Tilbage til Menu
Dræb Dine Kæmper
af Josef Prince

Og i Lystra sad en mand uden styrke i fødderne, en krøbling fra sin mors liv, som aldrig havde gået.
Denne mand hørte Paulus tale. Paulus iagttog ham opmærksomt og så, at han havde tro
på at blive helbredt, og sagde med høj røst: "Rejs dig op på dine fødder!" Og han sprang og gik.
Apostlenes Gerninger 14:8-10.

Kære, hvis du ønsker at have tro for dit gennembrud, så sørg for at du høre og tro rigtigt om Gud gennem Kristi ord. Forresten, i Romerne 10:17 er det Kristi ord , ikke Guds ord , som skrevet i nogle bibeloversættelser.

Det græske ord, der bruges her, er Christos for Kristus. Hvad er forskellen? Kristi ord henviser til den nye pagts ord, hans nådes ord.

I Apostlenes Gerninger siger apostelen Paulus: "Så nu, brødre, overlader jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som kan opbygge jer og give jer en arv blandt alle dem, der er helliget." Apostlenes gerninger 20:32).

Hvad er i stand til at opbygge dig og give dig en arv blandt de hellige? Det er hans nådes ord eller Kristi ord. Bibelen formaner os til at "lad Kristi ord [ Christos ] bo rigt i jer med al visdom" (Kol. 3:16).

Så hvis du føler dig modløs, opfordrer jeg dig til at blive ved med at høre budskaber fyldt af vor Herre Jesu nåde og fulldbragte værk, som det blev forkyndt af apostlen Paulus. Det var, hvad den forkrøblede mand i dagens skriftsted gjorde.

Uanset dine omstændigheder, bliv ved med at høre om, hvordan dine synder alle er blevet tilgivet gennem Kristus, og hvordan du i dag er Guds retfærdighed i Kristus. Uanset hvilken prognose du har hørt, bliv ved med at høre om, hvor meget Gud elsker dig og ønsker at være en kærlig Far for dig, at våge over dig, sørge for dig og udfri dig fra al din frygt og lidelse.

Min ven, når du prioriterer dette dagligt, vil du få Kristi ord til at bo rigt i dig. Og det er dette ord af hans nåde, som vil give dig tro og håb.

Når du kender Guds kærlighed til dig, vil det få dig til at løbe til ham i stedet for at gemme dig for ham. Han's kærlighed til dig og i dig vil gøre dig stærk. Det vil få dig til at overvinde enhver fristelse og frygt, dræbe dine kæmper og leve livet med større frimodighed og sejr!

Til Dag 35
OP