Profetiske Ord
Vi Skal Stå På Skriften's Grund.


Der er en ting vi som kristne må tage stilling til, en klar stilling til hver eneste ting som foregår rundt omkring os i denne tid.
Vi skal have et grundfæstet hjerte i ordet, særligt ét, som apostlen Johannes siger det meget klart og som ikke kræver megen udlægning:

1 Joh.5:19.
"...... og at hele verden er i den Onde's vold."

Og et andet meget vigtigt, kommer fra Paulus:

1 Tim.2:1-5.
Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker;

bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.

Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser,

som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Vi skal forstå at: Det er ikke bare for sjov at fjenden kommer så kraftig imod Danmark.
Grunden til at vi i Danmark er skydeskive for Satan's rænker er at han ved at:

Profetien:

Gud er ved at give Danmark en besøgelsestid, endda en meget stærk besøgelsestid, Gud's kirke vil blive mødt på en ny og stærk måde.

Men det er her der ligger en stor fare for os troende, hvis vi ikke fatter hvorfor fjenden er så virksom nu, vil vi miste noget meget vigtig, nemlig, at den besøgelsestid Gud har til os ikke vil blive i den grad Han har tiltænkt os.

Det er meget vigtig hvordan vi handler i denne sag! Handler mener jeg dermed, hvordan jeg tænker imod de mennesker der har rejst sig op imod Danmark, og hvordan handler jeg imod dem som mennesker. Det er her i der ligger en fare for os, hvis vi ikke reagerer retfærdigt, efter Gud's hjerte.
Vi skal gå i forbøn for dem som rejser sig imod os.

Om fjendekærlighed::

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹

Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,

for at I må være jeres himmelske faders børn;
for han lader sin sol stå op over onde og gode
og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Hvis I kun elsker dem, der elsker jer,
hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. v

Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også.

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

Vi skal have et sindelag som Kristus Jesus, vi skal stå på Skriften's grundvold i vore hjerter og handle udfra hvad Skriften siger og Ikke på nogen som helst anden måde. Der er ikke noget der hedder egne tanker eller egne meninger her, for så vil vi gå på kompromis med verden og ikke stå på sandheden's grund.

Vi skal gå i forbøn for den muslimske verden og tale som Gud's Ord til dem, men taler jeg ikke i kærlighed, så hold munden lukket, for ellers er vi blot det Paulus din apostle siger i: 1 Kor. 13, "...men ikke har kærlighed, er jeg et rungende horn, og en klingende bjælde."

Selvfølgelig skal vi behandle vore medmennesker med respekt og især dem som er udenfor, det er jo dem hele vores kald handler om, at få dem ind i vores Konges Rige. Du og jeg kan ikke tillade os at tro vi kan rejse os op overfor mennesker der er skabt i Gud's billede uden at Gud vil have mishag med det. Prøv at forstå dette Skriftsted fra Juda's Brev v:9, Dengang ærkeenglen Mikael stredes med Djævelen om Moses' lig, vovede han trods alt ikke at udtale nogen spottende dom, men sagde blot: »Herren straffe dig!« Det taler jo klart om hvordan Gud Selv ser på Satan. Vi skal bekæmpe ham (djævlen), men for at overvinde ham skal vi ikke bruge hans egne våben, men dem der er mægtige for Gud. (se:2 Kor.10:3-4).

Den forvirring der er i Kristi Legeme, er udelukkende på grund af den mangel på kendskab til Skriften eller mangel på åndelig moden indsigt for at kunne stå på Skriften's grundvold. Thi alt det åndelige skal forstå's åndeligt: 1 Kor.2:12-16

Når der er forvirring i Kristi Legeme er grunden til det uvidenhed, umodenhed:1 Kor.13:11.
Desværre er også den splid og splittelse, bitterhed, sårethed, bagtalelse der er i Legemet årsager og på grund af al den indbyrdes krig som fjenden har haft til held at så ind i Kirken, her taler jeg om den bagtalelse der foregår, og så endda åbenlyst uden at der fra ledere side tage hårdt fat på dette store problem. Problemet er ikke kun kendt hos folket på gulvet men det florerer i blandt lederskabet, thi hvis ikke det gjorde det, ville dem som er kaldet til at lede tage fat med hård hånd og i retfærdighed på at få dette stoppet hurtigst muligt, men på grund af menneskefrygt hos de ledere vil fjenden have let spil i de menigheder, hvor det florerer. Har i Leder egentlig spurgt jer selv om hvad det Skriftsted betyder:

Zak.13:7,
Vågn op, sværd! imod min hyrde,
mod den mand, der står mig nær,
siger Hærskarers Herre.
Slå hyrden ned, så fårene spredes,
jeg vender min hånd mod de mindste.


Hvis dette gjaldte for Jesus vil det også gælde for Han's hyrder

Et andet sted står der:

Dette er, hvad I skal gøre:
Tal sandhed med hinanden!
Fæld redelige domme i porten,
domme, der skaber tryghed.

Tænk ikke ondt i jeres hjerte
mod hinanden,
elsk ikke den falske ed;
for alt dette hader jeg, siger Herren.
Zak.8:16-17.
og

Dette siger Hærskarers Herre:
Fæld redelige domme,
vis godhed og barmhjertighed
imod hinanden!

I må ikke undertrykke
enker og faderløse,
fremmede og fattige,
og I må ikke udtænke ondt
mod hinanden!
Zak.7:9-10.

En menigheds leder med respekt for Herren og sig selv, ville turde at spørge sig selv om grunden til der ikke er tilført nye lemmer på legemet, for Herren lægger til menigheder der følger i Han's fodspor.

Nej det der er galt med disse ledere er at de vil ikke tillade Gud's kaldte profeter og andre tjenere at komme til den tjeneste de er kaldet til, disse ledere er bange for deres troner, fordi de aldrig har forstået hvad der er Gud's vilje, men kun deres egne meninger.

Det er en af de største årsager til den forvirring der findes i Kristi Legeme i dag, men Herren vil fjerne disse om ikke de omvender sig.
OP