Tilbage til Menu
Under Den gode Hyrdes Omsorg
af Josef Prince

Herren er min hyrde; jeg vil ikke have. Han får mig til at lægge mig i grønne græsgange.
Han fører mig hen til det stille vand. Han genopretter min sjæl; Han leder mig på retfærdighedens stier for sit navns skyld.
Ja, selvom jeg går gennem dødsskyggens dal, frygter jeg intet ondt; thi du er med mig;
Din stav og din stav, de trøster mig.
Salme 23:1-4.

Hvis vi er ærlige, har vi alle en vis grad af forkert tro på vores liv. Bare spørg dig selv: "Har jeg ofte følt mig angst, bekymret eller bange for, at det værste ville ske for mig og mine kære?" Disse negative, udmattende følelser er blot flag, der indikerer, hvad vi virkelig tror om os selv, vores liv og Gud.

Når vi er bange og bekymrede hele tiden, lever vi, som om vi ikke tror på, at vi har en stærk og dygtig hyrde, som er ømhjertet mod os, som fører os til gode steder, som beskytter os og kærligt våger over os. Så hvis bekymring eller frygt synes at være din naturlige standardtilstand, hvad du skal gøre, er at blive ved med at høre og lære om, hvor meget Gud elsker dig, og hvor værdifuld du er for ham.

Derfor er vejen ud af konstant bekymring ikke et spørgsmål om blot at tænke positivt; det er født ud af at vide, at du har et personligt og intimt forhold til en kærlig Frelser, som våger over dine behov og passer dig som en kærlig hyrde. Jo stærkere du tror på, at han tager sig af dig, jo mere vil det ændre dine tanker og følelser, og jo mindre vil du blive offer for usunde følelser og adfærd.

I dag, hvis du har brug for frihed fra en dårlig situation, så se Jesus, din gode hyrde, lede dig ud af den ved sit ord, der bringer liv og oplysning. Salmisten siger det på denne måde: "Dit ord er en lygte for mine fødder og et lys på min sti" (Sl. 119:105). I The Message-oversættelsen står der: "På dine ord kan jeg se, hvor jeg er på vej hen; de kaster en lysstråle på min mørke sti.”

Min ven, Herren ønsker at kaste en lysstråle på din vej i dag. Uanset hvad du kæmper med i øjeblikket, uanset hvor uoverkommelige dine udfordringer ser ud, når du begynder at tro rigtigt, vil tingene begynde at vende til dit bedste!

Til Dag 44