Hjem
Profetisk Menu
Store Forandringer i KRISTI LEGEME.
af Preben Petersen

Profetiske ord om den tid vi er i, som mange af os er begyndt at bevæge os i, dog uden at forstå dybden, højden, længden og bredden, hvis vi ikke begynder at forstå hvad der sker forbliver vi i den gamle lædersæk.

Det er en fantastisk tid nu, der sker store forandringer i Kristi Legeme. De store ting som sker nu, er det, der er blevet bedt for, og profeteret om, op gennem årene. Der er en spændene tid og samtidig også en stresset tid. De gamle lædersække er ikke i stand til at tage os derhen hvor Gud er på vej hen med sin kirke. Vi er ved at blive gjort til ny  lædersække   (Matt:9:17). Det er en ny model der er under udformning. Dette her har vi ventet på med stor forventning!
Hvordan vi reagere på denne profetiske tid "nu" vil bestemme vores effektivitet i fremtiden.

Det er en tid hvor der sker store omgrupperinger. Alle disse som ikke blev anset som velegnet til Herren's arbejde kommer frem i lyset som kvalificeret og bliver placeret strategisk ved HERRENS ÅND. 
De er den skjulte gruppe af troende som har ventet bag kulisserne. 
Hvad har kvalificeret dem? = Deres tro, tålmodighed og modnings proces af Gud har gjort dem kvalificeret. Fordi andre ville ringeagte dem for den måde de ville gøre tingene på, de er den bedste del af afgrøden De er sande Josua'er. De er Josua'er med et hjerte til at tage i besiddelse og dele arven med Gud's folk.= Dig og Mig.

Hvis du er én som er i denne skjulte gruppe, skriver jeg til dig som én nutidig Josua til én anden. Medens processen af forandring foregår, er der nogle trin at følge, som jeg har fundet troværdig. De vil holde dig fra at blive forhindret i forsat fremgang. Fjenden, ønsker ikke noget andet end at distrahere og ødelægge dig, så du mister fodfæste gennem tiden for forvandling. hvis han kan holde dig fra at have fremgang og vokse, kan han holde dig fra at komme i den position hvor han må fly, hvor du går frem.

 Søg intimt fællesskab med GUD.
 Vi må alle gøre et valg når vi kommer ind i det Gud har gjort rede for os. Det involverer os enten til at følge den ledelse Gud har placeret i vores hjerter eller give efter for andre lyster.   
Søg tættere ind til Herren.
    
Bliv én sand tilbeder af Gud. 
Der vil der være én klippefast overbevisning i dit hjerte når du gør dette. Da vil det komme ned til dette "men ét gør jeg " Fillip.3:13. Du må have én beslutsomhed til at jage fremad førend du kan udrette noget.

Fokus: 
Det er livsvigtig for dig, at du selv bliver målrettet og holder dig selv fra al distration som kommer over dig. Påmind dig selv at ledere aldrig mister målet. Nogle vil følge dig selv om du ikke betragter dig selv som en leder. Led dig selv og andre vil følge i dine fodspor. 
Kol. 3:1-2.
Når I altså er oprejst med sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til.

I en tid med forandring, sker tingene hurtig. Vær forsigtig med hvad du involverer dig med i den tid. Skab ingen lange forpligtelser uden du ved med sikkerhed det er Gud's ledelse for dig i den tid. er du i tvivl STOP OP og BED indtil du er sikker, Rom.8:5-6. siger "lader sig lede af Ånden, attrår det åndelige Åndens attrå er liv og fred." 
Gud's ledelse vil bringe"
fred".

Alt som fjenden vil sende på din vej lige nu har til formål at få dig ud af kurs. Vælg at føre krig på vis måde. Ef. 6:10-18 Bevæg dig fremad og bevar dig fra den ånd af stridigheder, konflikter og meninger og så dem der har valgt at blive hvor de er.
Hold Fred: Bevar og hold fred for enhver pris. Forstå at fjenden ofte vil bruge dem som er omkring dig. BRÆND IKKE BROERNE BAG DIG . Du må bare tilbage og opbygge på ny. Det der afgør din effektivitet i fremtiden er hvordan du handler i dag. Det vil enten være en tilgivende attitude eller bitterhed.

Bevar dig fra vrede og bitterhed, det vil sætte dig tilbage i stedet for at lede dig fremad. Bitterhed er en målestok for stolthed som der må gøres op med, omvendelse med det samme. Bitterhed vil kun give en ukontrolleret tunge = ondskab Vogt over dette lille lem.
Udnyt enhver mulig lejlighed til at få fred i dit sind! Sig kun det der er brug for, prøv ikke på at retfærdiggøre din ledelse eller Gå imod andre. På din bekostning kræver det en ydmyg holdning, hurtig at komme overens med din modstander, altså ikke kræve sin ret.
Hebr.12:14-15. Stræb efter fred med alle og efter hellighed, uden den skal ingen se Herren: Og se til, at ingen bitter rod skyder op og gør fortræd, så mange smittes deraf. 
Læs også Matt:5:23-25:

Vælg aldrig side i én sag. Prøv i stedet for at løse sagens problem, men lad det ikke koste et venskab. I tider med fornyelse, Er det svært at løse problemer fordi forandringerne ofte bliver stået imod. Hvis det er retfærdighed såsom det burde være efter, må du skelne omstændighederne og give agt i dit indre menneske. I hvilken Ånd opererer du i? Kan det vente? Hvis du kan vente, vil standpunkter oftest forandres, også dem der er sande.

Man kan være uenige, men vær det altid i kærlighed Det er altid let at se andres hykleri. Vi må omvende os for hykleriet som vi ser i stedet for at angribe en bror eller søster i Herren. Hav altid et angrende hjerte indfor Gud.

Læs Salm.51:10-12.

Bliv genoprettet:
Før du begynder at gå nye skridt i de nye ting Herren har for dig, bliv helbredt genoprettet og sat fri af fortiden. Hvad end det koster! Lad ikke fortiden's hindringer blive fremtidens usikkerhed. Gå ind i det nye som en hel ny skabning. Der er ikke noget som at være sat fri på grund af fornyelse til så at indtage nyt land foran dig!

Hvis du vil gøre disse ting, vil du komme hurtigere igennem meget lettere. FØLG HERREN OG INDTAG OG HERSK.

Amen.

OP