Hjem   Bibel Studier   Bibel Undervisning   Profetiske Ord   Helligåndens side      Kontakt      

UGEN'S ORD 2024 MIM SIDE Rick Joyner's Side Creflo Dollar's Side Josef Prince's Side Forskellige Guds Tjenere

Hvad Vi tror

Vi tror på frelse gennem bekendelse af Jesus Kristus som Herre og Frelser. (Ap.g. 4:12. Rom. 10:9-10. Joh. 14:6).

Vi tror, at der kun er én levende og sand Gud. Der er tre personer i Guddommen: Faderen, Sønnen og Helligånden. (1 Mos. 1:2,27. Matt. 28:19. 1 Joh. 5:7).

Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord. (2 Tim. 3:16. 2 Peter 1:20,21).

Vi tror, at Jesus Kristus, undfanget af Jomfru Maria, er Faderens enbårne Søn. Jesus blev korsfæstet, begravet og opstod fra de døde. Han steg op til himlen og er i dag sidder ved Faderens højre hånd som forbeder. (Luk. 1:26-33. Hebr. 7:25).

Vi tror vi er retfærdige (erklæret retfærdige på grund af Jesu blod), når vi omvender os fra vores synder og tror på Jesus Kristus. (Ap.g. 13:38,39. Rom. 5:1. 1 Kor. 6:11. Mark. 1:5).

Vi tror på Helligåndens dåb og tale i andre tunger, som Ånden taler gennem os, som er det første bevis på denne oplevelse. Vi tror på de ni af Åndens gaver og opmuntrer folk til at leve, så disse gaver kan komme til udtryk i deres liv. (Ap.g. 2:4, 10:44-46,19:6; 1 Kor. 12:4-11).

Vi tror på vanddåben ved nedsænkning i vand i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. (Matt. 3:11, 28:18-19; Joh. 14:6).

Vi tror på guddommelig helbredelse for hele legemet, og ligesom frelse er guddommelig helbredelse for enhver, der tror på Herren Jesus Kristus. Men vi opfordrer og fordømmer ikke lægevidenskaben. (Ap.g. 3:2-12, 5:15, 16. Jako. 5:14-15).

Vi tror på, at enhver velsignelse, vi modtager fra Gud, kun kommer gennem fortjenesten af forsoningen (Jesu fuldbragte offer for os på Golgata kors). (Rom. 5:11. Jak. 1:16,17).

Vi tror på vor Herres, Jesu Kristi andet komme. (Ap.g.1:10,11. 1. Tess. 4:13-18. Åb. 1:7).

Vi tror på , at du skal blive født på ny for at kunne tilbringe evigheden sammen med Jesus! De, der afviser Jesus og dør uden Kristus, vil ikke tilbringe evigheden med Jesus Kristus og vil gå ind i evigheden i helvede, men de, der dør "i Ham", skal få del i Han's herlighed i Himlen for evigt. (Dan. 12:2. Matt. 25:46. Joh. 5:29. Judas 1:7).

Vi tror på nadver, eller Herrens nadver, som en forordning givet til alle troende af Jesus Kristus for at huske Han's offer for os og for at symbolisere den nye pagt. Elementerne af brød og vin eller juice er symboler på Kristi knuste legeme og udgydte blod. Nadver er ikke et middel til frelse. Det er snarere et vidnesbyrd om den troendes tro på korsets forsoningsværk.

Vi tror på ægteskabets helligheden mellem én mand og én kvinde og familieforpligtelse. Vi fremmer stærke familieværdier. (Ef. 5:31-33, 6:1-4. Hebr. 13:4. Matt. 19:5. 3 Mos. 18:22. 1 Mos. 2:24)

Vi tror på fortsættelsen af Jesu tjeneste gennem den troende i Åndens kraft. (Ap.g. 10:38. Mark. 16:15-18).

Levende Vand's Vision/Kald

»Den, der tørster, skal komme til mig [Jesus] og drikke.
Den, der tror på mig, [Jesus] skal det gå, som Skriften siger: ›Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.«


Der er to klare visioner for hvad Levende Vand er kaldt til.

1. Opbyggelse af Kristi legeme, med de fem tjenester, dem, som står skrevet i:

Ef.4:11.
"Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være pastore [hyrder] og lærere."


Levende Vand's vision er at samle denne femfoldige tjeneste i team's og sende dem rundt om i Danmark og videre ud.

Et team består af alle de fem tjenester.

2. At Gud's Ord [Skrifterne] får sin rette plads, uden kompromisser. At gøre forståeligt: At Skriften's autoritet er Gud's vilje og tanker for mennesket, Han's skabning.
At afsløre løgnen og de mennesker ved hvem løgnens ånd har fået fodfæste i.

Copyright 2023.
All Rights Reserved

Webmaster.

OP