Hjem   Profetisk Menu
- Jesu Kristi Bedehus
2. januar kl. 08.50
af Profeti givet til Tamarra Bot 31.12.2020

Uro, opgivenhed og kaos: Forvirring og magtesløshed vil præge starten på det kommende år. “Vil ulykkerne dog ingen ende tage?” spørger I.

Intet mere vil I kunne styre. Regeringen må gå af, folketinget vil være præget af splid og magtesløshed. Hele landet vil være præget af uro. Intet falder rigtigt på plads. Der vil lyde gråd og tænders gnidsel i gaderne. Hoveder må rulle. Der må falde dom, nogle må tage skylden for det kaos, som opstår på mange fronter. Folk peger fingre mod folk. Ingen er mere rigtig trygge.

Hvor skal trygheden komme fra?
Omvendelse, Jeg Gud, himlens og jordens skaber, kalder jer til omvendelse.

Jeg har arbejdet på Mit folk i Danmark og Jeg er ved at gøre dem klar til at bære en vækkelse. Under vækkelsen viser Jeg folket min almagt. Jeg vil læge de syge, Jeg vil gribe ind i svære situationer og give frihed til de, der lider. Jeg vil vise jer i Danmark, hvem Jeg er.

Til de kristne:
Jeg har rusket jer, Jeg har formanet jer og Jeg har renset de af jer, der har ydmyget jer ind for Mig. Det er Min tid over Danmark nu. Jeg vil rejse Mit folk op til vækkelse. Jeg vil tænde små bål rundt omkring, hvor Min fortærende ild får lov til at brænde. Jeg vil så en ny tro i folkets hjerter, Jeg vil genindtage jeres land og rejse nyt op for jer. Hold jer klar, modtag fra Mig i jeres hjerter. Forson jer fuldstændigt med Kristus, så Hans herlighed fuldt ud kan komme igennem jer. På frugterne skal Ånden kendes.

Ikke alle, der bruger Mit navn, kommer fra Mig. I skal være snilde som slanger og enfoldige som duer. Lad jer ej forføre, men lyt til Min stemme i jer. Jeg vil forløse en ny kraft over jer og give jer styrke, visdom og kundskab til alt, hvad I kommer til at stå i. Stol blot på Mig.

Til folket:
I har længe vendt Mig ryggen og hånet Mit folk, der har holdt fast i troen. I har gået egne veje, I er blevet hårde i jeres hjerter, I har glemt jeres næste og vendt jer om til afguder, der kun vil ødelægge jer. Ulve i fåreklæder, det er, hvad I har lænet jer op ad. Jeres land vil nu blive rystet, ligesom I kan se lyset forude, vil endnu mere mørke komme over jer. Mørket kommer fra jer selv, I

har forløst det gennem jeres afgudsdyrkelse. I taler og handler, som I har forstand til, men intet af dét, I har regnet jer frem til, vil bestå Mine prøver. I vil stå tilbage med intet. Sorg og smerte vil følge jer, indtil I omvender jer.

Omvendelse:
Omvendelse til troen på Mig vil bringe lægedom, ro og tryghed tilbage til jer. Selv om verden er i kaos, vil der være fred, hvor Mit navn bliver nævnt.
Fred er, hvad Jeg tilbyder jer, lægedom og tryghed vil følge jer, der lader sig dække under Jesu Kristi blod. Det vil sige troen på den korsfæstede Kristus. Søg Mig og Jeg vil være at finde.

Om 2021:
Der vil komme perioder, hvor solen vil skinne ubarmhjertig fra en blå himmel. Varme og tørke vil præge en del af året. Penge vil skifte hænder. Butiksdød og nød for nogle, vil betyde nytænkning og oprejsning for andre. Huspriserne vil stagnere for derefter at knække, markedet kollapser. Der vil fortsat vær spor af sygdom. Corona’en slipper ikke helt sit tag, den lever sit eget liv og har tag i hele verden.
Handelsmarkedet vil ændre sig. Det er som om, verden bliver mindre, ethvert land kæmper med sit.

Jeg får et syn omkring, at danskerne følger med i en katastrofe, som vil ske i udlandet. Jeg ser ild og kraftig røg.

OP