Hjem
Prebens Menu
Udlægningen For Den Gamle og Nye Belægnng

"Den, som har øre, lad ham høre, hvad Ånden siger til menigheden. Joh. Åb. 2:7,11,17,20-3:6,13,22.
Hvordan forstå vi hvad Ånden siger til menigheden? Det er meget enkelt, er du født påny og døbt med Helligånden, vil du kunne mærke i dit hjerte, når Ånden taler. Her skal du lære at stoppe op og give din opmærksomhed til det du blev gjort opmærksom på af Ånden, uanset at taleren går videre i hans forkyndelse.
Når du så senere tager det frem som du fik, da mediter over det, da vil du ikke alene opleve en frugt men også at du vokser i troen.

Cyklestier i hver sin retning, husk på at du vil altid køre fremad på en gykelsti. Cyklestien er et billede på den trange vej som fører til livet! Matt. 7:14.
Hvad betyder trang? Præget af utilstrækkelighed, mangel, trængsler, besvær el. lign.
På livets vej er der mang ting vi skal igennem, for at blive til det Gud har kaldt os til at være. På denne vej vil vi møde, mangler, trængsler, besværlighede og prøvelser. Mange forstår ikke at disse ting er til vores bedste, fordi de er årsagen til at vi modnes som troende, derfor blive det som Jesus siger, "få er de som finder den."
Dem som ikke finder vejen, er dem som vender ryggen til det som skulle bane vejen for dem, de er blevet som israelitterne i ørkenen. Husk på at valget er dit, og kun dit alene.

Spærret for trafik og bus trafikken, som ville blive omdirigeret, man må ikke parkere eller køre med biler i dette tidsrum.
I den tid vi er på vej ind i, vil vi opleve at forkyndelsen bliver omdirigeret, det vil sige, at forkyndelsen bliver mere og mere salvet. Den forkyndelsen der indtil nu har været, har været mere kødelig end til åndelig opbyggelse, dette bliver der spærret for nu. Vi kommer ikke til at parkere eller køre i det gamle spor.

Én bus kørte gennem ved en fejltagelse.
Der er kirker som vil fortsætte med den gamle belægning, hvilken er en stor fejltagelse. Disse kirker vil få tid til omvendelse, men hvis de ikke omvender sig, vil de blive dem som angriber den sande kirke, Kristi Legeme

Fjernelsen af den gamle belægning. Kødets gerninger, verdens ånd og den religiøse ånds
Fjernelsen af den gamle belægning, betyder åndelig krig. Vi vil se kirken rejse sig imod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, Ef. 6:12. Vi skal huske på, at vi kæmper ikke imod kød og blod, hvilket vil sige, at vi skal elske vores næste, vores fjender.

Den nye belægning er, Helligåndens fornyelse, den nye vin, Åndens enhed og broder kærlighed
Dette bliver som Pinsedagen i Apostlenes Gernine 2. Vi vil snart opleve en Guds bevægelse, som vi ikke har set før. Denne Guds bevægelse vil komme til hans kirke, hvor der er sand tilbedelse og bøn og vil sprede sig, for tilsidst at rejse hele Kristi Legeme, kirken op til det som den er kaldt til at være, lys og salt i verden. Det vil være fantastisk for mange og hårdt for mange.

Lad os ransage os selv. 2 Kor. 13:5
OP