Hjem
Profetisk Menu

De Fem Svaner

Det Profetiske Syn.

Jeg var på vej til arbejdet, oktober 2007, da fem svaner fløj meget lavt og med meget høj fart ikke langt fra hvor jeg kom kørende. Det var et smukt syn at se dem flyve af sted

Dette syn ledte mine tanker hen på det syn jeg fik i efteråret 2001, hvor jeg oplevede et for mig meget stærk syn som drejede sig om endetids menigheden, kirken, Kristi brud.

Om Det Profetiske.

Det kan for mange synes at der ikke er noget profetisk forbundet med sådanne syner, men for mit vedkommen er jeg overbevist at Herren taler profetisk til os på mange måder i hverdagen, dog tror jeg at mange af Herren's børn får sådanne oplevelser, men er sig bare ikke bevist at det er fra Herren, at Herren taler og viser os ting Han ønsker vi skal forstå. Vi forventer at det skal være så overnaturligt når Han giver os et budskab, at meget af det vi får, slet ikke bliver til mere end, noget. Af frygt for at dumme os eller frygt for at gøre noget der er forkert holder os tilbage fra det profetiske. Dette her er bestemt en af de måder hvor Han viser os et budskab, gennem naturen som Han har skabt.

Budskabet .

Lad os se på hvad svaner betyder for Danmark:

1. Det er den danske national fugl, = et budskab til Danmark
2. Der var fem, i Ef.4:11, de fem tjenester
3. De fløj ret hurtigt, = det vil ske i hast
4. De fløj i formation. = Hvilket betyder at de fem tjenester vil arbejde sammen som et team
5. Var ikke ret højt oppe. = De fem tjenester vil blive mere og mere synlige i Kristi legeme.

Budskabet er at Herren vil lade alle fem tjenester blive åbenbar for Han's kirke. Dette betyder også at den Hellige Ånd skal have Han's plads i menigheden tilbage, da det er Ham som er sendt for at lede, vejlede, åbenbare, og trøste. og overbevise,  se: John.16:7-11........." Jeg vil sende Helligånden til jer". Og når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på Mig; om retfærdighed: at Jeg går til Faderen, og I ser Mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.

Lad os ikke miste modet over det vi ser og høre omkring os i dag, det er noget som må komme, husk på at Gud's menighed, jeres liv er skjult med Kristus i Gud, (se: Kol.3:3.).

For at gøre Kristi legeme rede til dens tjeneste, må der være nogen som skal være med til at opbygge legemet. Det har Herren allerede sørget for, da Han gav os den femfoldige tjeneste, og det vil begynde at blive mere klart som vi kommer gennem dette år, samtidig med at Gud's folk vil begynde at opleve at enheden i Legemet vil blive mere og mere tydelig, kærligheden vil blive stærkere og stærkere.

Tilbageblik

Lad os se på det syn jeg fik af trækfuglene for ca. 6 år siden
I korte træk, først et hold som var i en frygtelig forfatning, og det andet hold der var i en majestætisk disciplineret forfatning. efter de var fløjet over mig og længere ude blev de til et stort trækfugle hold. Det første hold var et billede på den nuværende forfatning af menigheden, og den anden den menighed som den vil blive i endetiden.

Når jeg skal være helt ærlig passer det første syn meget godt på menigheden i dag. Jeg fordømmer ingen her, og det er heller ikke for at give udtryk af at jeg skulle være bedre end nogen af mine søskende, men vi er nød til at se sandheden i øjnene hvis vi skal gøre os håb om at der skal blive en forandring. For en forandring skal og må der til hvis vi skal gøre os det mindste håb for fremtiden. Brødre og søstre i Kristus, det er en alvorlig tid vi er på vej ind i, og den kommer til at kræve al vores opmærksomhed hvad kirken angår.
Lad os bare blive indenfor landets grænser og se ud over vort land, hør så hvad Ånden har at sige til menigheden i dag. Husk på at Ånden er Sandheden's Ånd, Han kan ikke lyve. Du kan lyve over for dig selv og tro at alt er bare såre godt og vi har det åh så herligt, til dig som har det således siger jeg sov bare videre eller hør kaldet: Ef.5:14-15,...... "Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise."

Jeg skal ikke overbevise dig det er Helligånden's gerning i dig, Han vil åbenbare det sande i det jeg skriver her. Jeg høre om uro i mange menigheder i vores land og at djævlen får skylden for det der sker. Er der ingen der kunne tro at det eventuelt er Gud der er ved at gøre op med Han's menighed og at de mennesker som har ment at de var kaldt til at være hyrder for Herren's folk, men som overhovedet ikke var kaldt af Herren? Dette for mig til at tænke på det jeg fik om grenene: Natten mellem d.17-18 november 2004.Læs dette.

Når jeg i skrivende stund sidder med meget af det jeg har fået af Herren og som jeg er overbevist om at andre har fået lignende budskaber, kan jeg ikke andet elske Herren's menighed endnu mere end jeg har gjort før. At tænke sig til at Gud har givet os en så stor tjeneste at være med til at føre mennesker til Ham, dette kan kun gøres ved at vi har et intimt fællesskab med Ham, for der igennem at lære hvordan vi takler andre mennesker. Derfor er det også mig meget magtpåliggende at nævne at den store vækkelse som vi står overfor først vil komme når vi er rede til at behandle den med æresfrygt. Vi er fuldstændig afhængig af Herren og Han's nåde, der tales om den vækkelse der vil komme til Danmark og ja, det bliver noget af en vækkelse. Det der kræves for at der kan blive en varig bevægelse af Gud's Ånd er enhed, lad os se på hvad det egentlig betyder, fordi det er ikke det vi her i landet er mest kendt for som kristne.

John. 17:21. " At de alle må være ét, ligesom du, Fader, i Mig og Jeg i Dig, at de også må være i Os, for at verden skal tro, at Du har udsendt Mig." Det du læser her er et kaldt til os alle, det er enhed, og før den er hvor den skal være skal vi ikke regne med vækkelse der vedvarer.

Hvis vi vil noget med Herren er vi nød til at være seriøse og ikke lunkne i vor troslydighed. Herren er seriøs med os, vær helt sikker på det. Jeg vil komme med en opmuntring her, som er: "Det er på tide at du som er bange for at gøre noget forkert, begynder at stole på Gud's nåde, og begynder at gøre det du er kaldt til, bare gå igang med det, uanset hvad det er, gør du noget der er galt, rækker Herren's nåde også for det." Husk på, hvis du er født påny er du er Gud's retfærdighed gennem Jesus Kristus, uanset hvad du mener om dig selv. Det er bedre at gøre noget forkert og lære af det, end slet ikke at gøre noget.

Vi er nød til at gøre det som Herren befaler os, ja, befaler os at vi skal elske hinanden, se:John.15:17. Der hersker en stor forvirring og frustration i kirken omkring mange af de ting der foregår, som slet ikke burde findes i Gud's hus, men som er kommet ind med verdens ånd og den har fået godt fat i mange kristne så de ikke kan skelne hvad der er mørke og hvad der er sandhed. Skylden for dette ligger hos os selv, vi burde hver især have rejst os op og stået fast på sandheden, men vi gik på kompromis med sandheden, dette vil blive anderledes i året vi er gået ind i. Vi vil se mange gå bort fra os, men også mange nye komme til. Gud er ved at gøre noget helt nyt og her må vi bede om åbenbarings ånd for at kunne se hvad det er Gud har gang i, så vi kan følge vor elskede Frelser, Konge og Gud og ikke mindst Fader.

Jeg kan give et godt råd til dig som læser dette her: Det er det bedste af alle råd for alle!

Det står Skrevet:

Matt.6:33,
Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Gør du dette vil jeg på Herren's vegne sige til dig at du er sikker på at få det Herren vil give dig.
OP