Hjem Profetisk Menu
HVAD STÅR SOCIALDEMOKRAT FOR

Der er noget som vi der er danske troende må lære, det er at se hvad der foregår os i det land Herren har sat os i. Hvad vil det nu sige at være opmærksom omkring den danske nation?
For det første er der ord som gemmer på noget der er en skjult dagsorden for dæmonisk aktivitet, som vi ikke er os bevidst over.
Jeg har i den sidste tid tænkt meget over socialdemokrat, og hvad der egentlig ligger i ordet. Selvfølgelig er dette ord kommet til mig igen og igen efter statsminister Mette Frrederiksen kom med den fatale udtalelse: "Vi sætter Gud på et sidespor."
Denne utrolige skæbnesvangre beslutning fra en styrende leder har store konsekvenser for nationen. Hvad enten du tror det eller ej. Hvis du ikke er klar over det, så begynd at se hvordan det gik Israel når de vandrede bort fra Gud. Tror du så ikke at det vil få konsekvenser for Danmark? Jo, i aller højeste grad.

Men lad os vende tilbage til ordet socialdemokrat, her vil jeg begynde med at dele ordet social-demokrat, og lad os se hvad ordet scocial dækker over, her er jeg efter længe overvejelser og med hjælp fra Helligånd kommet frem til, hvad socialdemokraterne står for, det bliver til socialisme og går du ind på de forskellige medier, blandt andet Socialisme - Wikipedia, den frie encyklopædi kan du selv læse og undersøge hvad det er jeg skriver om her.

Hvad er socialisme?

Socialisme refererer til et system hvor alt er underlagt politisk kontrol.
Socialisme rod er Marxisme som vi kender den fra de kommunistiske lande som undertrykker deres befolkning. Jeg kunne skrive meget om marxismen, men hvis du vil kende mere til dette emne vil jeg henvise dig til Rick Joyners Breve omkring dette emne: The Marxist Strategy for Taking Over

Det er hvad Mette Frederiksen står for. Hør og se hvordan hun handler og taler og I vil kunne høre den kontrollerende ånd bag hende.

Det grundlæggende mål for det "kommunistiske styre" er at bringe alle mennesker under totalitær kontrol. En metode, der er brugt mod folket, som vi næsten ikke har gjort modstand mod, kaldes "mindretalets tyranni." Dette gøres ved at vedtage love eller retskendelser for at berolige et lille mindretal af befolkningen fra at blive fornærmet, samtidig med at det hæmmer og ødelægger resten af befolkningens frihed og rettigheder. (Fra Rick Joyners: Den marxistiske strategi for at overtage Amerika, del 9)

Gå i forbøn kære søskende både for Mette Frederiksen og nationen i dag, og ikke mindst fo Kristi Legeme. Tiden er kort og vi har brug for at Gud griber ind, hellere i dag end imorgen, da vores fjende har fået grund under hans fødder, grund der slet ikke tilhører ham, men Gud i himmelen. Vi skal som kirke rejse os og blive til det Herren har kaldt Kristi Legeme til at være, lad os begynde med os selv og omvende os, bede om nåde og hjælp.

Er du interesseret i bønnefællesskab send en mail til shepherd@bbsyd.dk
Må Gud vor Fader velsigne dig, og Herren Jesus Kristus døbe dig med Helligånd og Ild. Amen