Hjem  Levende Vand's Vision/Kald  Vores tro  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Bibel Studier  Profetiske Ord  Helligåndens side  Salvede Undervisere  Kontakt
Hvem vi er.
Ef. 2:20,
Opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus som hovedhjørnestenen.

Vi er et ægtepar som tror på Jesus Kristus, Vi født på ny, er voksendøbt, hvilket vil sige at vi har fået en god samvittigheds pagt med Gud, er døbt med den Hellige Ånd. og taler i nye tunger

Vi er det man kan kalde Bibeltro, d.v.s. at vi tror på at Biblen er Gud's Ord givet mennesket ved den Hellige Ånd, at det der står Skrevet er Gud's vilje og autoritet, som er gældende både i den usynlige verden og den synlige verden.

Vi tror at Gud's Ord vil få sin rette plads, så det gør sin gerning i den enkelte og i menigheden,
at der vil komme en vækkelse der vil berøre hele Danmark og
hvor Ordet bliver det der bære det hele,
For Guds ord bliver levende og virksomt og er skarpere end noget tveægget sværd; så det trænger igennem,
det vil skille sjæl fra ånd og marv fra ben og det bliver dommer over hjertets tanker og meninger.

Vi har et kald til at være med at opbygge og udruste de hellige til deres tjenestegerning i Kristi Legeme. Til at stå og gå for Herren's åsyn.

Vi er underlagt den Hellige Ånd's ledelse, og har gennem Ham oplevet at Jesus er Herre.

At Jesus virkelig er den levende Gud's Søn.

Vi har tjent en del i Tyskland og andre steder i Danmark, set Gud virke sammen med os med under og Mirakler og profetiske ord, og udfrielse.

Vores vision gælder helt klart endetids menigheden, at se Kristi Legeme komme på plads og tjene i Ånd og Sandhed. At se Jesus Kristus herske over Danmark og Verden.

Vi er en del af Livet's Kilde, Esbjerg, hvor vi har vores gang som lemmer på Kristi Legeme

Ønskes mere information send en mail, med spørgsmål om hvad du mere ønsker at kende om os.
Gud velsigne dig og dit hus.
Preben og Linda Petersen.
OP

Copyright 2020.
All Rights Reserved