Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktHelligånden's Personlighed

Når Helligånden som er kærlighed, kom for at leve i dig, udgydte Han alt hvad Han er i dig. Som et resultat af dette er du udrustet til at elske andre, ud over din naturlige, menneskelige evne til at elske. Du er i stand til at vandre i Gud's ubetingede (agape) kærlighed.


 1. Gud's rige består af, 1 +1 +1 = 1 (1 Joh 5:6-7).
  1. Den Hellige Treenighed er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd: Én Gud, men med tre forskellige funktioner.
   1. Eksempel: Gud er Faderen, Gud Søn er Gud's Ord og Gud Hellige Ånd er Gud's Kraft.
   2. Gud har tre Personligheder som er uafhængig af hinanden,
   3. Hver Personlighed er en selvstændig Person, men virker altid i en enhed, aldrig på egen hånd, altid i overensstemmelse i hinanden.
  2. Gud er kærlighed (1 Joh 4:8).
   1. Da du blev født på ny, udgydte Gud sin kærlighed ind i dit hjerte ved Helligånden (Rom. 5:5).
   2. Jesus bad Faderen at give os Han's kærlighed (Joh 17:23).
  3. Gud ønsker du at blive styrket med Han's kraft/magtt (Ef. 3:16-17).
   1. Magt/Kraft er "en evne eller salvelse til at gøre noget."
   2. Kristus, den Salvede og Han's Salvelse, bor i dit hjerte ved tro.
  4. Kærlighed er roden til din tro, salvelse og kraft.
   1. Du skal have karakter, før du kan få magt.
   2. Tegn er "at gøre hvad der er rigtigt, fordi det er rigtigt, og derefter gøre det rigtige."
   3. Vandring i kærlighed er rigtigt.
 1. Helligånden's Personlighed er åbenbaret i Han's navn.
  1. Jesus kaldte Helligånden for "Talsmanden".
   1. Han's mission er at bringe trøst til alle områder i dit liv, herunder hvor som helst du oplever ubehag/gener.
  2. Jesus måtte forlade jorden, så Talsmanden kunne komme.
   1. Jesus fortalte disciplene at det var hensigtsmæssigt/formålstjenlig/gavnligt, at Han gik bort (Joh 16:5-7).
   2. Hensigtsmæssigt/Formålstjenlig/Gavnligt betyder "rentabel, godt, til min fordel."
   3. Talsmanden er kommet, og det er på tide at kristne begynder at vandre i deres fordel.
  3. Når du virker i den kærlighed, som Helligånden har givet, vil det sikre din trøst/(legemligt) velbefindende/velvære.
 1. Helligånden vil åbenbare de sande sønner og døtre af Gud.
  1. Søn/Datter forhold/stilling med Gud er defineret som "en mand eller kvinde, som ved Gud's kraft, bringer befrielse og frihed til menneskeheden."
  2. Troende bør udføre større gerninger end hvad Jesus gjorde, mens Han var på jorden (Joh 14:12).
  3. Religion anser det for blasfemi/gudsbespottelse/kætteri at tro, at du kan fungere som Gud.
   1. Helligånden er Læren som vil lære dig at være en "lille gud" (en kopi af Gud) på jorden. Du skal ligne din himmelske Fader.
 1. Kendetegnene for Helligånden
  1. Den Hellige Ånd er glædens olie (Es. 61:3).
   1. Du kan ikke blive fyldt med Helligånden, og ikke have glæde i dit liv.
   2. Du er blevet salvet med glædens olie (Sal. 45:7).
   3. Glæde virker som medicin (Ordsp. 17:22).
   4. Glæde kommer fra, hvad du kender fra Gud's Ord.
   5. En munter ånd vil støtte dig gennem legmelig smerte eller besvær (Ordsp. 18:14).
   6. Bitterhed bringer mørke ligmed sygdom/skavanker/bekymringer/sorger/trængsler/genvordigheder (Hebr 12:15).
  2. Gud's kærlighed, der blev udgydt i dit hjerte bestemmer din adgang til åbenbaring (oplysning, retning).
   1. Hvis du ikke udvikler kærlighed, vil du højst sandsynligt ikke høre fra Gud.
   2. Kærlighed kan ikke videregives med ufred.
   3. Når du elsker andre, er det bevis på, at du elsker Gud (Matt. 22:37-40).
   4. Kærligheden er den platform, som loven og budene fungere ud fra, uden den platform vil du bare have en gudsfrygt uden strøm.
   5. Det var Jesu barmhjertighed, som satte Ham i stand til at helbrede, frelse og udfri.
  3. Når du er salvet med Helligånden, din lovprisning nå en højere dimension.
   1. Ophøjet lovprisning er en grundlæggende forudsætning for at bevæge Gud til at overtage dine kampe, så du kan blive en tilskuer til hvad Gud udfører for dig.
   2. Du er sikker på at sejre uden at komme til at svede, når du hyppigt virker i en ophøjet lovprisning.
   3. Ophøjet lovprisning gør dine fjende tavse .
  4. Når Helligånden dukker op, så er favør/gunst/yndest/velvilje/protektion=beskyttelse/støtte med Ham.
   1. Når du bærer Helligånden's salvelse, er dit navn er sødt og skaber en forventning (Højsangen 1:3), vil du "dugte godt" og være til behag for Gud og fra mennesker og modtage yndest og kærlighed.
   2. Folk vil ønske at gøre ting for dig på grund af salvelsen, der er over og i dit liv.
   3. Fundamentet for succes er favør/gunst/yndest/velvilje/nåde.
Skrift Henvisninger:

• 1 John 5:6-7
• 1 Joh. 4:8
• Rom. 5:5
• Ef. 3:16-17
• John. 16:5-7
• John. 14:12
• Hebr. 12:15
• Es. 61:3
• Sal. 45:7
• John. 17:23
• Ordspr.17:22
• Ordspr. 18:14, AMP
• Matt. 22:37-40
• Højsangen 1:3


OP