Hjem
Prebens Menu
KIRKEN, DER VIL GØRE EN FORSKEL

Hvis vi vil kende og forstå, hvad Gud er ved at gøre i dag, skal vi læse Daniels bog. Statuens fødder er delvis jern og ler. En sten blev revet ud uden at hænderne, ramte statuen og alle dele af statuen blev knust, hele statuen på samme tid. Og vinden førte det væk uden spor af den.

Stenbjerget er Guds rige her på jorden, der vil afslutte alle andre riger her på jorden. Riget vil blive givet til et stræbende folk. De hellige bliver nødt til at kæmpe for at holde fast i Kongeriget. Alt, hvad Gud har planlagt, åbenbares. Når vi læser Daniel 2, vil vi forstå, at intet kan stoppe Guds rige. Vi må have et klart billede af, hvad der skal ske. Gud tillader os at kender Han's hensigt, men beslutningen er stadig vores. Gud gav os friheden til at vælge.

Daniel 7: 8-9, 11

De, der har indsigt, vil rejse sig og blive lovprist.
Nøglen her er:
"Jeg ledte, jeg fortsatte med at se indtil."

Dette er de sande profeters responds. Hvis vi vil være profet, skal vi fortsætte med at se på det rigtige sted. Internettet eller Google er ikke det rette sted eller profeti.

Alt, hvad djævelen vil gøre, er at begrænse, indskrænke, indeslutte, indespærre, holde fangen, fængsle. Det vil ikke spredes, hvis vi ikke giver ham muligheden for at rejse sig. Det dæmoniske rige styres af " bedrag, svig, falskhed." Det er dets hovednøgle for at kunne operere. Det fører mennesker i nød og fortvivlelse. Men disse kan ikke besejre os, fordi det er blevet afskåret fra og ikke har noget hold over vores liv. Herrens ord er klart, og det er skarpt og registrerer alle negative ting, der er i vores liv og give os salvelse til at bryde det.

Daniel 7:21-22

Daniel 7:25

Gud vil sætte kronen på vores hoved og give et septer til at herske. Gud vil bestemme Han's plads og skubbe fjendens værk tilbage.

Efeserne 1:13

Dette er hvad Gud har gjort. Vi ved, at djævelen kommer for at stjæle, dræbe og ødelægge. Hvad Gud har deponeret i vores liv vil føre os igennem.

Guds guddommelige hensigt er gjort kendt. Gud ønsker at adoptere os som sønner. Han udvalgte os i Ham før verdens fundament, for at vi skulle være hellige og vandre ulastelig for Han's åsyn. Han vil forløse os, adoptere os, vælge os, sørge for, at vores fremtid er lys, velsigne os med enhver åndelig velsignelse i himmelske steder og gjort alt forsørgelser klar. Gud kender fremtiden, så den, besluttede hvad fremtiden skulle være og fast besluttet på at føre mennesker ind i den planlagte fremtid. Han gav også en forudbestemt vej for de hellige. Når vi går videre, sender Han sæsoner med forfriskning over vores liv, så hvert møde med Ham er et møde til det næste niveau til at vandre på livets vej.

Gud gav os Helligånden som et løfte om vores fremtidige arv. Hvis Helligånden virker på vores liv, leder Han os til vores arv ved at ændre os til at blive mere og mere lig Guds søn. Gud bringer tidsalderen til afslutning.

Vores svar på Guds ord vil afgøre, om vi går højere op eller lavere ned. Mennesker der ikke elsker sandheden vil blive mere og mere bedraget. Efter at have lyttet til sandhedens budskab, skal vi tro så vi kan blive beseglet i Ham med Helligånden, indtil Gud fuldt ud kan manifestere sig i os.

Efeserne 1:17.

Kirken vil opleve fantastiske ting. Gud gør kirken klar til den største finale. Han er vende kirker og vores liv rundt.

1. Han ønsker, at vi skal være inderligt lidenskabelige i hjerte og ånd for tilbedelse.
Det handler ikke om at synge sange eller have koncerter eller stadion optræden. Det skal være intenst i vores hjerte og ånd for tilbedelse.

2. Kirken vil blive nøjagtigt bygget til Guds bolig.
Dette år 2021 er et afgørende år og et vendepunkt. Ting vil ændre sig fra nu af. Verdenen kalder det en ny norm. Vores fødder må ikke være fanget i bedrag. Vores ører skal høre, hvad Gud er siger. Kirken skal være Guds bolig. De fleste kirker understreger behovet for at samles og velsigne folk med meget lidt hensyn til Guds hensigt med sit hus. Hvis vi gør, hvad der er behov for, vil præsten og folket søge Guds hensigt med deres eget liv. Han er grund, årsagen til at kirken blive Han's bolig. Han er husets Gud, og vi er i Guds hus. Hvis dette er klart, må vi fremhæve dette mere end bare at samles.

3. Kirken vil blive døbt i Sandhedens Ånd og i Guds ild for at fortære vores offer.
Unøjagtig undervisning vil holde folk bundet og svage. De skal udfries fra ånden af bedrag. Humanisme er ikke en religion, men en ideologi.

4. Gud vil gøre kirken til en profetisk stemme for fremtiden.
Vi ved, at vi har en fremtid, der kun er åbenbaret i Kristus. Vi skal blive et instrument for Gud til at give udtryk for håb for fremtiden. Vi skal overvinde de krise der er blevet givet fri. Vi skal stå med Kristus, og vi vil dele med Han's ære og kraft. Vores stemme er vigtig. Tab ikke vores stemme. Når vi har mulighed for at tale, skal vi tale. Kirken bliver til håbets stemme. Vores sange og budskab vil afsløre vores holdning og opfattelse af, hvad der er sker. De fleste lovsangsledere vælger sange, der fyldte deres hjerte med sindsbevægelse, men ikke alle er åndelige. Vi skal være stemmen til en bedre fremtid.

5. Kirken skal have en gendannet stemme for nationale anliggender.

I de næste 7 måneder er vi nødt til at se Guds virkende kraft i de helliges liv.

6. Kirken bliver nødt til at skaffe sig ressourcer midt i finanskrisen.
Det tager cirka 2 til 3 år, før noget kan være tilbage til det normale. Det handler ikke om virussen, men folks liv efter det. Vi må tro Gud, for at rejse vores egen sociale økonomiske system til støtte for vores egne folk og de fattige eller dårligt stillede.

7. Kirken vil være omgivet af gennembrudstroende, der har magten til at sejre og nåde til at regere.
Gud vil oprejse en endetids generation, der har magt til at afslutte stærk. Vi har set hvad djævelen har gjort og ønsker at gøre de hellige trætte, så de går glip af timingen. I midt i alt dette som i Daniels Bog, vil de retfærdige stå. De, der har Gud indeni, vil være stærke. Når Gud siger noget, vil Han have os til at handle på det og bygge. Gud omdefinerer vores tankemønster.

Efeserne 1:15

Gud er klar til at udføre en ny gerning i kirken. Han vil frigøre åbenbaringens og visdom Ånd. I de kommende dage vil vi bygge klogt. Vi vil bygge efter den nåde, som Gud har givet os.

Dagene for de åbne himmels dobbelte årti er her, der startede i 2020. Himlen åbnes og helvedes porte er lukket. Hold øje med, hvad Gud gør i kirken.
OP