Tilbage til Menu
Frimodig Som En Løve
af Josef Prince

Kongens vrede er som en løves brøl, men hans gunst er som dug på græsset. Ordsprogene 19:12.

I dag er vi begunstigede af Guds gunst, fordi Han's vrede mod vores synder allerede er blevet fuldstændig tilfredsstillet på Golgata. På hebraisk er ordet, der bruges for "gunst", ratsown , hvilket betyder Han's fornøjelse, glæde, velvilje og accept.

Vores beskyttelsessted blev købt med vor Herre Jesu Kristi blod. I Ham er vi blevet gjort retfærdige, og alle de retfærdiges velsignelser, inklusive beskyttelse, forsørgelse og dages længde, er vores arv. Det er det sted, vi er i dag. Er det ikke smukt?

Ikke underligt, at Skriften fortæller os: "De ugudelige flygter, når ingen forfølger dem, men de retfærdige er frimodige som en løve" (Ordsp. 28:1). Den fortæller os også: "En retfærdig mands effektive, inderlige bøn har stor nytte" (Jakob 5:16). En retfærdig mand (eller kvinde) er den, du er i Kristus, og når du beder beskyttelsesbønnen i Salme 91, er dine bønner meget nyttige, for Gud besvarer dine bønner!

Jeg modtog et vidnesbyrd om Guds guddommelige beskyttelse fra Sally, som bor i Sydafrika. Bliv opmuntret, mens du læser, hvordan hun bad om beskyttelse, vel vidende at hun er retfærdig i Kristus:

Jeg kørte en lejet bil, da jeg hørte et højt brag. I løbet af få øjeblikke var bilen i brand. Jeg slukkede straks motoren for at komme ud. Men til min rædsel kunne jeg ikke fjerne sikkerhedsselen eller åbne døren! Jeg sad fast.

Til sidst lykkedes det mig at få åbnet døren. På det tidspunkt truede flammerne med at komme ind i bilen, og jeg måtte lukke døren igen, fordi jeg var fanget i sikkerhedsselen.

Jeg råbte til Abba Fader og erklærede bare: "Jeg er din retfærdighed. Du er den eneste, der kan redde mig!" Da disse ord lød i mine ører og hjerte, hørte jeg et klik, da sikkerhedsselen blev løsnet. Jeg styrtede ud af bilen.

Da brandvæsenet nåede frem, fik de standset ilden. Jeg priser Herren for at have udfriet mig sikkert ud af denne farlige situation! Jeg indså, at djævelen længe er blevet besejret, og vi behøver ikke at frygte noget længere.

Pris Herren for Han's udfrielse og beskyttelse. Jeg glæder mig over, at vi er beskyttet mod fare på grund af den retfærdighed, vi har i Kristus!
Til Dag 11
OP