Tilbage til Menu
Det Bedste Himlen Har
af Josef Prince

"Frygt ikke, lille flok, for det er din Faders velbehag at give dig riget."
Lukas 12:32.

Vor Herre Jesus gik ind i en synagoge på sabbatten, og der var en mand med en visnen hånd. Farisæerne ledte efter muligheder for at anklage Jesus for at gøre noget forkert, så de udfordrede ham og sagde: "Er det tilladt at helbrede på sabbatten?"

Vor Herre svarede: "Hvilken mand er der blandt jer, der har ét får, og hvis det falder i en brønd på sabbaten, vil han ikke gribe det og løfte det op? Hvor meget mere værd er et menneske så end et får? Derfor er det tilladt at gøre godt på sabbaten." Så sagde han til manden: "Ræk din hånd ud," og gjorde den så hel som den anden (Matt 12:9-13).

Dette er, hvad jeg vil have dig til at forstå: Når nogen er syg, er Herren aldrig mangelfuld og fordømmer personen. Han ser personen som et får, der er faldet i en brønd og skal reddes.

Hvis du har at gøre med en medicinsk tilstand, så lad ikke anklageren diskvalificere dig fra at modtage din helbredelse ved at fortælle dig ting som: "Du skulle have passet din kost" eller "Du skulle have trænet mere." Selv hvis du var skyld i det, kan Herren Jesus helbrede dig, og det er han meget villig til.

Det betyder ikke, at du forsømmer visdom i at passe på dit helbred. Hvis du tillader ham det, kan Herren lede dig selv i praktiske spørgsmål som, hvad du skal spise, og hvordan du træner. Nøglen her er ikke at være opmærksom på stemmen af skam, fordømmelse og anklage. Lyt i stedet til stemmen fra din hyrde, der kommer for at redde dig!

Vores gode hyrde siger, at han giver sit liv for fårene (Joh 10:11). Men kender du sammenhængen i dette vers? Lad mig vise dig:

"Tyven kommer kun for at stjæle og dræbe og ødelægge. Jeg er kommet for at de skal have liv, og for at de skal have det i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde giver sit liv for fårene.”
— Johannes 10:10-11.

Selvom han er vores hyrde, gav han sit liv som Guds Lam. Åb. 5:12 erklærer: "Værdigt er Lammet , som blev slagtet."

Hvorfor bruger Gud billedet af Lammet og ikke Hyrden i offeret? Fordi Gud ønsker, at du skal se, at Jesus døde i dit sted. Han, den gode hyrde, blev Guds lam for dig.

Du kan få liv mere rigeligt, ikke fordi du fortjener det, men fordi han gav sit liv for dit. Han tog dine sygdomme og dine smerter og gav dig sin helhed og sit helbred.

Hør i dag din Herre Jesus sige til dig: "Frygt ikke, for det er din Faders velbehag at give dig riget." Uanset hvilken tilstand du måtte blive konfronteret med, kan du tro, at du vil se den fulde manifestation af din helbredelse. Bliv ved med at tage del i Livets Træ gennem den hellige nadver og tillad hans rigelige liv at oversvømme din krop, hver gang du deltager.
Til Dag 30
OP