Tilbage til Menu
Kom Frimodigt Ind I Jesu Nærvær
af Josef Prince

"På den dag vil jeg rejse Davids tabernakel, som er faldet ned, og reparere dets skader; Jeg vil rejse dens ruiner og genopbygge den som i gamle dage."
Amos 9:11.

Den profetiske skrift ovenfor taler om vor tid. Det interessante ved Davids tabernakel i modsætning til Moses telt er, at det ikke havde noget slør, der adskilte mennesket og Gud. David kunne gå direkte for at tilbede Herren foran pagtens ark.

Da vor Herre Jesus døde på korset og råbte: "Det er fuldbragt!" (Johannes 19:30) fortæller Bibelen os, at i det præcise øjeblik "blev templets forhæng revet i to fra top til bund" (Matt. 27:51), hvilket åbnede vejen ind til Det Helligste! Gennem Kristus er der ikke længere nogen adskillelse mellem Gud og mennesker. Enhver , der tror på Jesus, skal aldrig fortabes. Halleluja!

Tidligere kunne David og præsterne prise Gud åbenlyst foran pagtens ark.

Er det ikke vidunderligt at vide, at når du er i Kristus, er alle dine synder tilgivet, og at du frimodigt kan komme til Han's nådens trone for at tilbede Ham? Gud har rejst Davids tabernakel med en ny generation af tilbedere, som ikke er bange for Gud og ikke er bange for at nærme sig og modtage Han's løfte om guddommelig beskyttelse. Ingen af os kan nogensinde gøre nok for at fortjene Guds beskyttelse, men lovet være Gud, vi er alle kvalificeret på grund af Jesu Kristi blod!

Om natten til den første påske, da Israels børn smurte blod fra et uskyldigt lam på deres dørstolper, sagde Gud til dem: "Nu skal blodet være et tegn for jer på de huse, hvor I er. Og når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dig; og plagen skal ikke ramme dig for at ødelægge dig, når jeg slår Ægyptens land” (2. Mos. 12:13). Jesus blev det uskyldige lam, der blev ofret for os, da Han udgød sit blod og døde på korset.

I dag, som troende på Kristus, beskytter Han's blod os. Jeg tror med dig på, at alt ondt, al ødelæggelse og al fare vil gå over dig og ikke komme i nærheden af dig og din familie. Lad os frimodigt komme for at tilbede vor Herre i Davids tabernakel, hvor der ikke er noget slør. Kom frimodigt under Han's vinger og tilbed Herren dagligt med bøn om beskyttelse. Han's dyrebare blod er blevet udgydt ved nådestolen for vores totale forløsning, beskyttelse og frelse.

Salme 91 blev skrevet til tilbedelse. Kom frimodigt ind i vor Herres nærvær dagligt og bed bøn om beskyttelse. Der er intet slør, intet svigt og ingen skam, der adskiller jer fra Gud i dag på grund af vor Herres fuldbragte værk på Golgata. Kom foran din himmelske Fader, tilbed Ham og modtag Han's beskyttelse for dig og hele din husstand!

Til Dag 15
OP