Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktHelligånden's Gerning Her På Jorden

Helligånden er en virkelig person, og Han udfører sin gerning på jorden i dag. Det er gennem Ham, at Gud's riges system fungerer. Manglende bestræbelser på at udvikle et forhold til Helligånden forhindrer dig fra at få gavn af Han's nærvær. I disse sidste dage er det afgørende vigtig at kende Han's nærvær i dit liv.
 1. Den Ånd, som oprejste Jesus fra graven bor i dig (Rom. 8:11).
  1. Helligånden får dit dødelige legeme til at blive overnaturlig levende for Gud.
   1. Guds Ånd bor inde i dig, og derfor er det ulovligt for sygdom til at opholde sig i dit fysiske legeme.
   2. Beviset for din anerkendelse og din modtagelse af Han's nærvær kan ses gennem din adfærd.
  2. Fællesskab med din usynlige Partner får Han's magtog kraft til at flyde i dit liv.
  3. Du kan ikke leve et Åndsfyldt liv uden Helligånden's virker i dig.
  4. Han bliver bedrøvet, når du ignorerer Ham.
 1. Jesus døber med Helligånd og ild (Matt 3:11).
  1. Da du blev født på ny, modtog du både Helligånden og ilden.
   1. Ild har en rensende og gennemgribende/radikal påvirkning/effekt.
   2. Noget, der ikke herliggør Gud vil blive brændt med uslukkelig Ild.
   3. Overbevisningen du føler, når ugudelige ting er til stede i dit liv er Helligånden som lader dig vide at Han er til stede og opflammer ilden i dit liv.
  2. Din afvisning ved at give Ham opmærksomhed slukker Ånden i dig.
   1. Når Han er slukket, er Han's kraft/magt og ild veget fra dig.
 1. Helligånden vejleder dig til hele sandheden (Joh 16:12-13).
  1. Han er Sandheden Ånd, der leder dig i og på alle områder af og i dit liv.
  2. Sandhedens Ånd kender alle ting og ønsker at give dig den kundskab.
   1. Mange troende er gået tilgrunde af mangel på kundskab (Hoseas 4:6).
   2. Helligånden ønsker at sikre, at du aldrig bliver ødelagt eller går tilgrunde.
   3. Hvis du tager imod hjælpen fra Helligånden og underlægger/underordner dig Ham, vil Han vise dig ting der skal komme.
  3. Talsmanden minder dig om, hvad du har lært (Joh 14:26).
   1. Han vil minde dig om de ord, du har gemt inde i dig, på det tidspunkt, du har brug for det.
  4. Når du anerkender Ham, vil du have en løsning på ethvert problem.
  5. Du har brug for hjælp og vejledning af Helligånden til at opleve vækst og vokse i dit liv.
 1. Den Hellige Ånd overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom.
  1. Helligånden overbeviser dig, når du vender tilbage til din gamle syndige natur.
  2. Du er bemyndiget/givet kraft/magt til at vandre i retfærdighed på grund af Helligåndens gerning.
   1. Hvis du stadig er interesseret i ugudelige eller usunde ting, bed Helligånden om at overbevise dig og give dig kraft/magt til at vandre i Han's retfærdighed (Joh 16:8).
  3. Han tilvejebringer/fastslår dom over verden gennem de troende.
   1. Du har myndighed til at dømme og fordømme ugudelig adfærd (Es. 54:17).
 1. Helligånden vidner om sandheden (Joh 15:26).
  1. Den største vidnesbyrd ses Ordet som er etableret i dit liv.
  2. Bekend en ting med munden (Job 22:28), når det dukker op, er det Helligånden som giver vidnesbyrd om det.
   1. Der kan ikke være noget vidnesbyrd uden din bekendelse.
   2. Du skal have tro og tillid til, at Helligånden vil gøre det til en realitet.
 1. Helligånden går i forbøn for de hellige.
  1. At gå i forbøn betyder, "at gå på vegne af en anden."
  2. Ånden i forbøn for dig, når du beder i Ånden (Rom. 8:26-28).
   1. Bøn uden Helligånden er uden liv og føre ikke til noget.
  3. Han vil hjælpe dig med at overvinde svaghederne i dit kød, som er din manglende evne til at altid vide hvad du skal bede om.
   1. Siden Gud's Ånd ved alt, går Han i forbøn og hjælper dig med at bede om det du ikke kender til, som et resultat er at du altid beder den perfekte bøn.
  4. Når du elsker Gud, kan du være sikker på, at alt vedrørende dit bønsliv vil samarbejde for dit gode.
Skrift Henvisninger:

• Rom. 8:11
• Matt. 3:11
• John. 16:12-13
• Hosea. 4:6
• Joh 14:26
• Es. 54:17
• John. 15:26
• Job 22:28
• Rom. 8:26-28
• John 16:8


OP