Hjem
Profetisk Menu
Trækfuglene. 2
af Preben Petersen.

Menigheden som den er nu er på vej bort. Menigheden er som den fortabte søn der er blevet træt af at æde verdens bønner, og er nu ved at gå i sig selv, og vil begynde at omvende sig og begynde vandringen hjem til Faderen.
Jeg vil sige at det jeg fornemmer er,  at her i år 2004 vil der blive et ægte opbrud og et uægte, det uægte vil med tiden forsvinde og give plads for det ægte.
Der er i øjeblikket en forvirring hos mange, der er mange spørgsmål som ikke syntes at blive besvaret, det virker at være mere mørkt end lyst.
"Ved du at lys og mørke kæmper om din sjæl i dette øjeblik." Nej, det er ikke noget du går og tænker på lige her og nu, der er i stedet et stort pres på dig og over dig lige nu, og hvorfor, spørger du.
"Ved du at lys og mørke kæmper om din sjæl i dette øjeblik." Det er dit svar, der vil komme en tid som syntes kun at indeholde smerte og mørke, men årsagen er at der foregår en mægtig bevægelse af Herren, Han er nu ved at forberede Han's endetid's menighed, hvor du er en del af denne vidunderlige gerning som er ved at ske.

Prøv at hør her: Es.54. Hele dette kapitel skal være din opmuntring.

Herren har arbejdet i det skjulte og Han gør det stadig med Han's folk. Dem som Han vil kalde til at tjene i ånd og sandhed. De er ved at være rede til at komme frem, men endnu vare det en stund siger Herren:

Jeg vil fjerne de hindringer for min kirke, I vil komme til at mærke en ny længsel til at bede og søge Mit Åsyn og når du bliver var over det da er tiden moden.

Da vil du se det samme, at den første fugle flok er ved at komme på rette vej, fordi mine tjenere i det skjulte har arbejdet og beredt vejen for min endetids menighed

Vi er stadig i den første flok fugle, men jeg fornemmer at den er kommet et stykke længere mod sin afslutning, vi vil snart se og høre den nye flok af trækfugle. Oh, hvilken en Majestætisk Orden, aldrig har jeg set noget lignende. Fryd dig og jubl du golde, thi i sandhed er Gud med os: hvem kan da være imod os.

Når du høre og ser dem vil du i første omgang blive bange over at se en sådanne orden at du vil tro at dette ikke er fra Mig, men bi, og hav Gudsfrygt, og din første kærlighed i dig, da vil du hurtig kende at Jeg har sendt dem og Er i dem og Med dem, du vil genkende Hærskares Herre i disse Hærskare efter Hærskare og når du da ser op vil du frydes over at se Mit værk.

Lad os søge Herren: Lad os begynde at være ægte og uforfalsket. Lad os bede.
Herre, jeg takker Dig, at dette må blive til din ære i Jesu Navn.

OP