Hjem   Helligåndens Menu
Hvem er Helligånden?

Når vi skal kende hvem Helligånden er, begiver vi os ind på et område der i den grad er livsnødvendigt for os.
I den kristne tradition begynder talen om Ånden med at sige, at Helligånden er Gud, baseret på Gud's Ord, Biblen.

Ånden har Gud's egenskaber

Ånden er:
 • evig,
 • har hverken begyndelse eller slutning (Hebr. 9:14).
 • almægtig
 • har al magt. (Åb. 1:8).
 • allestedsnærværende
 • er alle steder på samme tid (Salm. 139:7).
 • alvidende
 • ved alt (1 Kor. 2:10-11).

  Ikke alene er den Hellige Ånd Gud, men Ånden er en selvstændig Person i Treenigheden.

  Hvad menes der med det?

  Skriften viser os, at Helligånden er en Person og er Gud:

  1. Ånden's gerning i Det Gamle Testamente er tæt identificeret med Ordet YHWH talt ved profeterne (dette blev bekræftet af den tidlige kirke i 2 Peter 1:21.
  2. de tætte bånd mellem Jesu 'mission og Ånden's gerninger
  3. de tætte bånd mellem mission, apostlene og Ånden's gerninger; se 1 Peter 1:12:
  4. Episoden med Ananias i Ap.g. 5, hvor det første Peter siger er, at Ananias løj for Helligånden, senere siges der, Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for
  5. Treenigheds dåben's formel findes i Skriften ( Matt 28:19): "i navnet på Faderens og Sønnens og Helligånden
  6. Jesus gjorde det til en vane at konfrontere traditioner med "nedbrydning af båse" gerninger.
   Han spiste med toldere og andre foragtede mennesker, Han vældtede vekselererne borde i templet, Han talte til kvinden ved brønden, Han helbredte høvedsmaden's søn, [besættelsesmagten, hedninger] Den Hellige Ånd udførte de samme ting i Apostlenes gerninger, og har gjort det lige siden og gør det i dag.
  Skrift Henvisning:
  Hebr. 9:14
  hvor meget mere vil da ikke Kristi blod, fordi Han i kraft af en evig Ånd frembar sig selv som et lydefrit offer for Gud, rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud.
  Ef. 5:2. 1Tess. 1:9. Tit. 2:14. Hebr. 6:1. 1Joh. 1:7.

  Åb. 1:8
  »Jeg er Alfa og Omega*,» siger Gud Herren, Han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige’.
  * d.v,s. begyndelsen og slutningen. Alfa og Omega er det første og det sidste bogstav i det græske alfabet.
  Åb. 1:4, 2:8, 4:8, 21:6, 22:13. Es. 41:4. KRISTI NAVN Åb. 1:8.

  Salm. 139:7
  Hvorhen skal jeg gå for din Ånd, og hvor skal jeg fly for dit åsyn?

  1 Kor. 2:10-11
  10. Thi os har Gud åbenbaret det ved Ånden; Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder.
  Dan. 2:22. Matt. 13:11, 16:17. HELLIGE ÅND (1Kor. 2:10-16), 3:16. ÅBENBARING 2Kor. 12:1.

  11. Thi hvilket menneske ved, hvad der bor i mennesket, uden menneskets ånd, som er i ham? Således kender heller ingen, hvad der bor i Gud, uden Guds Ånd.
  Job 11:7. Ordsp. 20:27.

  2 Peter 1:21
  Thi aldrig er nogen profeti fremgået af et menneskes vilje, men drevne af Helligånden udtalte mennesker, hvad de fik fra Gud.
  2Tim. 3:16. 1Pet. 1:11. DE HELLIGE 2Pet. 3:11.

  1 Peter 1:12:
  Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med dette, som nu er blevet jer forkyndt gennem dem, der bragte jer evangeliet ved Helligånden, som blev sendt fra Himmelen — noget, som engle attrår at få indblik i.
  Dan. 12:9,13. Ap.g. 2:2-4. Ef. 3:10. Hebr. 11:13,39. ÅBENBARING 1Pet. 1:20. HIMMEL 1Pet. 3:22.


  Ap.g. 5:3
  Da sagde Peter: »Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, at du har løjet imod Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side?
  Joh. 13:2,27. DJÆVLEN Ap.g. 13:10

  Matt 28:19
  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
  Matt. 24:14. Mark. 16:15 f. Luk. 24:47. Ap.g. 1:8, 2:38.

  OP