Tilbage til Menu
Gud Elsker Det, Når Du Beder Ham
af Josef Prince

”Bed, og det vil blive givet dig; søg, og du vil finde; bank på, så skal der åbnes op for dig. For enhver, der beder, får, og den, der søger, finder, og for den, der banker på, vil der blive lukket op. Eller hvilken mand er der iblandt jer, som, hvis hans søn beder om brød, vil give ham en sten? Eller hvis han beder om en fisk, vil han så give ham en slange? Hvis I da, som er onde, forstår at give gode gaver til jeres børn, hvor meget mere vil jeres Fader, som er i himlen, give gode ting til dem, der beder ham!"
Matthæus 7:7-11.

Der var en mand i Bibelen ved navn Jabez. Hans navn var ret uheldigt. Det betyder "sorg", fordi hans mor "bår ham i smerte" (1 Krøn. 4:9).

Sikke et navn at have! Men Jabes råbte til Gud: "Åh, at du vil velsigne mig og udvide mit område, at din hånd vil være med mig, og at du vil bevare mig fra det onde, så jeg ikke må volde smerte!" (1 Krøn. 4:10).

Nogle prædikanter hævder, at troende ikke bør bede "egoistiske" bønner for sig selv for at blive velsignet. Jabez' bøn ville sandsynligvis falde ind under deres definition af en "egoistisk bøn", da det hele handlede om, at han bad Gud om at velsigne ham, udvide hans territorium, være sammen med ham og beskytte ham.

Men Gud irettesatte ikke Jabez for at have bedt ham om disse velsignelser. Uden nogen fanfare fortæller Bibelen i det samme vers blot, at "Gud gav ham, hvad han bad om."

Det var det hele. Intet drama, ingen lang liste over, hvad Jabez skulle gøre eller ikke gøre. Det er virkelig så enkelt. Gud hørte hans bøn og imødekom hans anmodning! Ingen irettesættelse, ingen instruktioner, ingen "Jabez, hvis du vil have, at jeg skal velsigne dig, skal du først gøre dette."

Nej, Gud ærede mandens tro og forvandlede hans sorg til glæde og hans smerte til velsignelser - alt sammen fordi han havde en urokkelig tillid til, hvor god Gud er, og bad stort!

Min ven, hav en god mening om Gud. Han er ikke ude efter dig. Han elsker dig og ønsker at slippe sin gunst løs på alle områder af dit liv. Han elsker det, når du kalder på ham. Og han lovede, at han ville svare, når du gør det. Bare se ham fortælle dig Jeremias 33:3: "Kald til mig, så vil jeg svare dig og vise dig store og mægtige ting, som du ikke ved."

Kan det være, at vi ikke ser mange gennembrud, fordi vi har gjort det tabu at bede Gud om store ting med vores religiøse og loviske retorik? Kan det være, at vi bare ikke ser mange velsignelser, fordi vi ikke har bedt til Gud og søgt ham med en sikker forventning om det gode?

Min ven, det giver din himmelske Fader stor glæde, når du beder til ham. Det er hans gode fornøjelse at velsigne dig såvel som din familie (Luk 12:32). Stop med at blive holdt tilbage af fejlagtige overbevisninger om Gud, og begynd at bede ham om, hvad end du har på hjerte i dag!
Til Dag 24
OP