Tilbage til Menu
Davids Hemmelighed
af Josef Prince

Og han er før alle ting, og i ham består alle ting. Og han er hovedet for legemet, kirken,
han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skal have forrang.
Kolossenserne 1:17-18.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor Gud kaldte David "en mand efter hans eget hjerte" (Ap.g. 13:22)? Hvad gjorde ham så speciel, og hvordan kan vi også være en mand eller kvinde efter Guds hjerte?

Jeg tror, at David var speciel, fordi han fik fat i noget, der var af største betydning for Guds hjerte. Han fik fat i en guddommelig tanke og mål i Guds hjerte og aflagde et løfte til Gud i ørkenen om at bringe pagtens ark tilbage til dens retmæssige plads blandt Guds folk i Jerusalem (Sl. 132:1-5). Fordi David lagde så stor vægt på at bringe arken tilbage, betragtede Gud ham som en mand efter sit eget hjerte.

I mere end tyve år havde kong Saul efterladt arken på et bakket sted kaldet Kirjath Jearim (1 Sam. 7:2). Så David gjorde det til sin lidenskab at bringe arken til Zions Bjerg i Jerusalem, for Herren havde valgt Zion (som repræsenterer Guds nåde i modsætning til Sinaj Bjerg, som repræsenterer Hans lov) som sin bolig. Gud sagde selv om Zion: "Dette er mit hvilested for evigt; her vil jeg bo, for jeg har ønsket det” (Sl. 132:14).

Når du forstår typografien af pagtens ark, vil du se, at det at bringe pagtens ark til Jerusalem er det samme som at bringe Jesus Kristus tilbage til et fremtrædende sted og gøre ham og hans fuldbragte værk til centrum for al vores undervisning og prædiken og liv.

Dette var hemmeligheden bag Davids velsignelser. Han forfulgte pagtens ark, og Gud kaldte ham en mand efter hans hjerte. I dag kan du også være en mand eller kvinde efter Guds eget hjerte. Du kan forfølge Jesus og bringe ham tilbage til centrum af dit liv. Gør Jesus til midtpunktet i alle aspekter af dit liv.

Da Gillian fra New Jersey og hendes mand begyndte at gøre dette, gjorde det ikke kun deres forhold stærkere, men den ene velsignelse efter den anden kom ind i deres liv. Omkring det tidspunkt, hvor de blev introduceret til nådens evangelium gennem min tv-udsendelse, kæmpede Gillian og hendes mand for at blive gravide efter at have været barnløse i alle elleve år af deres ægteskab. De havde prøvet alle midler, inklusive in vitro-fertilisering, og Gillian fik endelig at vide, at mellem hendes system var "så rodet" og hendes mand blev diagnosticeret med lavt sædtal, diabetes og andre sygdomme, kunne de aldrig få et barn på deres egen.

"Men vi så dig hver morgen," fortalte Gillian mig, "og mens vi lyttede, fik vi en bedre og bedre forståelse af Guds nåde. Dine prædikener lærer os altid at sætte Jesus i centrum af vores liv, og så begyndte vi at gøre det. Vi begyndte at tro, at Jesus har betalt den fulde pris for, at vi kan få alt, hvad vi har brug for gennem ham. Vi ville se ham og hans fuldbragte værk i vores forhold til hinanden og i vores udfordringer."

Nå, da Gillian gav Herren i centrum ved at give agt på at høre hans ord, hørte hun mig tale i en af mine prædikener om en salvelse for at få børn. Hun fortalte: "Øjeblikkeligt troede jeg på det og modtog det i min ånd. Pastor Prince, jeg er nu gravid i seks uger. Hvad lægevidenskaben ikke kunne, gjorde vores smukke Frelser! Gud ske tak og lov! Ikke kun det, men Gud har også øget min forretning i det omfang, at jeg har brug for nyt udstyr nu, og jeg er ikke i tvivl om, at han vil levere det hele. Vi ved, at vi virkelig er Guds elskede." Hvilket fantastisk vidnesbyrd! Min ven gør ligesom Gillian og hendes mand Jesus, hans fuldbragte værk og hans nåde til centrum for alt i dit liv. Gør ham til centrum for dit ægteskab, familie, karriere og økonomi, og lad fylden af hans velsignelser flyde i dit liv i dag!

Til Dag 38
OP