Hjem
Profetisk Menu
Parkeringspladsen 2
af Preben Petersen

Hvad drejer drømmen sig om? Dig og mig. Ja, vi  skal være med til at bygge Gud's rige, så lad os søge det der er oven fra, og få det herned og virke til Gud's ære, så at Jesus kan blive åbenbaret for verden. Og komme hurtig tilbage for at regere.
Det er faktisk det det hele drejer sig om.

Hvis vi skal være med til at bygge endetids menigheden, må vi begynde at have en hel anden attitude i vore hjerter. Det første vi må have er et hjerte efter Gud,  for så vil vi også have et hjerte for de fortabte sjæle, og begynde at vinde dem ind i Gud's rige, og ikke ind til kirken. Vi må forstå at det drejer sig ikke om vore tjenester eller hvad vi kan gøre, sagen drejer sig om Jesus Kristus, og kun Ham alene, og hvad Han vil gøre. Thi det er Gud der lægger til menigheden.
Vi må bede om at tjenesterne  må komme på  plads. Ja, så vi kan opbygge Gud's rige ret, her har vi endda Ordet til vor hjælp: se Ef.4:11-14.
Lad os ikke længere tale, men handle. Men hvordan handler vi så? Hvad gjorde disciplene, de spurgte Jesus om Han ville lære dem at bede.

Lad os ydmyge os selv og begynde at bede den samme bøn, Herre lær os at bede!
Husk på en ting som Jesus siger: "Hvis I var blinde, havde I ingen synd; men nu siger I: 'Vi ser' - derfor bliver jeres synd." Joh.9:41.

Husk på at "parkeringspladsen" nr. 1 var som ny, ubrugt. Det taler jo for sig selv, også når vi med et oprigtigt hjerte ser os omkring Kristi Legeme idag. Jeg vil på ingen måde angribe den og dem som står og gør et sandt oprigtigt arbejde for Herren, men det betyder jo ikke at én står på netop den plads han er kaldt til, derved bliver det uanset grund, forkert, dog er der mange som kun er i tjeneste på grund af ambitioner og står i vejen både for sig selv og andre, men de vil blive afsløret af Herren. Vi vil begynde at se en forandring som både kommer til at være smertefuld, forvirrende og dog midt i alt dette kaos vil der være en sky af Ånden's nærhed og en herlighed af Herren. Den vil være utrolig mærkbar. Husk på, det er Han's kirke vi skal være med til at bygge. Bygmesteren, Arkitekten vil selv være til stede med råd og vejledning.
Når vi begynder at komme på rette plads vil vi være i stand til at begynde at bygge på "parkeringsplads"nr.2. Og lad jer ikke bedrage, tro ikke at alt skal nok gå alligevel, det er jo bevist at indtil nu har det gået i den gale retning af verden til. 
Tiden vil blive hård, intet vil komme uden der er en fødsel, fødselsveer er smertefulde, Herre giv os af dette bønnecement, i Jesu navn. Ja kære søskende lad os søge og bede, så vi kan være med i fødslen, lad os blive ligesom de jordmødre på Moses' tid der ikke frygtede Farao (satan). Det vil komme til kamp, men vi har vundet den. Læg mærke til at bilen der var sort blev ikke holdene på pladsen, men kørte hurtigt igennem, fjenden for ikke lov og kan heller ikke stoppe Gud's riges fremgang, men du kan miste alt hvad der vundet på korset for dig, du har din frie vilje til at vælge. Husk, de advarsler Biblen giver os om at træde ud af nåden, se 
1 Kor.10:10-12.
intet, tro mig, kan overvinde vores Konge og Han's rige. Alt er Han's, også dig og mig. Så lad os søge og bede.

Lad os sige som apostlene: Vi vil trolig blive ved med Bønnen og Ordet's  tjeneste, læg mærke til at bønnen bliver nævnt først!
Lad os nu se på selve drømmen:      
Parkeringspladsen er et billede på vor kirke i dag.  En parkeringsplads er et profetisk billede!
Den første parkeringsplads som så ud til både at være ny og ikke meget brugt er et billede på hvor lidt af Gud der egentlig er i Han's egen kirke, thi når parkeringspladsen ser sådan ud betyder det at Gud ikke får lov at bruge stedet til det formål Han har skabt det til: Jesus siger i Matt 21:13.: " Der står Skrevet 'Mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkule."  
Puha. for det sidste, men er det ikke lige nøjagtig det vi gør Han's hus til når vi med den religiøse ånds hjælp, prøver at gøre Gud's gerninger. (Altså vore egne gerninger, som skal brændes op alligevel):

Forestil dig at Gud sender sine engle til dig med bønne cenemt, og at du så for at vide at du er gået til frokost**. At der er noget andet der er mere vigtigt, jeg tager mig selv først her, jeg har også været til middagspause.
Lad os omvende os og bede """Gud giv mig af det bønnecement, så jeg kan være med at bygge på den nye parkeringsplads."""

Den nye parkeringsplads er et billede på endetids - menigheden som endnu ikke er blevet bygget, eller blevet gjort rede til at blive bygget, fordi der ingen er til at bygge.
Lad os ikke længere blot tale om den, men begynde at bede vor Fader om cement så vi begynder at handle i stedet for at æde og drikke og være som dem der er beskrevet om i Haggajs bog 1:2, Hør hvad Herren siger om sit folk, dig og mig:
"Så siger Hærskares Herre: Dette folk siger: 'Endnu er det ikke tid at bygge Herren's hus."
SE vers 4: Hvor Herren spørger?
Læg så mærke til v:5-11.
Det er den tomme parkeringsplads:::::

Og hvis du vil kende den nye parkeringsplads så læs v:9.

BED NU OM DU MÅ FÅ BØNNECEMENT ----- OG DU SKAL VIDE AT DU VIL FÅ DET i JESU NAVN.
AMEN.
OP