Hjem
Profetisk Menu
En TSUNAMI Vækkelse

Den Hellige Ånd vil besøge mange menigheder, men Han vil kun opholde sig/bo/residere/ være til stede/findes hos de menigheder som har forberedt sig til Han’s komme, som er en vækkelse som vil ligne en TSUNAMI SE: godt på billedet her: Læg mærke oppe i højre hjørne, er der flere bølger på vej ind mod land.

Sådanne vil det også være med den af Åndens Tsunami.
Bølgerne vil have navne efter de funktioner son Ånden vil have udført i menigheden..Der er også noget andet vi skal være opmærksom på og som er foregået gennem flere årtier nu.
Den tørke som vi er og har været igemmen er det der sker og sket lige før en TSUNAMI rammer land.
Vi kan se det i midten af billedet.

1 Mos. 11: 6, og Han sagde: "Se, de er ét folk og har alle ét tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;

Gud selv erkender, at en sådan enhed er en magtfuld kraft.

Forestil dig, hvad troende kan udrette, når de er motiveret af kærlighed og forenet i Guds formål:

Hvad skabte sådan enhed blandt befolkningen i Babel?
Alle talte det samme sprog.

En bestseller af Gary Chapman kaldet De 5 Kærlighed Sprog analyser fem forskellige følelsesmæssige kommunikations præferencer, der forbinder mennesker med hinanden: bekræftende ord; tjeneste handlinger; modtage gaver; kvalitet tid; fysisk berøring.

Forståelsen af disse præferencer kan hjælpe os til at uddybe vores relationer med andre i vores hjem, arbejde og daglige gøremål.

Endnu flere troende skal være entydigt forbundet til hinanden gennem Guds kærligheds sprog, hvilket kommer til udtryk gennem eét sind, ét hjerte og én ånd rodfæstet i Han’s Ord.

Dette er hvordan vi taler Guds kærlighed sprog: Vi skal instruere, formane, irettesættelse, opmuntre og give andre respons med Han’s Ånds frugt, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse Gal. 5: 22-23

Der er et berømt jødisk ordsprog der siger: "Må du være dækket af støv fra din rabbiner"

Dem som følger Jesus, går i Han’s fodspor, bliver dækket af støvet fra Han’s sandaler.

Enhedens kommunikation i Guds kærligheds sprog er en måde hvorpå vi kan identificere dem som er dækket i Jesu blod og virkelig er Han’s disciple.
OP