Hjem   Profetisk Menu
- 3 -

EN KOLLISION AF DRØMMER
December 2020

Jeg så en menneskelig skikkelse stå på jorden. Et lys kom ud fra deres hjerte og voksede ind i det, der lignede en komet, der steg op i hurtig hastighed mod himlen. Straks efter så jeg Herren sidde på sin trone. Fra Han's hjerte kom også et lys, der faldt ned på jorden. Lyset voksede hurtigt ind i det, der lignede en komet, ligesom kometen, der strømmede fra menneskets hjerte. Lysene (kometerne) rejste i en rivende fart og kolliderede pludselig og producerede en eksplosion, der fyldte jorden og kosmos med blændende lyspartikler.

Tolkning:

Mennesket på jorden repræsenterer troende, hvis fokus er Herren, og deres opmærksomhed er himmelsk (Kolossenserne 3:1-2 1. Derfor, hvis du (I) er blevet oprejst med Kristus [til et nyt liv, har del i Han's opstandelse fra de døde], så stræbe efter og søg de ting [de rige evige skatte] som er overfra, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. 2. Indstil dit (jeres) sind og hold fokuset jævnligt på de ting ovenfra [de himmelske ting], ikke på ting, der er på jorden [som kun har tidsmæssig værdi].) Lyset/kometen, der stiger op fra deres hjerte, repræsenterede deres drømme, som har Guds behag og tilpasset himlenes rige.

Lyset/kometen, der stammer fra Guds hjerte, var Han's drøm for den enkelte. Han's drøm blev frigivet fra himlen, da den enkeltes drøm blev tændt i deres hjerte. Kollisionen fandt sted, da drømmen i menneskets hjerte og drømmen i Guds hjerte mødtes. Der var en eksplosiv påvirkning, og lys fyldte himlen og jorden. Dette er en indikation af, hvad der sker, når Guds drømme og menneskets drømme smelter sammen. Indflydelsen påvirker både den naturlige og den åndelige verden.

Herren siger, ”Jeg vil åbne mit folks hjerter for at drømme mine drømme i år. Min ånd vil fylde dem, der er sultne efter at elske og tjene mig med åbenbaring af min vilje og formål, og de vil tage ejerskab af mine drømme som deres helt egne. Når de længes efter opfyldelsen af disse drømme, vil jeg frigøre min kraft fra himlen, og der vil være en stor indflydelse på jorden og i åndens rige, der er frembragt ved opfyldelsen af disse drømme. Disse drømme inkluderer nye mandater og opgaver, frisk forståelse af mine formål, nye niveauer af evner, øget forsyning, høst af sjæle og nye niveauer af intimitet med mig. Når mit folks drømme bliver ét med mine drømme, vil de kollidere, og en stor manifestation af frugtbarhed og herlighed vil fylde jorden.

Sådan bliver du inspireret af drømme, der er i overensstemmelse med Guds vilje

1. Vær villig til kun at ønske drømme, som Gud er enig med.


Ordsp. 3:5-6 NASB
5 Stol på Herren af hele dit hjerte og stol ikke på din egen forståelse/forstand.
6 Anerkend Ham på alle dine veje, og Han vil gøre dine stier lige.

Bill Johnson prædiker: "Guds drøm er at blive opdaget og omfavnet, indtil den bliver vores drøm." Guds drøm er, at Himmeriget vil komme til jorden, og at vi, Han's børn, vil opleve alle velsignelserne fra Han's rigdom i himlen. Når det bliver vores drøm at se Han's drøm blive til virkelighed, vil vi opleve, hvad vi blev skabt til. Vi ser åbenbaringen af Guds drøm åbenbaret i bønnen Jesus lærte os at bede: ”Dit rige kommer, din vil ske på jorden, som den sker i himlen” (Matt 6:10).

2. Glæd dig over Herren.

Salme 37:4 NASB
glæder dig i Herren; Og Han vil give dig dit hjertes ønsker.

3. Bed i tunger.

1 Kor. 14:2,4 NASB
2 Thi den, der taler i en tunge, taler ikke til mennesker, men til Gud; for ingen forstår, men i hans ånd taler han mysterier/hemmeligheder.
4 En, der taler i en tunge, opbygger sig selv ...

4. Handler efter din drøm.

Jak 2:26 NASB
Thi ligesom legemet uden ånden er død, er også troen uden gerninger død.
OP