Hjem   Profetisk Menu
- 4 -

VÆKKELSES HUSET
December 2020

Jeg, Herren, har en rest, der ikke tolererer selvtilfredshed eller vantro, for de tror på Mig - Min Magt og min Kraft, min Majestæt og min Pragt. Det er dem, der ubøjelig kæmper for min vilje og mine hensigter om at blive vist med stor ære på jorden. Midt i en time, hvor mange hjerter vil vende sig til det onde, vil jeg rejse mine rest vækkelsesprædikanter og de vil antænde huse til vækkelse, der vil skinne som lys i mørket, for disse huse vil invitere mig ind så jeg kan manifestere min herlighed.

Mange kirkeledere vil ikke længere være tilfredse med en kirke uden kraft eller Helligåndens tilstedeværelse, og de vil indvie deres bedehuse som vækkelses huse. De vil komme foran mig i faste og inderlig forbøn. De vil komme til mig med et fastende brændende, inderligt hjerte og vil beslutte at følge mine veje, uanset hvad det koster. Disse har været sammen med mig på det skjulte sted, og de er blevet frataget alt andet end min tilstedeværelse.

Jeg vil udgyde min ånd på ny over disse vækkelses huse, og der vil være bemærkelsesværdige mirakler, tegn og undere, for jeg er en mirakel virkende Gud. Overbevisning vil fylde atmosfæren, og mange vil vende sig til mig af hele deres hjerte og modtage mine velsignelser. Der vil være et nyt niveau af omvendelse, overgivelse og indvielse til mig blandt min rest. De, der er brudte og egensindige, vil blive draget af min vækkelses atmosfære og vil blive frelst, helbredt, forløst og genoprettet.

Jeg vil Ånde på bedehuse og forbøn med en vækkelsesvind, og min Ånd vil bryde ind og bryde igennem dem, der kæmper for mig i bøn. Lovmæssig forbøn og dekreter vil blive frigivet i disse vækkelses atmosfærer, for min Fars hus skal være et bedehus. Store skift i Ånden fødes. Mine forbedere vil være udstyret til kamp - de ved, at det er tid til krig og ikke at være selvtilfredse. Bønne sammenkaldelse øges online og på stedet. Bed Bede Bede! Bøn er katalysatoren for fødsel og forløsning for den kommende vækkelse.

Vækkelse vil bryde åben ud i tider med tilbedelse, og når min Ånd fylder huset det vil ikke være ualmindeligt, at en Ånd af dyb tilbedelse falder og skaber uafbrudt tilbedelse i timevis.

Jeg vil også besøge fællessakbe huse med min vækkelsses ild. Hvor et par sultne og tørstige sjæle vil samles med stor forventning, vil jeg bevæge mig og komme i kraft og møde dem. Jeg vil udgyde min Ånd over alle, der søger mig med et rent hjerte.

Internet vækkelse vil også styrke troende gennem onlineforbindelser og fællesskaber, for der er ingen grænse for overførslen af Min kraft. Sultne troende samles i internetportaler for at blive fodret, bemyndiget og påvirket. Mange vil modtage mig, blive fyldt med min Ånd og komme til omvendelse og herlighed, når de samles i vækkelses huse online.

I det kommende årti vil brændende vækkelsesprædikanter rejse sig. De vil “presse” ind for at fremme riget med en hellig, kraftig Ånd. De vil blive motiveret af kærlighed og fuldt fokuseret på at fremme mit riges, retfærdighed og herlighed.

Relaterede skrifter

Ap.g. 2:17 NASB
'OG DET SKAL VÆRE I DE SIDSTE DAGE,' siger Gud, 'AT JEG VIL UDGYDE AF MIN ÅND OVER HELE MENNESKESLÆGTEN; OG DINE SØNER OG DINE DOGTERE SKAL PROFETERE, OG DINE UNGE MÆNDER SKAL SE SYNER, OG DE GAMLE SKAL DRØMME DRØMME.

Matt. 5:14 NASB
Du er verdens lys. En by, der ligger på en bjerget, kan ikke skjules.

Matt. 11:12
Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig.

Jer. 23:29
"Er mit ord ikke som en ild?" siger HERREN, "og som en hammer, der knuser en klippe?

Hebr. 4:12 NASB
12 For Guds ord er levende og virkende og skarpere [aktiv og fuld af magt, gør det operativ, energigivende, og effektiv] end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd [personens helhed], marv og ben [de dybeste dele af vores natur] og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Es. 32:9 NASB
Stå op, I bekvemmelige kvinder, og hør min stemme, hør mit ord, I selvtilfredse døtre.

Luk. 4:18-19 NASB
18 Herrens Ånd er over mig,
Fordi Han salvede mig til at bringe gode nyheder til de fattige. Han har sendt mig for at forkynde frihed for fanger, Og synet genoprettes for blinde, At befri dem, der er undertrykt,
19 Og forkynde Herrens nåde år. ”

Ap.g. 1:14 NASB
Alle disse deltog med ét sind og ét formål i bøn sammen med nogle kvinder og Maria, Jesu moder, og med Han's brødre.

1 Tess. 5:17 NASB
Bed uden ophør.

Ef. 5:18-20 NASB
Og drik dig ikke fuld i vin, det fører kun til udskejelser [ondskab, korruption, dumheder]; men stadig være fyldt og stimuleret med [Hellig] Ånden, og konstant styret og ledt af Ham.
19. Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange og synger og spiller melodier i dit hjerte for Herren
20. og altid giver Gud, vor Fader, tak for alle ting i min Herres Jesu Kristi navn

Åb. 14:6,14-15 NASB
6 Og jeg så en anden engel flyve midt i himlen og have et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og til enhver nation og stamme og tunge og folk; ...
14 Så så jeg, og se, en hvid sky, hvor der sad Én på skyen som lignede en menneskesøn med en gylden krone på hovedet og en skarp segl i Han's hånd.
15 Og en anden engel kom ud af templet og råbte med høj stemme til ham, der sad på skyen: "Sæt din segl og høst, for timen til høst er kommet, fordi jordens høst er moden."

Tanker til at overvejelse

1. Hvad er et ”vækkelses hus”?

a. Du er Guds hus (Helligåndens tempel.) ... Du er vært for Helligånd og vækkelse.


1 Mos. 28:16-17 NASB
(Jakobs drøm afslører Guds hus skønhed) 16 Da vågnede Jakob af sin søvn og sagde: "Sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke."
17 Han blev bange og sagde: "Hvor fantastisk er dette sted! Dette er ingen ringere end Guds hus, og dette er porten til himmelen."

1 Kor. 6:19 NASB
Eller ved du ikke, at dit legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som er i dig, som du har fra Gud, og at du ikke er din egen?

2 Kor. 5:2 NASB
Thi i dette hus stønner vi og længes efter at være klædt i vores bolig fra himlen.

Hebr. 3:6 NASB
men Kristus var trofast som en Søn over sit hus - hvis hus vi er, hvis vi holder fast ved vores tillid og vores håb indtil enden.

1 Pet. 2:5 NASB
I opbygges også som levende stene som et åndeligt hus til et hellig præstedømme for at ofre åndelige ofre, som Gud kan acceptere gennem Jesus Kristus.

b. Et hus, en struktur, et rum eller en bygning, hvor troende samles for at være vært for Helligånd og vækkelse. Rom. 16:5 NASB
hils også kirken i deres hus. Hils Epaenetus, min elskede, som er den første omvendte til Kristus fra Asien.

2. Indviede kar som presser sig voldsom ind, med en hellig lidenskab, og føder vækkelse.

3. Niveauet for bøn og forbøn af tro og vedholdenhed skal øges.

4. Hengivenhed og overgivelse i tilbedelse vil kendetegne vækkelsen.

(tilbedelse er en livsstil - ikke en sang)

OP