Hjem   Helligåndens Menu
FORORD TIL SERIEN OM DEN HELLIGEÅND

Denne serie om den Hellige Ånd, grunder på en stærk længsel efter at se Helligånden få Han's plads Han både skal have og ikke mindst fortjener. Der kan være delte meninger om Han's plads og virke i kirken, men hvis vi skal være bibelske korrekte, hvilket er livsnødvendigt for både kirken samlet og for den enkelte personlige kristne, er vi nød til at gøre op med alle de snublestene, fordomme, personlige meninger, og især religiøse læresætninger {doktriner} som ikke alene hæmmer kirken og den enkelte i at indtage sin plads på Kristi legeme, men særdeles den menighed der ikke tager imod Helligånden, tager slet og ret ikke imod Ham som er Hoved for kirken, Jesus kristus.

Vi må og skal have en større forståelse af hvem den Hellige Ånd er og hvad Han betyder for os. Når vi får og har den rette forståelse af hvilken endegyldig plads Han har i hver enkel genfødt troende og kirke, vil det give en evig gyldig forvandling, både hos den enkle og Kristi legeme, da vender vi tilbage til sand Nytestamemntlig kirke/menighed.

Det vil ikke alene revolutionere kirken, men hele nationen, ja helt til verden's ende.
Mange har desværre ikke den forståelse hvilken betydning Helligånden har eller bør have, denne betydning er nemlig altafgørende, ligemeget hvad vi som genfødte troende foretager os, men lad os tage det fra begyndelsen og se hvad Skriften siger om Ham.

Når kirken og så mange kristne er i så dårlig forfatning skyldes det først og fremmest deres holdning til den Hellige Ånd og forståelsen af Han's plads og virke, og hvad Gud's ord siger. Mange tror at vi sætter Herren Jesus ud af funktion ved at have et personligt fællesskab med Helligånden, tværtimod, det er en af fjendens løgne, da djævlen ved, at hvis vi kristne søger det vidunderlige intime fællesskab med Helligånden, vil vi blive hans farligste modstander og overvinde ham hver gang han prøver på hans rænker.
At have et personligt intimt fællesskab med Helligånden er det bedste der kan ske for enhver kristen, og burde være det første vi fik lært.
Helligånden har til opgave at pege på Herren Jesus, samt alle de andre opgaver som Jesus havde da Han vandrede her på jorden, Jesus gjorde intet i egen styrke og kraft, men kun det Han så og hørte af Faderen gennem Helligånden.
Det var for Jesus en tvingende nødvendighed at blive døbt med Helligånden, dette burde være det samme for enhver kristen. Jesus siger "Tag dit kors op og følg Mig," dette betyder at dø fra egne gerninger, skal vi følge Herren Jesus må vi nødvendigvis også gøre samme som Jesus gjorde, hverken mere eller mindre. Som "Han er, er vi i denne verden." 1 John.4:17.

Vi kommer ikke uden om Helligånden når det gælder frugt og gaver, for slet ikke at tale om at vokse til modenhed. Hvis vi ikke søger efter visdom hos Gud om grunden til vores tilstand vil du stadig blive på det niveau, indtil Helligånden får lov at kommer ind og få den plads der tilhører Ham.

Jeg vil stille dig dette spørgsmål, Hvem ledte dig til Jesus? Hvem kom ind i dit hjerte da du gav dit liv til Jesus? Hvem åbenbarer Jesus for dig? Åbenbarer Ordet? o.s.v. Du kan ikke engang bede uden den Hellige Ånd!
Det er den Hellige Ånd, Gud's kraft og Han ønsker at dit liv skal være fyldt af Ham og Han ønsker et intimt fællesskab med dig, ja enhver troende.

Dog skal vi være klar over en ting Helligånden presser sig ikke selv på hos nogen, Han kommer når Han bliver søgt efter, og bedt om at komme og have fællesskab med en.

Vi gør som kristne klogt i at høre hvad Jesus siger til Nikodemus omkring indgangen til Gud's rige.

John.Ev. 3:3-6
Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger Jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«
Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?«
Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger Jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og Ånd, kan ikke komme ind i Gud's rige.
Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er Ånd. «

Det er på tide at vi begynder at tage Gud's ord for pålydende.

Er du ikke født født påny, har du ikke lod og del i Gud's rige.
Hvorfor ikke?
Fordi Skriften siger det.

Hør her hvad Jesus siger, »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige
Kan du ikke se Gud's rige, kommer du ikke derind medmindre du opfylder de betingelser Gud kræver.
Uanset din trosretning gælder dette alle uden undtagelse.

1. Betingelse: Fødes på ny.

2. Betingelse: Født af vand og ånd.

Jeg vil omtale mere omhyggeligt det at blive født på ny, fordi det også er en af den Hellige Ånd's mægtige gerninger.

OP