Hjem
Profetisk Menu
Et Nyt Lederskab

Der ligger et stort ansvar over menigheden i dag, men desværre er det ikke helt klart for menigheden, den er stadig i sin tornerosesøvn som den tror er den normale tilstand [sværmeri].
Hvis vi skal definere ansvaret, er det for de fleste menigheder = "Nyt lederskab." Når jeg siger nyt lederskab, betyder det ikke nødvendigvis nye folk, men en hel ny måde at lede Gud's folk og menigheden på. Dog, i de fleste tilfælde vil det være helt nye ansigter der vil komme til at lede, nemlig dem som er kaldet til det og ikke alle dem som har "stjålet" sin stilling, Ja, der er mange falske hyrder i dag, som overhovedet ikke er hyrder, men blot lejesvende, de vil snart flygte, her kommer så de sande tjenere til.

Det Nye lederskab

Gud's riget er ikke et demokrati. Det er et Kongedømme, hvor det er Kongen [Jesus Kristus] der sidder på tronen og regerer. Dette har man endnu ikke forstået, min påstand til dette er: se på menigheden og dens tilstand.

Der er desværre kommet en sløvheds ånd ind i menigheden, som har formået at sløve Gud's folk på en sådan måde at menigheden hører ikke hvad Ånden siger til menigheden. Verdens ånd har haft altfor let spil, den har lagt en frygts ånd ind over forsamlingen, at den tør ikke bevæge sig, den religiøse ånd styrer de fleste menigheder på grund af dårlig ledelse eller slet ingen ledelse.

Hvem har sagt at vi ikke skal tale sandhed til hinande, er det ikke sandheden der sætter fri?
Er det ikke sådan, at den der siger sandheden bliver i dag kaldt for oprører?


Nu er tiden inde til omvendelse, hvis vi ikke tager Gud's Ord for pålydende og handler efter dem, så lad os æde og drikke for i morgen skal vi dø!
Lad os begynde at tale sandhed til hverandre og ikke se på splinten og glemme bjælken i vore egne liv, lad os begynde at elske hinanden uanset fejler, lad os vende tilbage til Herren og høre og se hvad Han ønsker.
Hvis I vidste hvor meget Gud ønsker jeres fællesskab, ville alt frygt forsvinde som dug for solen, Gud er mere interesseret i dig end du i Ham, tænk på den pris Han var villig til at betale for dit liv!!!!!!
Der vil komme en vækkelse som vil sætte menigheden {Kristi legeme} i Gud's rige på plads og så snart dette er sket vil den ene bølge komme efter den anden, ialt 7 tsunamibølger.
Disse vækkelsebølger vil have forskellige navne, navne på det som de vil udrette i Gud's menighed {Kristi legeme}, i det enkelte lem og så vil det begynde at berøre nationen til hele landet er under Kong Jesus's herredømme.

Vækkelse

Tiden er ved at rende ud, men endnu er der tid til omvendelse, nu er tiden også ved at være rede til den store vækkelse, som vil komme som en tsunamibølge, efterfulgt af flere.
Det jeg ser i Ånden er: for at denne vækkelse skal have den indgang og udgang må der til at ske noget i Kristi legeme.
Hver enkelte menighed som vil være en del af Gud's rige må begynde at bede Gud om visdom, Gud's vision, samt være villig til at betale prisen.

Det er Herren der bygger huset.
Vi får at vide i Haggaj 1:8-9, "gå op i bjergene og hent tømmer [bøn]" læs selv i din Bibel videre [din manual].

Lad os se på vækkelse hvad det betyder, det betyder det, det siger at blive vækket, er der noget vi har brug for i dag er det at blive vækket påny. Vi har i den grad brug for at Gud kommer med en stærk berøring ved Han's Ånd. Vi har påny brug for at ophøje Kongen og give Ham den plads der tilhører Ham, der er ikke andre der har den plads og slet ikke noget menneske, selvom vi i menighederne ser at der er nogle som tror at de er konger, jo, vi er er konger under Kongen, ja, vi skal regere med Ham, men under Ham, Gud har selv kaldt os til at herske her på jorden, men sandelig ikke uden Han's autoritet, som Han har overgivet til Sønnen, Han har al magten i himlene og på jorden, ja i hele universet.

Vi har brug for et nyt lederskab, en vækkelse og hvordan vi er nød til at vende os fra verden til Gud's rige for at få del i riget's velsignelser.
OP