Tilbage til Menu
Tilbed Herren
af Josef Prince

O kom, lad os tilbede og bøje os; lad os knæle for HERREN, vor Skaber.
For han er vor Gud, og vi er hans græsningsfolk og hans hånds får.
Salme 95:6-7.

Jeg er sikker på, at du har hørt meget undervisning om at frygte Herren. Jeg tror på en ærbødig ære for Herren. Men jeg er ikke for nogen form for undervisning, der fremmer denne idé om, at Gud ønsker, at du skal være bange for ham.

I stedet for glæder Gud sig over at have os tæt på ham. Han byder os velkommen til at bo i hans hemmelige sted, for at være så tæt på ham, at vi kommer under hans skygge.

Disse er alle billeder af intimitet. I ethvert forhold kan frygt og intimitet ikke eksistere side om side. Hvis du frygter Gud i dag, vil du ikke være i stand til at tro på ham for hans beskyttelse. Derfor er det så vigtigt for dig at være stærk og etableret i hans nåde.

Forfatteren til Hebræerbrevet siger: "Lad os derfor frimodigt gå til nådens trone, så vi kan opnå barmhjertighed og finde nåde til hjælp i nødens tid" (Hebr. 4:16). Dette er et billede af pagtens ark, Guds nådens trone.

Fordi vor Herres blod er blevet udgydt på nådestolen, kan vi i dag frimodigt komme ind i hans nærhed uden nogen følelse af mindreværd eller skam og modtage hans gunst, hans forsyning, hans beskyttelse og hans hjælp i vores tid med nød.

Jesus definerede Herrens frygt som tilbedelsen af Herren. I ørkenens fristelse svarede Jesus Djævelen ved at sige: "Væk med dig, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud, og ham alene skal du tjene« (Matt 4:8-10). Vor Herre citerede fra 5 Mosebog 6:13, som siger: "Du skal frygte Herren din Gud og tjene ham." Vorherre erstattede ordet "frygt" med ordet "tilbedelse".

Jesus viste os, hvordan vi nøjagtigt kunne forstå Herrens frygt. I den nye pagt har det intet at gøre med at være bange for Herren; det har alt at gøre med at komme i hans nærhed med frimodighed og tilbede ham.

Stop med at leve i frygt, min ven. Følg i stedet vor Herre helt som Kaleb gjorde, og tilbed hans vidunderlige navn. Bønnen om beskyttelse er en tilbedelsessalme.

Når du tilbeder Jesus, vil al din frygt forsvinde. Når du tilbeder ham, slår Herrens engel lejr omkring dig som et beskyttelsesskjold. Når du tilbeder din Frelser, vil hans Ånd af visdom og råd lede og vejlede dig med floder af fred!
Til Dag 28
OP