalder dem selv Jesus Kristi kirke gjort ondt i Mine øjne. De går i deres egen kraft og har forkastet Mine veje. De har forkastet Brønden af Levende Vand. Ja de har forkastet Mig Herren, Brønden af Levende Vand (Jer.17:13)

. Herren's Ånd talte igen og sagde," Ligesom Jeg overlod Israel i fjendens hånd i 7 år, sådan har Jeg også overgivet mange af Min kirke i fjendens hånd. Og ligesom Israel fandt sig selv i stor nød og elendighed, med fjenderne lejr rundt omkring dem, ødelæggende alt i landet, så de blev helt forarmet (Dom6:2-6); Sådan er det for Min kirke og Mit folk i disse sidste tider. Fordi de har gjort hvad der var ondt i Mine øjne, og syndet ligesom Israel gjorde i alle deres veje, Og fordi de har gjort som Israel, idet "hver mand gjorde hvad han syntes var ret i hans øjne" (Dom.17:6); Derfor har Jeg Herren betalt dem tilbage med syndens veje, for hvad en mand sår ,skal han også høste, siger Herren"!(Gal.6:7). Ånden talte og sagde, "Mønsteret og perioden af synd og ondt du læser om i Mit Ord i Dommerbogen, er et perfekt billed på livet af mange som bekender navnet Jesus og bygger Min kirke. " Hvis du vil kende deres tilstand, eller din egen tilstand, så læs i Mit Ord historien om Israel i dommertiden; for siger Herren, " Ved I ikke at alle disse ting skete med dem, så de kan være et advarende eksempler ,og de er skrevet til påmindelse for jer, til hvem de sidste tider er kommet" (1 kor.10:11). Efter dette åbenbarede Ånden at i de sidste dage vil Kristi kirke komme til ende med sig selv, og ligesom Israel's børn råbe til Herren for udfrielse af fjenden.(Dom.6:6).
Atter talte Ånden og sagde, " Ligesom Jeg hørte Mit folks råb, sådan vil Jeg høre Min kirkes råb i de sidste dage og Jeg vil sende befriere til at dømme og udfri Mit folk. Ånden åbenbarede at disse dommere og befriere vil have en overnaturlig kaldelse og den kaldelse vil være den samme som Gideon. Ånden sagde, "At ligesom Israel hørte Min Stemme gennem profeten, sådan vil også Min Stemme blive hørt ved Gideon's hær Jeg kalder og genskaber, for Jeg vil tale til dem ved Mit " profetiske ord," ja sande Ord og hemmeligheder om Gud, som vil forklare Mine veje og Min sandhed som de skal gå i, og blive duelige til at være forberedt."
Ånden sagde. " Ligesom Herren's engel åbenbarede sig for Gideon, sådan vil Jeg Selv åbenbare Mig for Gideon's hær, for de vil kende Mig på en overnaturlig og direkte måde; ja, de vil kende at Jeg er miraklernes Gud: ja, at JEG HERREN har sendt dem; ja, at HAN vil være med dem og de skal slå fjenden på flugt som én mand." (Dom.6:7-23).
HERREN'S Ånd sagde. "Hør MIT folk HERREN'S ORD: Som JEG kaldte Gideon til at gå foran i det store slag, at nedbryde baalsalteret og hugge asjerastøtten om (Dom.6:25-32); sådan skal Ånden kalde HAN'S endetids Gideon'er til at gøre det samme. Ånden siger. "At som det var med Gideon sådan må det være med dig". Du må nedbryde, du må omhugge alle ugudelige altre og hegn af menneskers doktriner og veje som har fået plads i dit liv. Og selvom du har frygt for fader, moder , venner , brødre og den religiøse institution af Kristendom; SÅ SIGER HERREN: "Ligesom Gideon må du gøre det, for kun derigennem vil du være rede til at møde de konflikter der ligger foran. For Ånden siger udtrykkelig: "Øksen ligger allerede ved roden af træerne."(Luk.3:9)

Igen talte Herrens Ånd og sagde, at endetidens Gideons hær må lære en lektie fra Gideon. Gideon, sagde Ånden, spurgte Mig gennem et skin for at få at vide om Jeg virkelig havde kaldt ham til at redde Israel ved MIN HÅND. Jeg vil have dig til at kende at MIT ORD i DOM. 6,7. skal modtages i tro, som JEG Åbenbarer og bringer frem nu, For har JEG ikke kaldt jer til at vandre i tro og ikke i skuen? (2 Kor.5:7).Tro I MINE ORD og I skal få fremgang i alt hvad I tager jer for, siger HERREN.
HERREN'S ÅND pegede på (Dom.6:33-35) og sagde, "At som kaldet gik ud fra Gideon til Israel, således er MIT KALD nu i de sidste dage gået ud til Gideon's hær. JEG har i mange år kaldt på de Åndsdøbte mennesker i MIN kirke, fortalt dem, åbenbaret for dem på den ene eller anden måde, at fjenden er kommet som en flod og JEG har kaldt MIT folk sammen til krig. "Ånden har vist at de 32.000 har hørt og samlet sig, men HERREN er ved at gøre et stort arbejde både med at forberede og adskille, hvilket må ske. ÅNDEN sagde, "Forstår du meningen af MIT ORD i Dom.(7:2-7)?
Forstår du ikke at alle som har modtaget ÅNDEN i denne store endetids åndsudgydelse er kaldet, men aldrig nogen sinde vil dette store flertalt blive udvalgt. Så viste ÅNDEN hvorfor HERREN ville gå forbi dette store flertal af Åndsfyldte folk. Ligesom de 32.000 samlede sig omkring Gideon, så vil også denne mængde af Åndsfyldte troende i dag stole på sin egen størrelse og deres antal, for at overvinde fjenden. ÅNDEN siger, "MIT ORD er fyldt med eksempler herover om tror på sit store antal, deres evner, deres organisationer, deres programmer, deres forenede kirker, og de har syndet som David gjorde med folkeoptællingen af Israel, derfor sendte JEG denne store dom over dem.(2 Sam.24). Selv nu, siger HERREN, tænker og handler mange af disse som har JEG bruger én mand eller én kvinde eller én lille gruppe af mennesker til at besejre fjenden. Har du ikke læst om Jonathan. Samson, Deborah, David, Abraham og Moses? Og hvad med JESUS SELV, Paulus, Peter, Johannes og MIN apostolske kirke. ÅNDEN siger, at MIT folk fået kaldet til GIDEON'S HÆR på denne måde; men bliver det ved sådanne, så ligesom Israel vil de kun" hovere sig mod MIG, og sige, " mine egne hænder har frelst mig." (Dom.7:2). ÅNDEN siger også, At mange vil ikke modtage dette for det vil slå deres hjertets stolthed, men MIT ORD skal stå; og selv nu har mange afvist dette på grund af hjertets forfatning! Det er ikke ved styrke eller ved magt, men ved MIN ÅND SIGER HERREN.

HERREN'S ÅND TALTE IGEN. "JEG må også afvise og dele de "22.000" for de er frygtsom og bange (Dom.7:3).Hvorfor er MIT folk bange og frygtsom, spørger HERREN? JEG fortæller dig at mange frygter fjenden fordi de har menneskefrygt, de frygter prøvelser, de frygter forfølgelse, de frygter omkostningerne af discipelskab, og opgive alt for at følge JESUS. Fordi de ikke vandre i GUDSFRYGT, og i fuld kærlighed og tro på MIG og MIT ORD, DERFOR MÅ jeg skille dem fra; for i store konflikter og kamp mod fjenden der ligger forud vil de kun svigte MIG.
ÅNDEN åbenbarede meget eftertrykkelig grunden til hvorfor så mange Åndsfyldte troende er i en sådan tilstand af vantro på GUD og HANS ORD, så de ikke er i position til at løfte "Gideon's sværd", HERREN'S ORD, heller ikke er deres (hjerte)" krukke klar til at blive knust", så lyset kan skinne, for HERREN'S HERLIGHED SKAL SKINNE FREM GENNEM DEM!

ÅNDEN TALTE IGEN og sagde, at MIT arbejde med at separere må forsætte for JEG vil bringe de 10.000 ned til vandet, dér vil JEG prøve dem, som JEG prøvede de 22.000. Ånden åbenbarede hvordan den sande Gideon's hær vil åbenbare dem selv ved hvordan de drikker. De drak ikke som de andre 9.700 gjorde, som faldt ned på deres knæ for at drikke (Dom.7:6).ÅNDEN åbenbarede at det er et billed på mange Åndsfyldte troende der vil have del i endetids tjeneste eller i Gideons Hær. Ligesom et dyr der er på vej ned til vandet der er desperat af tørst, sådan dykke mange deres hoved helt ned til vandet og drikker, derfor er de ikke årvågen og beredte. ÅNDEN SIGER: At mange af MIT folk ikke er årvågen som JEG har befalt i MIT ORD, derfor bliver de overrumplet af fjenden på mange områder; mange er blevet bytte for glubske ulve, falske tjenere og dæmoners lære. Ved dette har de åbenbaret hvad der bor i deres hjerte, det er et hjerte der længes efter at drikke af menneskers cisterner og ikke af MIT VAND, og syndens behagelighed, og en overfladisk tro. Ved deres adfærd og handling diskvalificerer de sig selv fra MIN ENDETIDS HÆR. Nogle har drukket af MIT LEVENDE VAND OG SPIST AF MIT ORD, men de har ikke været årvågen til at tro og adlyde MIT ORD.
Men HERREN'S ÅND viste hvordan disse mænd, "der lappede vand med deres tunge"(Dom.7:5-7), kun disse mænd er dem som modtager endetids VANDET af ORDET med al påpasselighed. ÅNDEN talte og sagde, Det vil være ved deres adfærd og handling som disse mænd, dem der vil modtage MIT ORD og arbejde i de sidste dage, det er dem JEG VIL gøre rede, udruste og salve som MIN GIDEON'S HÆR I ENDETIDEN.

HERREN'S ÅND viste hvordan at de 300 er dem der er udvalgt af HERREN fordi de har fuldstændig overgivet sig til HERREN, HAN'S ORD OG DEN HELLIGE ÅND i alle ting i deres liv. Det er dem der følger i JESU FODSPOR. Ligesom JESUS deres HERRE, vil de leve og vandre i fuldstændig tro, lydighed hellighed, kærlighed og underordne sig FADEREN OG ORDET. Det vil være dem der vandre i ÅNDEN, som overvinder alt,og er blevet moden fordi de først beredte sig og var trofast mod HERREN i alle ting. Denne "levning" er disse som har betalt prisen for at vandre i sejr " ved at død fra sig selv, gennem, bøn og faste , og deres absolutte kendskab til deres barnekårsposition og autoritet. GUD'S ORD vil være deres mad og drikke og de vil være dem som har SANDHEDEN og de vil tale med kraft og ÅNDEN'S DEMONSTRATION. ÅNDEN talte og sagde. Ligesom Gideon og de 300 våben kun var én trompet og tomme krukker med et lys i, til at slå fjenden med (Dom.7:16-20),sådan vil det være med endetiden's Gideon's hær JEG udruster dem med. De våben JEG har givet dem vil syntes naragtig for verden og for de fleste af MIN KIRKE ,for de stoler kun på deres kødelige våben. Men MINE våben er mægtige for GUD til at nedrive fæstningsværker(2 Kor.10:3-5). ÅNDEN siger. At mange kirken har sat MIG UDENFOR DØREN og antaget mange kødelige og sanselige våben af sekteriskhed, kollegier, seminarier og religiøs oplæring, ja de har ophøjet sig selv gennem kirkeråd og rådslagning, de har indsat mænd og råd som skjul for JESU BLOD OG HAN'S LEDERSKAB (Ef.1:22). Ja de har ophøjet deres organisationer og teologi over visdommen og kendskab til GUD DEN ALMÆGTIGE; de oven i købet tror at verdens veje sammen med MIT NAVN vil give dem sejr; for har MIT FOLK ikke overtaget kødelige våben som psykologi -medicin, rådgivning, politisk aktivitet, verdslig musik o.s.v? Men siger HERREN, Har JEG ikke givet dig GUDDOMMELIGE og OVERNATURLIGE våben? MINE våben er HELLIG ÅNDENS GAVER: NAVNET JESUS: LAMMETS BLOD: HELLIG ÅNDENS KRAFT: ÅNDEN'S SVÆRD SOM ER GUDS ORD: og det talte ORD af tro! JEG udfordrer dig, siger HERREN, til at søge MIT ORD vær lige som folket i Berøa og se så om du kan finde andre våben end dem JEG HAR GIVET MIN KIRKE.

ÅNDEN TALTE OG SAGDE." MIN HÆR skal tjene og tale i den samme atsmofære af tro ligesom JESUS gjorde, for deres tjeneste vil være det talte ORD af tro, det skal være ligesom deres HERRE siger. At når de siger til bjerget "kast dig i havet og i sit hjerte ikke tvivler, men tror at de ting han siger kommer at ske, han skal få det han beder om.(Mark.11:23). Atter talte ÅNDEN og sagde. Gideon's hær vil tale TROEN'S ORD ligesom Josua, Elias, Elisa og Paulus de vil komme med bekendelser af ting som kommer til at ske, og de vil i frimodighed kommandere det i JESU NAVN.(Job22:28; Es.45:11).For har JEG ikke sagt, siger HERREN. Den som tror på MIG, og de gerninger JEG gør, han skal gøre de samme gerninger JA STØRRE GERNINGER ,fordi JEG går til FADEREN. (Joh.14:12) O MIT FOLK, tro dog på HERREN OG HANS ORD.

Og ÅNDEN talte atter, og sagde, Mange, ja de fleste af MIT folk vil begå fejl og blive krænket når de opdager det, men det må være på den måde! Fordi (1 Kor.1:25) Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene. ÅNDEN SAGDE, Læs MIT ORD i 1 Kor.1:27-29; Der vil du se MIN VEJ! Læs MIT ORD gennem MIN salvede apostel 1Kor.2:1-6; også der vil du se MIN VEJ.
ÅNDEN talte atter, Sådan som HERRENS ÅND kom over Gideon, og han blæste i trompeten; og Abiezer samledes om ham; sådan har JEG også ladet trompeten lyde i den sidste tid. For som lyset skinner ind i mørket siger HERREN, sådan er MIT ORD blevet åbenbaret for dig hvad MIN vilje er for denne tid. Vær ikke én tvivler ,men én gøre, tøv ikke, vent ikke, men i al alvorlighed gå ind på den plads af ÅNDELIG UDVIKLING, og tro på at JEG har det du skal vandre i, leve i, bevæge dig i, tjene i og med, i denne tid, siger HERREN.
op